29 april 2013

"Onze boom..."


Binnenin het huis ben ik hard aan het werk om op z'n minst de belangrijkste kamers klaar te hebben voor we verhuizen.

Inside the house, I'm working hard to get at least the most important rooms finished before we move in.


Jammer dat ik niet naar buiten kan om van het heerlijke lenteweer te genieten, maar het werk moet eerst gedaan worden.

A pity I can't go outside to enjoy the lovely Spring weather, but work needs to be done.


Maar je zult mij niet horen klagen, want vanuit ons salon heb ik een prachtig uitzicht. De Oude Dame die hier voor ons woonde, en die samen met haar man het huis heeft gebouwd, heeft lang geleden een boom in de voortuin geplant.

But you won't hear me complain, because from our sitting room, I have the most lovely view. The Old Lady who lived here before us, and who build the house together with her husband, planted a tree in the front garden.


In de loop der jaren is de boom gegroeid en nu ziet hij er oud en knoestig uit. Er is de afgelopen jaren niet veel zorg aan besteed, dus hij is totaal uit vorm gegroeid en een aantal dikke takken zijn afgebroken.

Over the years, the tree has grown and looks old and knotty now. It hasn't been taken care of over the last couple of years, so it's grown out of shape and some thick branches have broken.


Desalniettemin, ziet de boom er prachtig uit, zo helemaal vol met donkerroze bloemknoppen en zelfs al een paar lichtroze bloemen.

But nonetheless, the tree looks amazing, all covered in dark pink flower knobs and even already some light pink flowers.


Achter de boom staat onze nieuwe overbuurman eveneens van het zonnetje te genieten. Hij staat daar sinds afgelopen weekend en ondanks dat ik me niet in de buurt waag van een paard, vind ik het wel prachtige dieren.

Behind the tree, I see our new neighbour enjoying the sunshine as well. He's been there since last weekend and eventhough you won't get me near a horse, I do love the sight of them.


Zo, ik moet weer naar binnen en aan de slag. Fijne dag allemaal!

I have to get inside again and get back to work. I wish you all a nice day!

27 april 2013

Gratis?

Goedemorgen!

Het is alweer een paar dagen geleden dat ik nog wat schreef. Ik heb het druk, druk, druk gehad met werk, het schoonmaken van ons appartement voor de mensen die kwamen bezichtigen (en die uiteindelijk niet meer zijn langs geweest...) en het schrijven van patronen.

Good morning!

It's been a few days since my last post. I've been busy, busy, busy, mostly working, cleaning the appartment for potential new renters to come and see (which they didn't in the end...) and pattern writing.


Over patronen gesproken, we hebben de laatste tijd verschillende vragen gekregen, zowel op onze blog als per e-mail. "Kun je een tutorial schrijven over een specifiek patroon? Kun je me de afmetingen van de blokken en van de rand vertellen? Kun je het patroon gratis op je website zetten?"

Talking about patterns, we've been receiving many questions lately, on our blog as well as by e-mail. "Can you please write a tutorial on a specific pattern? Can you tell me the size of the blocks and borders? Can you place the free pattern online?"


Natuurlijk zou het leuk zijn als alle patronen gratis verkrijgbaar waren, maar omdat het behoorlijk wat werk is om een quilt te ontwerpen, om het patroon te schrijven en alles na te lezen op fouten,... is dat niet mogelijk. Dat begrijp je wel. Ik weet dat veel mensen patronen namaken van internet, maar voor diegenen die het complete patroon willen bestellen - gewoon omdat ze het niet zelf kunnen of willen natekenen en uitrekenen - zijn de patronen te vinden in onze webwinkel.
Als je niet wilt bestellen, dan kun je een kijkje nemen onder 'Freebies', eveneens op onze website. Daar vind je verschillende gratis patronen om uit te kiezen.

