24 februari 2013

Ideetjes...


Tijdens het slopen van (kleine stukken van) muren en het verwijderen van tegels en behangpapier, heb ik veel tijd om na te denken over nieuwe ontwerpjes. En met deze mooie stoffen die thuis op me liggen te wachten, komtde inspiratie vanzelf!

Fijne zondag!

While breaking down (small parts of) walls and removing tiles and wall paper, I have lots of time to think of new designs. I have some new, beautiful fabrics waiting for me at home, so I have no lack of inspiration!

Have a nice Sunday!

22 februari 2013

Old Glory Doll Quilt...


Hij is maar 32 x 37 cm groot klein en gemaakt van vierkantjes. Lekker eenvoudig, maar ik ben tevreden met het resultaat.

It measures only 32 cm x 37 cm and it's made of just squares. Plain and simple, but I love the result.


De Old Glory Doll Quilt is klaar. Zelfs de ophanglussen zitten eraan, een werkje dat ik normaal gezien 'vergeet', omdat dat ik dat echt verschrikkelijk saai vind....

The Old Glory Doll Quilt is finished. Even the hanging sleeves are sewn on, a job which I usually tend to 'forget', because I really don't like that...


Ik heb het eindresultaat ook al aan ZusJe laten zien, omdat zij mij deze Moda Mini Charm Pack voor Sinterklaas had gegeven. Normaal geeft ze niet zoveel om antiekerige quilts, maar deze kreeg haar goedkeuring :o)

I've shown the result to ZusJe, since she gave me the Moda Mini Charm Pack as a Sinterklaas gift. Eventhough she usually doesn't like antique looking quilts, this mini got her approval :o)


Afgelopen weekend, bij Jacqueline, kocht ik nog zo'n Mini Charm Pack. Jacqueline heeft er verschillende in voorraad en deze keer koos ik voor Barbara Brackman's Metropolitan Fair (mooie Civil War reproductiestoffen). Volgens mij ben ik een kleine-vierkantjes-virus aan het krijgen!

Veel quiltplezier!

Last weekend, while at Jacqueline's, I bought another Mini Charm Pack. She offers quite some different packs, and this time, I went home with Barbara Brackman's Metropolitan Fair (some lovely Civil War reproduction fabrics). I think I'm hooked to working with these small squares!

Happy quilting!

19 februari 2013

Nummer 6...


De akte is getekend. Vanaf vandaag is 'nummer 6' officieel van ons :o)

The contract is signed. As of today, 'number 6' is officially ours :o)

17 februari 2013

Kwijt...

Naar aanleiding van het verhaatje over 'vergeten projecten' gisteren, vraag je je wellicht af waarom ik, sinds ik hem weer oppakte in januari, niks meer over de Shades of Summer quilt heb geschreven.

While reading yesterday's post about 'forgotten projects', you might have wondered why I never wrote any new posts on the Shades of Summer quilt since I picked it up again last Janary.


Nee hoor, ik ben hem niet opnieuw vergeten. Maar de prachtige blauwe stof die ik had gekocht voor de rand en afwerkbiezen,... die is kwijt...

No, I haven't forgotten about it (again). The thing is, that I had bought some lovely blue fabric for the borders and binding... and that I can't find the fabric anywhere...


Ik heb ons appartement niet één, maar twee keer grondig doorzocht, maar de stof is verdwenen.

I've searched our whole appartment, once, even twice, but the fabric remains missing.


Daarom kocht ik gisteren bij The Log Cabin een nieuwe stof voor de rand. Eigenlijk is het precies dezelfde, maar paarsig in plaats van blauw. Ik vind hem prachtig. Hij past prima bij het middendeel van de quilt en achteraf lijkt de paarse een veel betere keus dan de blauwe stof.

So yesterday I bought some new fabric for the border at The Log Cabin. It's exactly the same fabric, only not blue but purple-ish. I love it. It goes so well with the center of the quilt, that I'm sure this is a better choice then the blue fabric.


Toch hoop ik dat de blauwe stof wel weer eens tevoorschijn komt, want het blijft wel een prachtige randstof. Maar, voor de Shades of Summer zal het niet meer zijn, want daar hoop ik een dezer dagen de paarse rand rond te zetten ;o)

Fijne zondag!

