31 december 2016

De allerlaatste quiltsteekjes van 2016...


De allerlaatste quiltsteekjes van 2016...

The final stitches of 2016...


... die worden gezet aan de Carousel.

... are made on my Carousel quilt.


Eén blok is even groot als mijn salontafel, en zou best als tafelkleedje kunnen dienen ;o)

One block is as large as my living room table, and it could make a nice table topper ;o)


Maar er worden nog meer blokken gemaakt, zodat het een lekker warme quilt wordt, waar fijn onder gezeten of gelegen kan worden.

But more blocks are in the making, so it will become a nice warm quilt to snuggle under.


Maar dat is voor in 2017...!
Fijne jaarwisseling! :o)

But that's for 2017...!
Happy New Year's Eve! :o)

26 december 2016

Tweede Kerstdag...


In België duurt Kerstmis maar één dag en als geboren Nederlandse kan ik daar maar niet aan wennen. Gelukkig maken mijn lieve collega's er nooit een probleem van dat ik de 26e een dagje verlof neem. Na alle familiefeesten, die overigens altijd heel gezellig zijn, vind ik het heerlijk om gewoon lekker thuis te zitten en niks te doen.

In Belgium, Christmas is only one day, and since I'm born and raised in the Netherlands, where it's two days, I can't get used to that. Luckily, my dear colleagues are very understanding and so I always have a day off of work on the 26th. After all the family gatherings, which I really enjoy, I do love to spend a day at home and do nothing.


'Niks' is voor mij eigenlijk niet het juiste woord, want ik kan niet stilzitten en ben altijd wel met iets bezig. Gisteren, in de auto op weg naar Mams, heb ik bijvoorbeeld nog wat lapjes voor mijn derde Carousel blok aan elkaar genaaid. De weg naar daar kan ik intussen dromen, dus kon ik beter wat nuttigs doen onderweg.

'Nothing' isn't really the right word, because I'm actually always busy. Yesterday, in the car on our way to Mams, I have sewn some pieces to the third Carousel block. Instead of watching the view from the car (which I know by heart already), I spend my time useful.


Wat er vandaag dan zoal op het programma staat? Een was ophangen en de bovenverdieping stoffen en zuigen, samen met Philippe een wandelingetje naar de Hemeldonk Kerststal maken, waar we vanaf vandaag weer terecht kunnen om een jeneverke te drinken met de buren,...

So what's the plan for today? I need to do some laundry and cleaning first, afterwards, Philippe and I will take a walk to the Hemeldonk nativity scene, where as of today, we can drink a 'jenever' with  our neighbours...


...en tijdens het veldrijden vanmiddag verder naaien aan het mini quiltje voor januari. Dat wordt, net zoals de vorige, weer een lekker scrappy quiltje. Deze keer met een heleboel driehoekjes in plaats van rechthoekjes zoals de vorige keer, ook leuk! Wat er verder op het quiltje staat? Dat blijft nog even een verrassing ;o)

Fijne dag!

... and while Philippe watches the cyclo cross this afternoon, I plan to work on the January mini quilt. It's going to be another scrappy quilt. This time with triangles instead of rectangles like last time - I love triangles! What else will be on the quilt, you might wonder? That will remain a secret for now ;o)

Have a nice day!


24 december 2016


Ellen & team

9 december 2016

Winter Wandering (5)...


Sinds enkele maanden geleden het idee ontstond en we de voorbereidingen deden keken we er al naar uit. Op 11 november gingen we aan de slag met het eerste blok en intussen zijn alle blokken te downloaden. We hebben genoten en we hopen dat jij ook met plezier aan de slag bent met onze Winter Wandering quilt!

Since we came up with the idea and made the preparations we looked forward to it. November 11 we started with the first block and in the meantime all blocks can be downloaded. We have enjoyed it a lot and we hope you have just as much fun with our Winter Wandering quilt!


We zagen al verschillende blokken en zelfs al quilts (!) voorbij komen en die zijn verzameld in een speciaal fotoalbum op onze Facebookpagina en op Pinterest. Sommige blokken volgen het origineel en zijn gemaakt met onze Past & Present stoffen terwijl anderen zijn aangepast naar persoonlijke smaak. Leuk om al die ideeën en inspiratie bij elkaar te zien!

We already saw several of your blocks and even some quilts (!) and we collected them in a special photo album on our Facebook page and on Pinterest. Some blocks resemble the original ones and are made using our Past & Present fabrics while others are adjusted to personal style and taste. It's nice to see all those ideas together!


Heb je nog niet alle patronen compleet? Hier nog even een overzichtje van waar je ze kunt vinden!

Blok 1 + instructies voor de quilt - Ellie's Quiltplace
Franstalige instructies

Did you miss one of the blocks? Here's an overview on where to find them!

Block 1 + instructions to make the quilt - Ellie's Quiltplace
French instructions


Blok 2 - Bobbin

Block 2 - Bobbin


Blok 3: Gail Pan

Block 3: Gail Pan


Blok 4: Jubama

Veel quiltplezier!

Block 4: Jubama

Happy quilting!

8 december 2016

'Schoorsteenpost'...?


Hij is er weer! De nieuwsbrief van december!
Niet door de schoorsteen, dat zou me nogal een entree zijn, en ook niet onder de kerstboom, want dan moet je nog te lang wachten om hem te lezen. Dan maar gewoon via de mailbox ;o)
Veel leesplezier!

Wil je ook onze gratis nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan hier aan!