Of course it would be nice if all our patterns were for free, but because of all the time it takes to design, to write the pattern, to re-read it and correct errors,... it just isn't possible. You understand. I know many people copy patterns from the internet, but for those of you who would like the complete pattern of any quilt - just because you can't or don't want to figure it out yourselves - they're available in our web shop.
If you don't wish to order, you can visit the Freebie section on our website, were you'll find several free patterns to choose from.


Tussen alle drukke dingen door, heb ik nog een paar blokjes kunnen maken voor mijn nieuwe quilt. Je weet wel, die van de Charm Pack. Ik vind het altijd jammer om die mooie vierkante lapjes in stukken te knippen, maar zodra de eerste blokjes gemaakt zijn, ben ik toch blij dat ik de schaar in de stofjes heb gezet.

Waar ga jij dit weekend mee aan de slag?

In between the busy things, I've managed to make some blocks on my new quilt, you know, the one from the Charm Pack. I always find it a pity to cut those lovely squares in pieces, but as soon as the first blocks are made, I'm happy I did.

What project are you working on this weekend?

21 april 2013

Over 'n lange-termijn-achterkantje en andere stofjes...


Omdat de top van het eerste deel van het lange-termijn-tussendoortje klaar is, moest ik op zoek naar stof voor de achterkant en de afwerkbies. Ik heb veel, heel veel, stoffen in mijn voorraad, dus zocht ik eerst. daar. Maar - ik zou bijna zeggen 'natuurlijk' (je begrijpt me wel...!) - vond ik geen bijpassende stoffen, en van de stoffen die wel mooi pasten had ik niet genoeg voor de vier quiltjes.

With the top of the first long-term-in-between quilt finished, I needed some fabric for backing and binding. I do have a lot, really a lot, of fabrics in my stash, so that's where I searched first. But - I would almost say 'as usual' (you understand...!) - I didn't find the right fabrics, or when I did find a matching one, I didn't have enough left for all four of the quilts.


Gelukkig is er een fenomeen genaamd 'quiltwinkel', waar ze heel veel nieuwe, mooie stoffen hebben om uit te kiezen :o) Ik vond een prachtige blauwe voor de afwerkbies, bijna dezelfde kleur als het donkere blauw in het bloemenstofje, die er perfect bij past. Voor de achterkant had Jacqueline nog wat lichtbruin-met-bloemetje, een stofje dat ik ook in de top van de quilt heb gebruikt. Perfect!

Luckily, there's a fenomenon called 'quilt shop', where they have lots of nice, new fabrics to choose from :o) I found this lovely blue for the binding, which is nearly the same color as the darker parts in the blue flower fabric, and which matches perfectly. For the backing of the quilts, Jacqueline had some of the light brown fabric left, of which I also used some in the top of the quilt. Just perfect!


Naast de dingen die ik nodig had (en de Mini Charm Packs waarover ik al eerder vertelde) kocht ik ook nog wat Fat Quarters van Barbara Brackmans Metropolitan Fair. Ik had deze serie gebruikt voor de Flower Market quilt en ik had er met heel veel plezier mee gewerkt. Een paar extra lapjes hiervan zouden dus geen kwaad kunnen. Ik ben geen hamsteraar hoor - ik dacht gewoon dat een paar Fat Quarters wel handig zouden zijn voor een toekomstig project (of om gewoon naar te kijken en van te genieten).

Besides the things I needed (and the Mini Charm Packs I told you about before) I also bought some Fat Quarters from Barbara Brackmans Metropolitan Fair, because I loved working with them in the Flower Market quilt. I don't think that makes me a hoarder - I guessed some Fat Quarters might come in handy for a future quilt (or just to look at and enjoy).


Trouwens, heb je ook gezien dat de blauwe lange-termijn-afwerkbies heel mooi staat bij de donkerroze reproductiestof? Ik vind het heerlijk om zo verrast te worden door onverwachte stofcombinaties. Het geeft zoveel inspiratie voor nieuwe quilts! Maar ja, eigenlijk weet ik niet of ik nog inspiratie nodig heb... ik heb vooral veel meer quilttijd nodig om alles te maken ;o)

Fijne dag!

