28 februari 2012

Ruim 500 quilters...

Ruim 500 quilters hebben het patroon van het piramideblok al gedownload. Het is leuk om te zien dat jullie dit eenvoudige, maar mooie patroon ook zo leuk vinden!

Over 500 quilters have downloaded the pattern of the pyramid block. It's nice to see that you too love this simple, but beautiful pattern!


Ik kreeg al verschillende keren de vraag of mijn stapel scraps inmiddels is geslonken, nu ik aan deze quilt bezig ben. Ik kan natuurlijk niet 'nee' antwoorden, want veel van de restjes zitten inderdaad al in de quilt. Maar, ik had wel verwacht dat de stapel sneller zou slinken...

Several times, I've been asked if my pile of scraps is diminishing now that I'm working on this quilt. I can't say 'no', because of course, many of the scraps have been used already. But, I did expect the pile to diminish a bit faster then it does...


Vind ik het erg dat er nog steeds veel restjes over zijn? Nee, helemaal niet, want kijk eens hoe mooi ze allemaal samen in deze quilt passen! Ik vind het heerlijk om aan deze quilt-vol-herinneringen bezig te zijn en ik weet zeker dat ik voor de andere restjes ook wel een bestemming vind, eens dat deze quilt klaar is. Want, ik geef het eerlijk toe, het is ontzettend verslavend om met die kleine restjes aan de slag te zijn.

Do I mind, that I still have so many scraps left? No, not at all, because look how beautiful they all look in this quilt! I'm happy to be working on a quilt that captures so many memories and I'm sure I'll find a lovely pattern for the remaining scraps when this quilt is finished. After all, working with these leftovers is quite addictive. 


De afgelopen week ben ik vooral bezig geweest met andere projecten, dus de piramides bleven opgeruimd, in hun Franse mandje, maar vanavond is een goed moment om nog wat witte piramides te knippen en een nieuwe rij aan elkaar te zetten. Hoe vordert jouw piramidequilt? Of misschien heb je het patroon al gedownload maar ben je nog niet begonnen. In dat geval moet ik je waarschuwen: na 1 of 2 blokken gemaakt te hebben, ben je helemaal verslaafd! ;o)

Last week I had some other projects to work on, so the pyramids stayed in their French basket, but tonight will be a good night to cut some more white pyramids and sew a new row. How is your pyramid quilt growing? Or maybe you have downloaded the pattern, but didn't get started yet. In that case I must warn you: after making one or two blocks, I promise you'll get hooked! ;o)


De piramidequilt is een heel speciale quilt, vol herinneringen. Meer verhaaltjes over deze restjesquilt vind je hier. Voor het gratis patroon klik je hier en een handige uitleg vind je hier en hier.

The pyramid quilt is a very special quilt, full of memories. You can read more about this scrap quilt here. For the free pattern click here . You'll find some useful tips and tricks here and here.

25 februari 2012

Over lantaarntjes en een snelcursus...


Terwijl ik aan de Chinese lantaarntjes werkte, heb ik druk gebroed op het plan voor een nieuwe cursus. Er is mij al meerdere keren gevraagd of ik een patchworkcursus van 1 dag zou kunnen geven, want voor mensen die verder weg wonen, is het moeilijk om elke 2 weken naar de basiscursus te komen.

While working on the Chinese Lanterns, I was breeding on the plans for a new patchwork class. I've been asked to give a one-day patchwork class several times, mostly by people who live far away and can't come to class every 2 weeks.


Daarom heb ik een snelcursus georganiseerd, waarin je alles leert over patchwork: van het tekenen van de blokken tot het maken van de top. Naast de instructies voor het patchwork, krijg je ook veel handige tips mee, waarmee je je blokken en top gemakkelijk én nauwkeurig in elkaar kunt zetten. De datum is 24 maart (9.30 -16.00 uur) en de cursus kost 60,00 euro. Meer informatie vind je op onze website.

Therefore I've planned a one-day patchwork class, to teach you everything about patchwork, starting from drawing the blocks, right untill finishing the top. Besides the normal instructions on making a patchwork top, you will also get lots of useful tips and tricks on how to make the perfect top. The date will be March 24 (9.30 h - 16.00 h) and the cost will be 60,00 euros. For more information please visit our website.


