31 december 2013

DANKJEWEL!


Ik doe niet aan het 'vooruit kijken en goede voornemens maken' (behalve één speciale dan, maar daarover meer in de nieuwsbrief van januari). Ik heb het wel geprobeerd hoor, maar het lukt me nooit om me aan mijn voornemens te houden en ik vind het niet fijn om na een dag of 3 te moeten opgeven en het dan in 2015 nog maar eens opnieuw te proberen. In plaats daarvan probeer ik het beste uit elke dag te halen, of het nu nieuwjaarsdag is of mijn verjaardag of een 'gewone dag in de week'. Ik start elke dag met nieuwe energie, goede moed en lukt het niet, dan probeer ik gewoon morgen opnieuw.

I don't do the 'looking forward and making New Year's resolutions'(despite for a special one, of which you can read more in our upcoming newsletter). I tried, but I can't seem to stick to my resolutions and I don't like the feeling to fail after a day or 3 and give it a new try in 2015. Instead, I try to make the most out of every single day, whether it's New Year's day, my birthday or just any regular day. I try to start each day with new energy, with good intentions, and if it doesn't work out today, I'll try again tomorrow.


Maar ik vind deze laatste dag van het jaar wel een goed moment om even terug te kijken naar de goede dingen die het afgelopen jaar ons heeft gebracht, zoals vriendschappen, ons nieuwe huis en ook veel kleine dingen, die vaak zo normaal lijken, maar eigenlijk toch heel speciaal zijn. Maar ik ben ook dankbaar voor de dingen die misschien niet verliepen zoals ik gehoopt had, omdat ik eruit heb kunnen leren. Het perfecte leven leiden zou soms best handig kunnen zijn, maar het lijkt me ook ongelooflijk saai!

But I do think the last day of the year is the perfect moment to reminisce about the good things the past year brought me, like friendships, our new home and little things that might seem so normal, but really are very special. But also, to be thankful for the things I didn't like, things that might went wrong - because I learned from them. Living the perfect life would come in handy sometimes, but I think it would be very, very boring!


Op deze laatste dag van het jaar wil ik ook een welgemeende DANKJEWEL geven aan jullie allemaal, voor het bezoeken van mijn blog, het achterlaten van een berichtje en de vele mails die ik mocht ontvangen. Of het nu over quilten gaat of iets persoonlijks, het is allemaal zeer gewaardeerd! Jullie bezoekjes, berichtjes en vooral jullie vriendschap maken het bloggen meer dan de moeite waard en het stimuleert me om over mijn leven, mijn quilts en alle andere dingen te blijven schrijven. 'Volgend jaar' klinkt zo ver weg, dus ik sluit dit laatste berichtje van 2013 liever af door te zeggen dat ik hoop jullie morgen of later deze week weer te mogen verwelkomen! ;o)

Gelukkig nieuwjaar!

So at this last day of the year, I would like to give a big THANK YOU to all of you for visiting my blog, leaving comments and sending me e-mails. Whether it's about quilting or something personal, they're very much appreciated! Your visits, comments and most of all your friendship make blogging worthwhile and motivate me to keep writing about my life, my quilts and everything else. 'Next year' seems so far away, so I'll end this last post of 2013 by saying that I hope to welcome you again tomorrow or later this week! ;o)

Happy New Year!

29 december 2013

Onlogische combinaties...


Bij Mams in de slaapkamer staat een houten dekenkist, met daarom een schattig mini quiltje. Het heet 'Union Star'.
We hebben het samen ontworpen: Mams het middendeel en ik de hoeken of omgekeerd - ik weet het niet meer precies. Samen besloten we dat het patroon het mooiste zou uitkomen als het met reproductiestoffen werd gemaakt, zodat het net een antiek quiltje zou lijken.

In Mams' bedroom, there a wooden chest on which lies a lovely mini quilt. It's called 'Union Star'.
We designed it together: Mams came up with the middle and I with the corners, or the other way around - I don't remember. The pattern called for reproduction fabrics, so it would get an antique look.