By the way, did you notice that the blue for the long-term-in-between binding goes very well with the dark pink reproduction fabric? I love to be surprised by an unexpected match of fabrics. It gives me so much inspriation for new quilts! Although, I don't know if I need more inspiration now... I guess I need more quilting time instead ;o)

Have a great day!

19 april 2013

In dezelfde richting...


Ik vind het heerlijk om aan een nieuwe quilt te beginnen: lapjes kiezen, knippen, de stukjes één voor één aan elkaar naaien,...

I love starting a new quilt: choosing and cutting fabrics, piecing them together,...


Maar eenmaal dat ik bij het quilten ben aanbeland, kan ik niet kiezen welk deel van het hele maakproces ik het liefst doe.

But once I get to the quilting, I can't decide which part of the process I love more.Het duurde enkele jaren voor ik echt de slag van het doorquilten te pakken had en voordat al die kleine steekjes dezelfde richting uitkeken en min of meer even groot waren.

It did take me several years to really getting the hang of quilting: making those tiny stitches all point in the same direction and try to make them more or less the same size.


Ik ben een Pietje Precies en omdat ik heel veel tijd en liefde steek in de voorkant van de quilt, wil ik ook graag dat de achterkant er mooi uitziet. Daarom probeer ik ook daar mooie, gelijke steekjes te maken. Toen ik nog maar net quiltte was er aan de achterkant geen enkel steekje te bekennen, of soms toch, een heel kleintje. Het is pas na verschillende jaren dat ze begonnen te lijken op die van de voorkant - zoals het hoort.

I'm quite precise and because I put a lot of love in making the front of the quilt, I do want the back to look nice as well. Therefore I try to get even stitches on the back of my quilt. When I just started quilting, I remember not seeing any stitches, or teeny tiny ones, at the back. Only after years of practice they started to look like the ones on the front of the quilt - like they're supposed to.


Er zijn nog best wat hartjes te gaan, en dan het veer-achtige patroon in de rand. Dat is altijd veel werk - ik heb al geleerd om niet meer te denken dat ik 'bijna klaar' ben als enkel het middendeel gequilt is ;o)

Fijne dag!

There are quite some more hearts to go, and then the feathery pattern in the border. That's always a lot of work - I have learned not to think I'm almost done when only the centre is quilted! ;o)

Have a great day!

16 april 2013

Nieuws van het huizenfront...

Even wat nieuws van het huizenfront, waar...

Just a quick update from our new house, where...


... Philippe een sleuf heeft gegraven voor de aanleg van de pijpleidingen voor gas, elektriciteit en Internet/TV

... Philippe has dug a slot for the gas, electricity and Internet/TV pipelines


... de ramen-man onze vensters vervangt

... the window-man is replacing our window glass


... de vocht-man een gaatje in zijn agenda heeft gevonden en onze muur al kon behandelen. Die ziet er trouwens nu heel grappig uit, met al die dingetjes die eruit steken. Gelukkig mogen die er later weer uit.

... the moisture-man found an opening in his planning to treat our wall, which looks quite funny with all these thing-ies sticking out (they will be removed later)


... ik heb geprobeerd om de verf van deurkrukken, raamhendels en scharnieren te verwijderen, maar ben er nog niet in geslaagd. Er is namelijk telkens opnieuw overheen geverfd, en op sommige plaatsen kom ik wel 7 lagen oude verf tegen...

... I tried to remove the paint of door knobs, window handles and hinges, but I didn't yet succeed, since they were painted over and over and over, sometimes up to 7 layers of old paint...