Wil je deelnemen aan de cursus, stuur me dan even een mail met je gegevens en ik stuur je alle informatie. Let op: het aantal plaatsen is beperkt!

If you'ld like to join, please send me an e-mail with your details and I'll send you all information. Mind you: spots are limited!


En nu verder met de lantaarns. Ondanks dat ik normaal niet zulke felle kleuren gebruik, vind ik deze helemaal geweldig! Vooral op de schattige achterkantstof, die ik vorige week bij The Log Cabin kocht, ben ik helemaal verliefd! Ik hoop de lantaarns binnenkort af te maken, dan kunnen de restjes ook nog mee verwerkt worden in de piramidequilt.

Fijn weekend!

Now on with the lanterns. Eventhough I usually don't use such bright colors, I do love this quilt. Especially the cute backing fabric that I've bought at The Log Cabin. I love it! I hope to finish the lantern quilt soon and add some of the fabrics in my pyramid quilt aswell.


Have a nice weekend!

23 februari 2012

Scraps... of toch niet?


Afgelopen weekend zijn we bij Jacqueline geweest en daar heb ik onder meer een randstof en achterkant voor de piramides uitgekozen. Ik had nog even getwijfeld over een restjes-rand, lekker scrappy, maar dan vond ik het te druk worden. De keuze is gevallen op een mooie rode stof met kleine bloemetjes voor de rand en een warme gele stof (dat is heel verrassend, want ik hou normaal niet zo van geel), met kleine takjes voor de afwerkbies en achterkant. Wat denk je? Is het wat?

Last weekend we visited Jacqueline, where I bought  border and backing fabrics for the pyramid quilt. First, I wanted to make a scrappy border, but I thought it would be too much, since I prefer my quilts to be not too 'busy'. So I chose a beautiful red fabric with small flowers for the border and a yellow fabric (which is quite surprising, since I don't particularly like yellow), with small twigs for the binding and backing. What do you think? Will it become a nice quilt?


De piramidequilt is een heel speciale quilt, vol herinneringen. Meer verhaaltjes over deze restjesquilt vind je hier. Voor het gratis patroon klik je hier en een handige uitleg vind je hier en hier.

The pyramidquilt is a very special quilt, full of memories. You can read more about this scrap quilt here. For the free pattern click here . You'll find some useful tips and tricks here and here.

21 februari 2012

Frummelen...


De afgelopen weken heb ik het gevoel dat ik veel aan mijn hoofd heb. Daarom heb ik besloten eerst een aantal quiltprojecten af te maken, want het aantal projecten waar ik aan bezig ben is groot en dat geeft me een onrustig gevoel. Zondag ben ik eraan gaan zitten, want terwijl de hagelstenen en sneeuw uit de lucht vielen, was het perfect quiltweer.

The last weeks I seem to have a lot on my mind. Therefore, I want to finish up some quilty things first, because the number of projects I'm working on, is making me feel nervous. Sunday, while hailstones and snow fell from the sky, it seemed a perfect day to start finishing the first project.


Ik begon met een project dat ik was gestart als 'tussendoortje', maar omdat ik niet zo handig ben met andere dingen dan quilts, wist ik niet goed hoe ik het speldenkussen in elkaar moest zetten en dus werd het opzij gelegd.

I picked up a project I wanted to make 'in between' the other projects, but because I'm not so handy with other things than quilts, I didn't know how to tackle assembling the pincushion and I layed the project aside.


Na flink wat gepuzzel (echt, het patroon is duidelijk, maar ik ben zo verschrikkelijk onhandig met dit soort dingen...) had ik eindelijk door hoe ik het moest spelden en vasthouden en zo lukte het toch om de 2 cirkels aan de zijkant te naaien.

After some puzzling (really, the pattern is clear, but I'm really clumsy making these things...) I quite got the hang of it, and I did manage to sew the circles to the sides.