Maar vanaf het moment dat ik begon met quilten, heb ik mezelf wijsgemaakt dat alle stoffen perfect bij elkaar moeten passen. Maar... in een 'antieke' quilt horen onlogische stoffencombinaties en omdat dat niet strookte met mijn gevoel voor stoffen en kleuren had ik de reproductiestoffen die ik had gekocht, eigenlijk nog nooit gebruikt in een quilt. Mams daarentegen heeft een veel beter gevoel voor stoffen, motieven en kleuren dan ik, en daarom ging zij met het quiltje aan de slag.

Eversince I started quilting, I told myself that fabrics have to match perfectly. But... an antique look requires some illogical fabric combinations and because that didn't felt right to me, the reproduction fabrics I bought were safely stored in my fabric boxes, but had never been used in a quilt. Mams has always had a better feeling for combining fabrics, motives and colors than I have, so she got started on the Union Star.


Meteen toen ik het quiltje zag dat Mams had gemaakt, wist ik dat ik zelf ook een Union Star wilde maken. Ik zocht daarom een tijd geleden de stofjes bijeen - de meeste zoals in Mams haar quilt, maar ook een paar andere die ik zelf koos. Mijn eerste poging in het maken van onlogische combinaties! Nu hoor ik je denken dat ik dat in mijn piramide scrap quilt ook al veelvuldig heb gedaan, en dat is waar. Maar voor mij lijkt dat anders. Immers, een scrap quilt met perfect op elkaar afgestemde stoffen zou ook een beetje gek zijn.

But from the moment I saw the finished mini quilt, I knew I wanted to make my own Union Star. I chose the fabrics some time ago - most are similar to Mams' quilt, but others I chose myself. My first attempt at making illogical-fabric-combinations! Now, I hear you thinking that there are many illogical fabric combinations in my pyramid scrap quilt, that's true, but somehow that feels different. It would be strange to make a scrap quilt in which all fabrics match perfectly.


De lapjes lagen al even in een projectenmandje, omdat ik nog aan genoeg andere dingen bezig was, maar vandaag lijkt mij een goede dag om er eindelijk mee aan de slag te gaan. Omdat ik net de mini quiltjes voor januari en maart heb gemaakt, heb ik geen zin om weer aan een kleine quilt te werken en daarom wordt mijn Union Star twee keer zo groot als die van Mams.
Dus vandaag vind je me in mijn quiltstoel, mallen makend en lapjes knippend.

Fijne laatste-zondag-alweer-van-het-jaar!

The fabrics were in a project basket for quite some time, since I was busy working on other projects, but today seems a perfect day to get started on it. Because I've been working on the January and March mini quilts lately, I don't feel like another small project, so my quilt is going to be twice as large as Mams' Union Star.
So today, you'll find me in my quilting chair, making templates and cutting fabrics.

Have a nice last-Sunday-of-the-current-year!

28 december 2013

De Kerststal...


Elk jaar verschijnt er in ons gehuchtje een grote kerststal. Hij wordt gemaakt in twee bestaande schuurtjes die voor gemeenschapsdoeleinden gebruikt worden, zoals de zomerbarbecue. Ik weet niet waarvoor de schuurtjes oorspronkelijk gebouwd zijn, maar omdat ze in 'den driehoek' staan, midden in het gehucht, is het een mooie locatie om kleinschalige bijeenkomsten en feesten te organiseren. Als het goed weer is stoppen er ook veel fietsers voor een picknick of om het kapelletje achter het kleine schuurtje te bezoeken.

Each year, a huge nativity scene is build in our township. It's made in two existing sheds, which are used for community purposes, like the Summer barbecue. I don't know why the sheds were originally build, but since they stand in the middle of our township, it's a lovely location for small events and gatherings. When the weather's fine, there are lots of cyclist who stop there for a picnic or to visit the little chapel next to the smaller shed.