... ik nog meer verf van de raamkozijnen heb verwijderd. De ramen zijn allemaal dichtgeverfd, dus toen we begonnen met klussen kon er geen enkel raam open :o( Gelukkig lukt het om met het juiste gereedschap en veel geduld de verf te verwijderen, zodat de ramen weer open kunnen

... I removed even more paint from the window frames. The parts that usually open are all painted over, so all windows are stuck :o( Luckily, with the right tools and some patience, the paint can be removed and the windows can open again


... ik de plafonds van het salon en de badkamer heb geschilderd. Het doet goed om eindelijk iets van onszelf aan het huis te hebben toegevoegd, in plaats van dat we alleen maar de oude en kapotte dingen verwijderdern of lieten repareren. Het lijkt nu, ondanks dat er nog heel veel moet gebeuren, dat het einde toch al een beetje in zicht is!

... I painted the ceiling of our sitting room and the bathroom. It feels so good to finally add something of our own to the house, instead of just remove everything old and have things fixed. It feels like, eventhough there's so much more work to do, the end is in sight!


... oh en niet te vergeten, het lek in het dak is gemaakt, maar denk maar niet dat ik op een ladder klim om daar een foto van te maken! Daarom maar een foto van de bloemknoppen in onze boom ;o)

Fijne dag!

... oh, and last but not least, they fixed the leak in our roof, but no way you get me up a ladder to take a picture of that! So I'll show you a picture of the flower buds in our tree instead ;o)

Have a great day!

15 april 2013

Lentebloemen...


De lentebloemen in onze tuin zijn eindelijk in bloei en wat een prachtig zicht is dat. Ik wilde dat ik, naast de bloemen op de foto, ook de heerlijke geur met jullie kon delen...!

Fijne maandag!

The Spring flowers in our garden are finally in bloom and I love the sight of it. I wish that, along with the flowers in the picture, I could sent you the lovely scent as well...!

Have a great Monday!

13 april 2013

Flower Market...


Vorige week bij The Log Cabin, kocht ik nog wat stofjes voor projecten waar ik mee bezig ben (achterkanten, afwerkbiezen,...), maar ik kon het ook niet laten om een aantal nieuwe, schattige Mini Charm Packs te kopen.

When at The Log Cabin last week, I bought some fabrics for projects I'm working on (backings, bindings,...), but I also couldn't resist to buy some new, cute Mini Charm Packs.


Nu de Old Glory Doll Quilt en mijn nieuwste quiltje Flower Market klaar zijn, blijkt dat ik een beetje verslaafd geraakt ben aan het werken met die kleine lapjes.

Since I finished the Old Glory Doll Quilt and my latest mini quilt Flower Market, I got kind of addicted to working with these small fabrics.


Al dat gebabbel over Mini Charm Packs doet me er aan denken dat ik je mijn nieuwste quiltje nog helemaal niet heb laten zien.

Talking about these Charm Packs reminds me that I haven't even showed you my finished quilt yet.


Ik vind het super hoe deze kleine lapjes een scrappy, antiekerig effect geven aan het quiltje. Ik heb de Mini Charm Pack gecombineerd met een lichtbruine Fat Quarter voor de achtergrond van de blokken en de randen en een warme kleur rood voor de afwerkbies. Het groen en bruin zijn restjes.

I love how these small fabrics create a scrappy, antique-ish quilt. I combined the Mini Charm Pack with a light brown fat quarter for background and borders and a warm red for the binding. The green and brown are scraps.


Het Flower Market quiltje lag een aantal dagen op mijn salontafel, maar sinds vorige week kun je het zien bij The Log Cabin. Het ligt daar meteen naast de Moda Candy box, waar je de verschillende Mini Charm Packs vindt. Sommige fel van kleur, andere meer winter-achtig, sommige met bloemen en andere zijn reproductiestoffen, zoals het pakketje dat ik voor dit quiltje gebruikte.