Nu moet het speldenkussen enkel nog opgevuld worden en moet ik de opening dichtnaaien. Dan is het speldenkussen klaar voor gebruik!

Veel quiltplezier!

Now I only need to stuff it and close the opening, and then another project is finished and ready to use!

Happy stitching!

19 februari 2012

Spelletjes...


Als ik bij Mams ben spelen we altijd spelletjes. Vooral Memory en Twee in één klap zijn favoriet. We speelden die spelletjes al toen we nog klein waren en we waren er uren mee zoet (en dat zijn we nog steeds, al slaan we iets harder op elkaars handen wanneer we als eerste het juiste kaartje willen pakken!). Mams schreef vroeger altijd de datum in de doos van het spel, en ze maakte elke verjaardag een foto van ons met onze cadeautjes. Zo weten we nog dat ZusJe Twee in één klap in 1990 voor haar verjaardag kreeg. Op het Disney memory staat geen datum, dat hebben we niet voor een verjaardag gekregen, maar dat is nog ouder.

When visiting Mams, we always play games like memory and 'Twee in één klap' (Two at one blow). We've played these games since we were little girls, and we could enjoy it for hours (and we still can, though we hit each others hands a bit harder now, when we want to be the first to take the right card!). Mams always used to write the dates in the boxes, and take pictures of us with our gifts, so we know that 'Twee in één klap' dates back to 1990, from ZusJes 3rd birthday. The Disney memory has no date on it, it wasn't a birthday present, but it's older than the 'Twee in één klap' game.


Trouwens, deze verjaardagsfoto's waren niet altijd een succes. Kijk maar naar de foto hieronder, van mijn 2e verjaardag, waar ik niet echt blij kijk.

By the way, these birthday pictures weren't always succesfull. Look at the one below, from my 2nd birthday, where I don't look so happy.


En toen Mams me vroeg om te lachen op de foto was dit het resultaat... niet veel beter! ;o)

And when Mams asked me to smile, this was the result... Not much better! ;o)


Ik weet nog dat het Disney memory altijd mee ging op vakantie (het zat en zit nog steeds in een wit plastic doosje van Curver met een blauw deksel en dat nam niet veel ruimte in beslag in de auto). We hadden er altijd veel plezier mee: zowel met het spelen van het spel als met het zo goed mogelijk natekenen van de kaartjes. Ieder van ons wilde altijd de kaartjes met Stampertje winnen, omdat dat zo'n schattig figuurtje is, en geen van ons wilde de kaartjes met Madame Medusa en de krokodil :o)

I remember we always brought the memory game when we were on a holiday (we kept it in a white plastic Curver box with a blue lid, so it didn't absorb much space in the car). We had lots of fun, playing the game, but also copying the pictures from the cards as well as we could. We especially loved the cards with Thumper, because he's such a cute character, and neither of us wanted to have the cards with the evil Madame Medusa and the crocodile :o)


Terwijl we dit weekend opnieuw de spelletjes speelden, zag ik ineens de piramidequilt naast me op tafel liggen. Het leek me leuk om ook deze herinnering in de quilt te bewaren en daarom wil ik 2 dezelfde piramides maken (die symbool staan voor de spelletjes) en deze op verschillende plaatsen in de quilt 'verstoppen'. Het is leuk om dat later te zoeken waar de 2 blokken zitten.

While playing the games this weekend, I noticed the pyramid quilt that was lying besides me on the table, and I thought it would be nice to capture the memory of playing games in the quilt by making 2 equal pyramids (representing both games) and placing them in the quilt. Of course, I will place them in the quilt at randomly chosen places, so it will be a nice game to find the two equal blocks, later.


De piramidequilt is een heel speciale quilt, vol herinneringen. Meer verhaaltjes over deze restjesquilt vind je hier. Voor het gratis patroon klik je hier en een handige uitleg vind je hier en hier.

The pyramidquilt is a very special quilt, full of memories. You can read more about this scrap quilt here. For the free pattern click here . You'll find some useful tips and tricks here and here.

16 februari 2012

Ik ga naar Mams en neem mee...

Morgen ga ik naar Mams, en ik neem mee...