Here it is again! Our newsletter!
Not through the chimney, that would be an entry, and not under the Christmas tree either, because you would have to wait too long to read it. Via the mailbox is probably the best option ;o)
Enjoy reading!

Do you want to receive our free newsletter? Click here to subscribe!

5 december 2016

't Heerlijk avondje is gekomen...


Fijn Sinterklaasfeest allemaal!

4 december 2016

'n Ochtendwandelingetje...


Terwijl Philippe vertrok om met de vrienden te gaan fietsen heb ik even de benen gestrekt en genoten van een ochtendwandelingetje. Blauwe lucht, stralende zon en een witte, bevroren wereld. Gewoon een paar foto's om mee te genieten :o)

While Philippe left to go cycling with friends I took a walk. Blue sky, sunshine and a white, frosty world. Just some pictures to enjoy :o)


3 december 2016

'n Gewone zaterdag...


Heerlijk, zo'n gewone zaterdag! Buiten ziet alles wit van de vorst. De koeien staan nog in de wei te koekeloeren naar wat ik doe. Ze zullen wel snel naar hun stal gebracht worden, want die vorst is het maar koud aan de pootjes.

Just a regular Saturday. Outside everything looks white from frost. The cows are still in the field, but I guess they will be brought to their stables soon. They'll probably have cold feet. 


Bob, aan de overkant van de straat, staat regelmatig in zijn stalletje verscholen, maar als de zon doorkomt is hij buiten te vinden. Zijn oude botten (hij is 27 en al flink grijs!) genieten van de warmte en als hij de buurman ziet aankomen met een kruiwagen vol lekkers, dan springt hij in het rond alsof hij nog een veulen is :o)

Bob, at the other side of the street, likes to stay in his little stable, but if the sun is shining, he's outside. His old bones (he's 27 and looking grey!) like the warmth of the sun and when Bob sees our neighbour approaching with a barrow filled with food, he jumps around like he's a foal again ;o) 


Philippe is gaan fietsen. Hij heeft zich warm ingepakt en gaat een flinke ronde doen. Hij liever dan ik! Brrrrr! In plaats van wat beweging, heeft Thijsje ervoor gekozen lekker een middagdutje te doen op zijn schapevelletje. Lekker warm en zacht, wat wil een snurkende kat nog meer?

Philippe has gone cycling. Dressed warmly, he's ready for a long tour. Brrrr, I'm glad I get to stay inside! Thijs has found himself a spot on the sofa, on his sheep skin, where he's ready for his afternoon nap. Warm and soft, what else does a snoring cat need?


En ik? Ik heb eerst mijn autobanden laten wisselen, wat inkopen gedaan zodat er weer nieuwe patronen gemaakt en verstuurd kunnen worden en zo dadelijk ga ik verder aan mijn antieke sterren. Nou ja, niet aan de sterren zelf, want zoals ik al schreef, zijn die veel te teer om nog verwerkt te worden in een quilt. Misschien hebben ze in de kringloopwinkel in de buurt nog wel een mooie lijst. Ik herinner me altijd wat een oudere dame ooit tegen me zei toen ik daar als trotse eigenaar van een antieke wasmand naar buiten ging: "wat leuk dat de jeugd zo creatief is met onze oude rommel!" Wie weet kan ik ook wel wat creatiefs doen met een oude lijst en antieke quiltblokken :o)

And I? I went to the garage to chance my tires, did some shopping so I can make and send new patterns and I'm planning on working on my antique stars today. Well, not the antique ones, because as I had written before, they're way too fragile to use in a quilt again. Maybe the local thrift shop has a nice, old frame. I remember an elderly lady who saw me carrying an antique laundry basket, once told me it was "so nice to see how young people get creative with our old junk." Maybe I can get creative with an old frame and antique quilt blocks :o)


Wat ik dan wel nu met de sterren aan het doen ben? Ik ben ze aan het namaken! Want eenmaal terug op het terras in Ste Marie, met het 5e en 6e antieke blokje stevig in mijn handen geklemd, zei Philippe: "je moet ze namaken in jouw Past & Present stoffen. Dan zijn de antieke blokken de 'Past' en jouw nieuwe blokken de 'Present'."

What am I doing with the stars than? I'm reproducing them! Because back on the terrace in Ste Marie, with the 5th and 6th block in my hands, Philippe asked me: "why don't you reproduce them using our own Past & Present fabrics? Then the antique blocks will symbolise the 'Past' and your new blocks the 'Present'."


Toepasselijker kan het eigenlijk niet! En zo zijn de eerste sterretjes al (bijna) klaar. Het worden er 6, net zoals de 6 die ik heb gevonden. Ik weet niet hoe ze in de oude quilt aan elkaar zaten. Misschien gewoon, misschien met een tussenbaan, misschien afgewisseld met gekleurde stoffen,... Voor deze blokjes ga ik nog zien. Eerst maar eens allemaal af maken en dan puzzelen. 

Fijne winterdag!

I loved the idea! And now the first stars are (almost) finished. I will make 6 blocks in total, just like the 6 blocks I found. I'm not sure how the original quilt looked. Maybe the blocks were sewn together, maybe there was a sashing or maybe stars and colored squares alternated,... Regarding my stars, I'm planning on finishing them first and I will puzzle on how to put them together later.

Have a nice Winter day!


2 december 2016

Winter Wandering (4)...


Het is tijd voor het laatste blok van de Winter Wandering. Voor dit blok gaan we naar Frankrijk, naar het gezellige huis van Jubama. Veel plezier!

It's time for the final block of our Winter Wandering project. For this block, we go to France, to the warm home of Jubama. Enjoy!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...