I had displayed the Flower Market quilt on my coffee table for a few days, but since last week it's at display at The Log Cabin's. It lies right next to the Moda Candy box, with the different Mini Charm Packs. Some in bright colors, some more wintery, some with flowers and some reproduction fabrics, like the ones I used for this quilt.


In tegenstelling tot de lapjes die ik gisteren liet zien, gaan mijn nieuwe mini lapjes wel even de kast in. Ik heb al wel ideeën voor nieuwe quilts, maar een mens kan nu eenmaal niet alles tegelijk... ;o)

Fijn weekend!

Unlike the fabrics I showed yesterday, my new mini's will be stored in my closet for a while. I do have some ideas for new quilts, but I can't work on everything at the same time... ;o)

Have a great weekend!

12 april 2013

Verleiding...


Dacht je echt dat ik de verleiding kon weerstaan om iets nieuws te beginnen en dat ik deze lapjes gewoon weer netjes terug zou leggen in de kast? ;o)

Did you really think I could resist the temptation of starting something new and that I would put these fabrics back in my closet? ;o)

10 april 2013

De eerste steekjes...


Ik vind het altijd mooi om te zien hoe een quilt veranderd, eenmaal dat de kleine quiltsteekjes worden toegevoegd. Ze worden, zoals altijd, met de hand gemaakt, steek per steek. Het gaat niet snel vooruit, maar ik geniet van elke minuut dat ik eraan werk.

Veel quiltplezier!

I love to see how a quilt changes, once the tiny quilting stitches are made. They're, as always, made by hand, stitch by stitch. It's a slow process, but I enjoy every minute.

Happy quilting!

9 april 2013

Van de ene verbouwing...


Van de ene verbouwing naar de andere - die van onszelf! De laatste tijd is het werk niet zo opgeschoten vanwege de kou. De afgelopen weken was het maar 4 graden binnenshuis. Omdat we momenteel geen gas en water hebben, is dat behoorlijk oncomfortabel. De oude gasflessen zijn losgekoppeld en de vroegere ketel is verwijderd zodat de nieuwe geplaatst kan worden.

From one re-building project to another - our own! Things have been slowed down because of the cold. The last few weeks it was only 4 degrees Celsius inside the house. At the moment, we don't have gas, nor water, so things can be quite uncomfortable. The old gas cilinders have been disconnected and the old boiler for our central heating system has been removed to be replaced by a new one.


Gelukkig konden we dit weekend van heerlijk lenteweer genieten. We hebben nog wat behangpapier kunnen afdoen (en we zijn hiermee nog altijd niet klaar...) en we hebben oude verf van de raamkozijnen gekrabd. Ik hoop dat ik volgend weekend kan beginnen met het schilderen van de eerste kamers!

Luckily, this weekend we enjoyed some sunshine and lovely Spring temperatures. We removed more wallpaper (and it is still not finished...) and scratched old paint of the window panes. I hope to start painting the first rooms next weekend!


Ondertussen wachten we op de specialist die de vochtplek moet komen behandelen. De oorzaak van het vocht kan buiten gevonden worden. Normaal worden er tussen de bakstenen openingen gelaten zodat lucht en vocht kunnen circuleren. De vorige bewoners hebben al die gaten dichtgemaakt met cement, waardoor het vocht niet meer weg kon en het probleem is ontstaan. Je kunt het zien aan de witte verkleuring op de muur. De specialisten kunnen pas over een paar weken starten, dus helaas kunnen we onze woonkamer niet opknappen voor we moeten verhuizen...

In the meantime, we're waiting for the specialist to treat the damp wall. The cause of the damp wall can be found outside the house. Normally there are some spaces left between bricks so air and water can get in and (expecially) out of the wall. The former owners of the house have closed these spaces with new cement which causes the problem. You can see it by the discoloration of the wall. The specialists will only start working within a few weeks, so sadly, we won't be able to finish our living room before we move in...