Tomorrow, I'm going to visit Mams and I bring...


- In The Fields en mijn nieuwe Mini Quiltje, zodat ik met de naaimachine de afwerkbies eraan kan zetten (dat is het enige deel van heel het quiltproces dat ik soms met de naaimachine doe)

- In The Fields and the latest Mini Quilt, so I can sew the binding on by machine (it's the only part of quilting I sometimes do by machine)


- een aantal quilts voor Jacqueline, om in de winkel te hangen

- some quilts for Jacqueline to display in her shop


- de Lantern Festival, hiervoor wil ik een bijpassende achterkantstof kopen

- the Lantern Festival, because I'ld like to buy a matching backing fabric


- en mijn piramides, om onderweg in de trein aan te werken.

- and my pyramids to work on while traveling.


Maar eerst komen er vanavond nog een aantal dames langs om ronde vormen te leren patchen.

Fijn weekend!

But first, I'm going to teach the ladies of the advanced patchwork class how to sew curves tonight.

Have a nice weekend!

14 februari 2012

Weer of geen weer...


De kou van de afgelopen weken heeft plaats gemaakt voor grijs en regenachtig weer. Zondag kleurde de lucht 's morgens nog prachtig lichtblauw, geel en roze, maar sinds gisteren hebben de mist en de dikke regendruppels de laatste sneeuw doen verdwijnen en de wereld ziet er weer grijs uit. Maar, weer of geen weer, niks weerhoudt Sjaan ervan om mij een bezoekje te brengen!

The cold from the past weeks has made room for grey and rainy weather. Sunday, the morning sky looked very beautiful, with light blue, yellow and pink colors, but since yesterday mist and thick raindrops have made the last snow disappear and everything looks grey again. But, good weather or bad weather, nothing keeps Jane from visiting me!


Deze week maakte ik blok E-12 'Mary Ruth's Corset' (het korset van Mary Ruth), een gemakkelijk blok en toch kreeg ik het voor elkaar om het midden verkeerd in elkaar te naaien. Ik weet niet waar ik zat met mijn gedachten, maar in elk geval niet bij mijn quiltwerkje...

This week, I worked on block E-12 'Mary Ruth's Corset', an easy block, but somehow I managed to sew the middle part wrong. I don't know what I was doing, at least I was not paying attention to my block...


Hoe dan ook, het blok is nu klaar en ik heb een aantal andere blokken aan elkaar genaaid, zodat deze rij later aan de top kan worden gezet. Er moet nog flink wat aan gebeuren, maar ik weet dat deze quilt ooit echt helemaal af zal zijn... :o)

Happy stitching!

Anyway, the block is finished and I've also sewn together another row of blocks to add to the top later. Eventhough there's still a lot of work to be done, I know that one day, this quilt will actually be finished... ;o)

Happy stitching!

12 februari 2012

Smullen...


Een quiltles is niet compleet zonder iets lekkers erbij. Daarom ging ik gisteren aan de slag en maakte ik 3 soorten cakejes. Heel snel, heel makkelijk en - dat is het belangrijkste - heel lekker! De kaneelcakejes waren een probeersel, maar die bleken ook erg lekker te zijn.

A quilt class isn't complete without something tasty. Therefor, yesterday, I made 3 sorts of cupcakes. Really fast, really easy, and - most important - very delicious! The cinamon cupcakes were an experiment, but they turned out quite well.


Voor iedereen die van bakken houdt, is hier het recept:

Meng 200 gr gesmolten boter met 4 eieren, 200 gram witte suiker en 200 gram zelfrijzend bakmeel. Verdeel het deeg in drie delen. Voor de vanillecakjes neem je 1 deel deeg en mix het met 1 zakje vanillesuiker. Voor de amandelcakejes neem je opnieuw 1 deel deeg en mix dit met 1 zakje vanillesuiker en wat gehakte amandelen. Voor de kaneelcakejes tot slot mix je 1 deel deeg met 2 theelepels kaneelpoeder.
Doe het deeg in de cakevormpjes (ik heb hele kleine gebruikt, ze zijn maar 3 cm doorsnee en zien er super schattig uit!) en bak ze 16 minuten in een voorverwarmde oven op 160 graden. Als je grotere vormpjes gebruikt moeten ze wellicht een beetje langer in de oven staan.