Maar in december wordt er een houten hek rond de schuurtjes geplaatst en worden ze versierd met hooi, oude landbouwgereedschappen en natuurlijk houten figuren die Jozef, Maria en het kindje Jezus voorstellen.

But in December, a wooden fence is placed around it and the sheds are decorated with hay, old farming materials and of course wooden figures that represent Joseph, Mary and baby Jesus.


Vorig jaar, toen we nog maar net de compromis voor ons huis hadden getekend, maakten we een wandeling om onze nieuwe buurt al wat te verkennen. Ik weet nog dat het sneeuwde en dat het erg koud was, maar we genoten er wel van.

Last year, when we just signed the provisional contract to our house, we went for a walk to discover our new neighborhood. I remember there was snow and it was very, very cold, but we did enjoy our little tour.


Op weg naar huis - het was al donker - stopten we met de auto bij de kerststal. Philippe houdt van dieren en hij was dan ook blij verrast dat er twee echte koeien en een ezel in de grootste schuur stonden.

On our way home - it was already dark - we stopped the car at the nativity scene. Philippe is always very fond of animals and he was surprised to find two cows and a donkey in the large shed.


Er stonden figuren van herders en er zaten zelfs echte witte duiven (niet te verwarren met de kip op de foto hieronder ;o)  ) onder het dak. Er was ook een klein rood lichtje. Ik vertelde het aan Philippe, maar dacht er verder niet bij na...

There were figures of shepherds and even some snow white pigeons (not to be mistaken with the chicken on the picture ;o)  ) under the roof. There also was a small red light, of which I told Philippe, but I didn't pay any further attention to it...


Wij zijn eigenlijk heel brave burgers: we houden ons aan de regels, zijn altijd voorzichtig en respecteren andermans eigendom, maar Philippe kon toch de drang niet weerstaan om over het hek te klimmen om de ezel een aai over z'n kop te geven.

Now we're always very careful, not breaking any rules or destroying property, but Philippe couldn't resist climbing over the fence to pet the donkey.


Voorzichtig tilde hij één been over het hek, en toen het andere, er op lettend dat hij nergens op ging staan, toen ineens een alarm afging. WWWIIIIIEEEEEEOOOOOEEEEEEEEH WWWIIIIIEEEEEEOOOOOEEEEEEEEH WWWIIIIIEEEEEEOOOOOEEEEEEEEH! Het klonk zo verschrikkelijk luid in de donkere avond dat iedereen het gehoord moest hebben en het bleef maar doorgaan.

Carefully, he pulled one leg over, and then the other, minding not to step on anything, when all of a sudden a loud alarm went of. WWWEEEEEEEEEEOOOOOOOOOO WWWEEEEEEEEEEOOOOOOOOOO WWWEEEEEEEEEEOOOOOOOOOO! It was so loud that everyone must have heard it and it just kept going on.


Philippe stond een seconde verlamd van schrik tussen de kerstfiguren en sprong toen, heel snel, terug over het hek. Terwijl ik bijna niet meer recht kon staan van het lachen, haastten we ons naar de auto, onderwijl denkend dat we een fantastische eerste indruk hadden gemaakt op onze nieuwe buren, die ongetwijfeld het alarm en de twee 'vluchtende' mensen opgemerkt moesten hebben.

For a moment Philippe stood there, paralyzed between the wooden nativity figures, and then, very quickly, he jumped back over the fence. While laughing out loud, we hasted ourselves to the car, thinking we had made a great first impression on our future neighbors, who surely have noticed the alarm and saw two fleeing people.


Dit jaar zijn we opnieuw naar de kerststal gaan kijken, maar nu zijn we braafjes aan de juiste kant van het hek gebleven ;o)
Fijne dag!

This year, we went to see the nativity scene again, but we stayed at the right side of the fence ;o)
Have a great day!