Gelukkig gaan andere dingen wel goed vooruit, zoals de badkamer, waar de douchebak ligt te wachten op de stenen vloer die er rond gelegd gaat worden. Ook het eerste onderdeel van het nieuwe toilet is al geplaatst.

Luckily, other things have been going very well, like our bathroom, where the shower is waiting to be embedded in the tile floor and the first part of our new toilet has been placed.


Buiten zijn de boeren druk bezig het land klaar te maken voor de zomer (ik vind dat altijd mooi om te zien) en onze tuin begint er ook al wat groener uit te zien nu de eerste lentebloemen boven komen.

Fijne dag!

Outside, farmers are working to get the fields near our house ready for Summer (I love the sight of that) and our garden is starting to look a bit greener again since Spring flowers start to grow.

Have a great day!

7 april 2013

De opening...


Pssst, ga je met me mee? Ik heb gehoord dat er een mooie nieuwe winkel is, in een klein dorpje op een heuvel, genaamd Hillensberg...

Pssst, are you coming with me? I heard there's a great new shop in a small hilltop village called Hillensberg...


Jacqueline opende er 15 jaar geleden een gezellig quiltwinkeltje, The Log Cabin, maar doorheen de jaren werd de winkel te klein. Zij en haar man Ron hadden de kans om een mooie, oude boerderij (met een prachtig uitzicht!) te kopen, onderaan de Bergstrasse. Toen ik even terugzocht in mijn foto's kwam ik deze tegen van de boerderij. Ik maakte hem precies 3 jaar geleden (6 april 2010). Zie je het 'Verkauft' bordje? Dat was het begin van een nieuw avontuur...

Jacqueline opened a lovely quilt shop, called The Log Cabin, over 15 years ago, but after the years, the shop became too small. She and her husband Ron had the opportunity to buy a lovely old farmhouse (with a lovely view!) down at the Bergstrasse. When looking back in my pictures, I found this one of the farmhouse - which I took exactly 3 years ago (April 6 2010). See the 'Verkauft' sign? That was the start of a new adventure...


Een avontuur dat langer duurde dan Jacqueline had gehoopt, maar na 3 jaar hard werken - heel hard werken, om de boerderij van de bodem tot de nok van het dak te renoveren en herbouwen - opende de winkel op vrijdag 5 april haar deuren.

An adventure that took a little more time then Jacqueline had hoped, but after 3 years of hard work - very hard work, renovating and rebuilding the farmhouse from top to bottom - the shop opened its doors on Friday April 5th.


Van een stoffige, donkere, afgeleefde boerderij werd het een prachtige, lichte winkel met heel veel mooie stoffen, lintjes, quilts,... en nog veel meer dingen die je zonder aarzelen mee naar huis zou willen nemen!

From a dusty, dark, decrepit building, it became a lovely bright, open shop with loads of lovely fabrics, ribbons, quilts,... and all other things that you want to take home with you!


Jacqueline en de rest van het team hebben uren gewerkt om de winkel in te richten, spullen te plaatsen en verplaatsen tot alles goed stond voor de opening. Daarnaast hebben ze ook nog eens stapels lapjes gesneden en gevouwen tot leuke pakketjes (Fat Quarters, Fat Eights,... alles wat je je maar kunt wensen).

Jacqueline and her team had spent hours decorating the shop, placing and re-placing items untill everything seemed just right for the opening. Besides that, they had been cutting and folding fabrics into the cutest kits (Fat Quarters, Fat Eights,... everything you want).


Oh, en kijk eens naar deze kastjes met pre-cuts. Prachtig! Zou je ze niet allemaal willen kopen???

Oh, and look at these displays with pre-cuts. Love them! Wouldn't you just want to buy them all???


We willen Jacqueline, Ron en de rest van het team nogmaals van harte feliciteren met de prachtige nieuwe winkel. De jaren van hard werken waren het meer dan waard!

We want to congratulate Jacqueline, Ron and the team with the beautiful new shop. These years of hard work were definately worth it!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...