Eet smakelijk!

So here's the recipe, for all you bakers out there:

Mix 200 grams of melted butter with 4 eggs, 200 grams of white sugar and 200 grams of self-raising flour. Split the dough in 3 parts. For the vanilla cupcakes: take 1 part dough and mix it with 8 grams vanilla sugar. For the almond cupcakes: mix 1 part dough with 8 grams vanilla sugar and some chopped almonds. For the cinamon cupcakes: mix 1 part dough with 2 teaspoons of cinamon (powder).
Put the dough in the paper cases (I used really small ones, their diameter is only 3 cm and they're so cute!) and bake them 16 minutes in a 160 degrees Celsius pre-heated oven. If you make larger cupcakes, you might have to bake them a bit longer.

Bon apetit!


O, en zoals je kunt zien bewaar ik mijn cakejes kat-veilig ;o)

Oh, as you can see, I stored my cupcakes cat-proof ;o)

11 februari 2012

Vorstverlet?

De meeste bouwvakkers moeten thuis blijven vanwege de kou. In het uitzendkantoor waar ik werk hebben we al voor veel uitzendkrachten een uitkering wegens vorstverlet moeten aanvragen.

Most builders have to stay at home because of the cold. At the temporary employment agency where I work, we have to ask social security payments for many of the temps because of the holdup.


Maar op deze werf wordt het werk nooit neergelegd. Er is geen veiligheidshelm nodig en ik heb ook geen last van de kou. Net als een metselaar leg ik de ene 'steen' op de andere, enkel gebruik ik naald en draad in plaats van cement ;o)

But on this construction site, work is never put down. No safety helmet is needed, and neither do I feel the cold. Just like a real bricklayer, I put one 'stone' on the other, only I prefer to use needle and thread instead of cement ;o)


De stapel blokken groeit en groeit. Omdat het maar 10 à 15 minuten duurt om zo'n piramide te maken, is het een perfect werkje om 's morgens te doen, wanneer je al klaar bent voor het werk, maar nog niet moet vertrekken, of als de ovenschotel in de oven staat, of ...

The number of finished blocks is growing and growing. Because it takes only 10 - 15 minutes to finish another pyramid, it's a perfect project to do in the morning, when you're ready to go to work but you have still some time left, or while the ovendish is in the oven, or...


Inmiddels is ongeveer 2/3 van de blokken klaar, dus is het tijd om nog een aantal blokken aan elkaar te naaien. Ik heb hulplijntjes getekend in de naadtoeslag. Zo ben ik zeker dat alle verdiepingen van de piramides op dezelfde hoogte komen te liggen in de quilt. Het is maar een kleine handeling, maar het geeft een perfect resultaat!

Now that almost 2/3 of the blocks is finished, it's time to sew some more blocks together. I've marked 'help lines' in the seam allowance. This way, I make sure the storeys of each pyramid are on the same height in the quilt. It's only a small deed, but it gives a perfect result! 


Maar nu is het tijd om mijn veiligheidshelm en werkhandschoenen in te ruilen voor een koksmuts, en om een cake te bakken. Want deze middag komen er 4 dames op bezoek die graag de fijne kneepjes leren van het appliceren met freezer paper.

Fijn weekend!

For now, I have to change my safety helmet and worker's gloves for a chef's cap, and bake some cake, because this afternoon 4 ladies are joining me to learn a bit more on how to appliqué using freezer paper.

Have a nice weekend!

9 februari 2012

"Everybody wants to be a cat..."


Ken je het liedje van de Aristokatten nog? Nou, als ik Thijs zo zie, heel de dag aan het slapen, stijf tegen de warme verwaming aan, dan ben ik het er helemaal mee eens! ;o)

Fijne dag!

Remember the song from 'The Aristocats'? Well, if I see Thijs like this, sleeping all day and enjoying the warmth of the central heating, I totally agree! ;o)

Have a nice day!