24 december 2013

Fijne Kerstdagen!


Het werd vanmorgen tegen 9 uur pas licht en al heel de dag stormt en regent het. De boomtakken vliegen hier letterlijk in het rond en in huis merken we dat we binnenkort maar eens op zoek moeten naar tochtstrips en ander materiaal, want de versieringen hangen vrolijk wapperend in de kerstboom...
Het is dan wel geen witte Kerst, maar die gierende wind en de regen die tegen de ruiten klettert vind ik ook best gezellig. Ondertussen geniet ik van de kerstliedjes op de radio en denk ik de sneeuw er gewoon bij ;o)
Tussen de regenbuien door zijn we even naar de Kerststal hier in het gehuchtje gewandeld. Daar heeft Philippe vorig jaar de schrik van zijn leven gehad, maar daarover later meer.
Voor nu wensen we je hele fijne Kerstdagen!
Ellen, Yvonne en team

It was almost 9 o'clock this morning, before the dark night disappeared and the day has been stormy and rainy so far. Tree branches are litteraly flying around the house and I think we'll have to buy some weatherstrips, since the decorations are merrily waving in our Christmas tree...
It might not be a white Christmas this year, but I must say that the sound of the wind and the raindrops against the windows is very cozy too. I enjoy the Christmas songs on the radio and I just add the snow in my mind ;o)
In between the showers, we took a quick walk to our township's nativity scene. Philippe remembers it very well from last year, when something nearly scared him to death there. But more about that later.
For now, we wish you a Merry Christmas!
Ellen, Yvonne and team

22 december 2013

Kerstkoekjes en 'n nieuwe stitchery...

Op tafel staat mijn favoriete koekjespot, gevuld met kaneelkoekjes! Inderdaad, de zelfgebakken koekjes waar ik eerder over schreef zijn best goed gelukt. Ik heb ze versierd met amandelen en suiker, dat ziet er zo gezellig uit!

On the table is my favorite cookie jar, filled with cinnamon cookies! Yes, the cookies I wrote about before turned out fine. I decorated them with sugar and almonds and it looks quite festive.


Omdat Mams weet dat ik wel van dit soort 'ouderwetse' dingen houd, kreeg ik vorig jaar van haar een pot cadeau. Ik was er heel erg blij mee en hij kreeg een mooi plaatsje op het aanrecht, gevuld met kleurrijke snoepjes, dat stond zo leuk. Maar ik had pech... want hoewel ik normaal nooit iets breek, barstte de pot ineens in 100 stukken uiteen. Ik denk dat er teveel druk op het glas stond, want ik had hem gewoon in mijn handen om hem te verzetten. Daar lag mijn favoriete koekjespot ineens verspreid over de keukenvloer :o(

Because Mams knows this kind of 'old fashioned' jars is just what I love, she bought me one as a gift last year. I was very happy with it and I placed it on my kitchen counter filled with colorful candy, which looked really nice. But I had bad luck... Normally I never break anything, but while moving the jar one day, it just bursted into a hundred pieces. I think there was too much pressure on the glass and it just broke while in my hands. There was my favorite cookie jar, scattered over the kitchen floor :o(


Maar als we het spreekwoord moeten geloven, ligt er voor mij, gezien het aantal scherven, nog heel wat geluk in het verschiet! Ik vond al snel een gelijkaardige koekjespot in een winkel niet ver van mijn werk en die staat nu op tafel, gevuld met de zelfgebakken koekjes. En dat ziet er niet alleen super gezellig uit, maar ze smaken ook nog eens heerlijk :o)

There's a Dutch saying, that says 'splinters bring luck', and if that's true, there's a lot of luck in store for me! I found a new, similar cookie jar in a shop near my work and now it's filled with home baked cookies. I love the sight and I love the taste :o)


En als je je afvraagt wat ik vandaag ga doen, naast het smullen van de kerstkoekjes: ik ga aan de slag met de vierde stitchery van mijn lange-termijn-tussendoortje. Want de winter is gisteren begonnen dus is het hoog tijd om deze sneeuwman te borduren!
Fijne zondag!