I'm hoping the blue fabric will re-appear again one day, since it's such a beautiful fabric for a border of a quilt. Just not for the Shades of Summer anymore, since I hope to add the purple-ish border soon ;o)

Have a nice Sunday!

16 februari 2013

Aftellen...

Ik tel de dagen af tot dinsdag, als het huis, waar we al zo druk mee bezig zijn geweest, eindelijk écht van ons zal zijn! Het is een beetje of ik weer een klein meisje ben en ik telde hoeveel nachtjes ik nog moest slapen voor ik jarig was :o)

I'm counting down the days until Tuesday, when the house, which we have already been so busy with, will actually become ours! It's kind of like being a little girl again, counting down the nights of sleep before it's birthday :o)


Ondertussen heb ik wat gewerkt aan een ander 'vergeten' project, dat ik in een mandje in de kast vond. Herinner je je deze nog?

Fijne dag!
In the meanwhile, I've been working on another 'forgotten' project, which I found in a basket in my closet. Remember this one?

Have a nice day!

9 februari 2013

Zaterdagochtend, 8 uur...

Zaterdagochtend, 8 uur, tijd om een nieuw verhaaltje te schrijven. Dat wil ik eigenlijk al enkele dagen doen, maar wegens een gebrek aan inspiratie (en tijd!) was het er nog niet van gekomen.

Saturday, 8 A.M., time to write a new blog post. I've been meaning to do so for quite some days, but I seem to lack inspiration (and time!).


Allereerst hebben we een flinke tegenslag gehad op het huizenfront. De 'keuken-opmeet-man' ontdekte dat het huidige keukenblok op een betonnen verhoging staat, hetwelk weggebroken moet worden voor de nieuwe keuken erin kan. Dat betekent dat de vloer, die we eigenlijk wilden behouden, behoorlijk zal beschadigen en dus ook verwijderd moet worden.
Hetzelfde geldt voor de woonkamer, waar de vloer niet waterpas ligt en er dus geen laminaat op gelegd kan worden.

First of all, we have had a huge disappointment on the new house front. The 'kitchen-measure-man' discovered that the current kitchen is build on a concrete platform, which has to be removed before we can place the new kitchen. This means that the floor, which we meant to keep, will get damaged and has to be removed as well.
The same goes for the living, where the current tile floor isn't perfectly leveled. Covering the tiles with a wooden floor would be impossible this way.


Een tegelvloer verwijderen is niet bepaald mijn hobby, maar wat moet, dat moet... Het grote probleem is echter, dat de huidige vloeren waarschijnlijk op zavel liggen. De vloeren moeten dus ook helemaal uitgegraven worden en voor we verder kunnen moet er beton en isolatie geplaatst worden. Naast een flinke extra kost, duurt het ook enkele weken voor dit voldoende droog is... Grrr... Met maar 3,5 maand tijd om alles in het huis klaar te maken, is dit een behoorlijke tegenvaller.

Removing a tile floor is not my hobby, but what needs to be done, needs to be done... The actual problem is that the current floors are probably layed directly on sabulous clay. Therefore, we will have to dig out part of the clay and place a concrete floor and isolation first. Besides an extra cost, this takes quite some weeks to dry... Grrrr... With only 3,5 months to finish up the whole house, this was quite a disappointment.


Ondertussen, tussen de rijlessen door, zijn we nog bezig met het plannen van de elektriciteit, de badkamer en veel meer. En ondertussen komt de datum voor het tekenen van de akte dichter en dichter. Nog 10 dagen voor het zover is. Soms denk ik wel eens dat ik gek word!

In the meanwhile, between the driving lessons, were still planning on electricity, the bathroom and much more, and the date of the sale comes closer and closer. Just 10 more days before we will sign the final contract. I think I'm starting to freak out a little bit!


Op quiltgebied ben ik ook aan het bouwen geweest, gewoon, om een beetje in de sfeer te blijven ;o). Geen huizen hoor, piramides. Het gaat niet snel vooruit, maar het scrappy resultaat mag er zeker zijn!

Fijn weekend!

On the quilting front I've also been building, just to stay in the mood ;o). Not houses, but pyramids. Progress is slow, but the scrappy result is lovely!

Have a nice weekend!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...