8 februari 2012

Nog meer restjes...

Elke nieuwe quilt die ik maak, levert meer en meer restjes op...

With each new quilt I start, I collect more and more scraps...


Afgelopen weekend begon ik aan het nieuwe Mini Quiltje, en kijk: er liggen alweer wat restjes klaar om straks in mijn piramidequilt verwerkt te worden. Ik bewaar zelfs het kleinste stukje, want voor de top van zo'n piramide heb je niet veel stof nodig.

Last weekend, I started working on the new Mini Quilt, and look: some bright colored fabrics are to be added to my pyramid quilt. I save even the tiniest scrap, because for the top of the pyramid a small piece of fabric will do.


Ik vind het fijn om aan de Mini Quiltjes bezig te zijn. Ze zijn namelijk allemaal gemaakt van lapjes uit mijn voorraad, dus ik kan een hele quilt maken, zonder dat ik eerst op pad moet om materialen te kopen. En nu dat de restjes ook meteen in een quilt verwerkt kunnen worden, is het nog veel leuker! Het lijkt of mijn voorraad zo eindelijk slinkt (nou ja, een klein beetje toch!) ;o)

Veel quiltplezier!

I love working on the Mini Quilts. They're all made from fabrics from my stash, so I can make a whole project whenever I want, without having to buy materials first. And now that the scraps can be used in another quilt at once, it makes it even more fun! It feels like finally my stash is diminishing (a little!) ;o)

Happy stitching!

6 februari 2012

'n Witte wereld...Afgelopen weekend hebben Philippe en ik een heerlijke wandeling gemaakt.

Last weekend, Philippe and I went for a walk.


Met al die sneeuw ziet de wereld er ineens heel anders uit. We genoten van de mooie winterse landschappen en ik hoop dat de sneeuw nog even blijft liggen.

Because of the snow, the world looks much different then normal. We enjoyed the beautiful wintery scenes, which, I hope, will last a few more days.


Kijk, de maïs-stompjes steken juist boven de sneeuw uit. In de zomer ziet het er toch heel anders uit!

Look, the corn stumps are rising above the snow. How much different it looks in Summer!


In het Boshuisje warmen we weer wat op...

We warm ourselves in "het Boshuisje" (which means 'little house in the woods')...


... heerlijk naast het haardvuur.

... near the fireplace.


En dan is het tijd om de terugweg aan te vangen. Het wordt immers al snel avond en de eerste sterren staan al aan de hemel.

And then it's time to go back, because the night still sets in early and the first stars have already appeared.


Thuis ligt er een nieuw quiltprojectje op me te wachten. Maar daarover later meer!

Back home, there's a new project waiting for me to start with, but more about that later!

4 februari 2012

Groetjes uit de iglo...


Gisteren dwarrelden er grote, witte sneeuwvlokken uit de lucht, en binnen de kortste keren was de wereld bedekt met een witte 'deken'. Wat ziet die witte wereld er mooi en vredig uit.

Yesterday, large white snowflakes fell down from the sky and covered the land with a white 'blanket' within no time. I love snow, since it makes the world look so beautiful and peaceful.


Thuis lijkt het wel of we in een iglo wonen: de dakramen zijn bedekt met een dikke laag sneeuw en ik durf ze niet open te doen. De verwarming staat aan en Thijs zal zo zeker niet bevriezen... ;o)

Inside the house, it looks like we're living in a snow-hut: the skylight windows are completely covered with snow, and I dare not open them. The central heating is on, and Thijs is making sure he will not freeze... ;o)


Er ligt weer een nieuwe rij piramides klaar om aan de top genaaid te worden, maar het zal nog even moeten wachten. Want eerst ga ik stofjes kiezen voor het mini quiltje van maart. Het patroontje komt over 3 weken uit, dus ik moet aan de slag!

Veel quiltplezier, en geniet van de sneeuw ;o)

Another row of pyramids is ready to be sewn to the top, but they will have to wait. Because I will choose fabrics for the March mini quilt first. The pattern is due in 3 weeks, so I have to get started!


Happy stitching, and enjoy the snow ;o)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...