And if you're wondering what I'll be doing today (besides eating Christmas cookies of course): I'll be working on the 4th stitchery of my long-term-in-between-project. Winter has started yesterday so it's time to get this cute snowman stitched!
Have a nice Sunday!

20 december 2013

Zomaar ineens...


Zomaar ineens zit de Holliedolliequilt in de ring om gequilt te worden.

All of a sudden, it happens that the Holliedollie quilt is in the hoop, ready to be quilted.


Eenmaal dat ik gezien had dat de restjesranden toch heel leuk stonden, heb ik 'de turbo aangezet' en de top afgemaakt. Het eerste poezebeest is zelfs al gequilt, nu is de blauwe-hond-met-de-kleine-roze-hartjes aan de beurt. Wie weet is deze quilt, waar ik 9 jaar geleden de eerste steekjes aan deed, wel gequilt voor Nieuwjaar!

Fijne dag!

Once I got over the idea that the borders wouldn't look nice, I sort of 'put the turbo on' and finished the top. The first cat block is quilted, the blue-dog-with-the-small-pink-hearts is next. Who knows, maybe this quilt, which I started 9 years ago, will be quilted before the end of the year!

Have a nice day!

18 december 2013

'n Nieuwe hobby...


Voor de meeste mensen is december een drukke maand, waarin er cadeaus worden gekocht, kaartjes worden verstuurd en cadeautjes worden gemaakt... Maar behalve het versturen van de kaarten (daar ben ik altijd verschrikkelijk laat mee), is alles hier al geregeld, dus geen gehaast en gepieker meer over wat je voor wie moet kopen. Ik kan lekker onderuit zakken op de bank, met Thijsje knuffelen en alle drukte vergeten.

For most people, December is a very busy month, filled with Christmas shopping, sending out postcards, making gifts... Besides sending the postcards (which I'm always terribly late with), everything is settled here, so no more hurrying and thinking about what to give to everyone. I can sit down, cuddle with Thijs and relax.


Toen we ons huis kochten, 'kocht' ik er ineens een nieuwe hobby bij. Het klinkt misschien verschrikkelijk saai, maar ik vind het heerlijk om met een grote kop thee gewoon lekker naar buiten te kijken. Want weet je, ondanks dat we in een heel rustige straat wonen, waar het meeste verkeer bestaat uit fietsers, paarden en traktoren, is er altijd heel veel te zien.

Now, along with the house, I got a new hobby. It might sound terribly boring to you, but I love to just sit down with a cup of tea and watch the world outside. You see, despite that we live in a quiet street, where most traffic consists of cyclists, horses and tractors, there's always much to see.


Bob en de koeien staan in hun warme stallen, maar hun weilanden zijn nu het terrein geworden van de zwarte kat, die aan de overkant van de straat woont en die in de weilanden graag op muizen jaagt. Fietsers stoppen even aan het kapelletje, de vogels smullen van de nootjes die ik in de boom in de voortuin heb gehangen en de witte reiger vist een heerlijk maal bijeen in de zwemvijver van de buren...

Bob and the cows are in their warm stables now, but their meadows have become the territory of the black cat, who lives across the street and who loves to hunt for mice there. Cyclists stop to pay a visit to the little chapel, the birds are enjoying the peanuts I hang in the tree in our front yard and the white heron is fishing in the other neighbour's swimming pond...


Vorige week stuurde Philippe me deze foto, snel gemaakt met zijn Iphone. Zie je dat bruine ding daar achter onze tuin? Dat is een grote vos! Maar in plaats van dat hij achter de kippen aanzat, die daar vrij rondlopen, werd hij zelf op de hielen gezeten door Buurpoes, die 14 jaar is en geen tanden meer heeft! Buurpoes zat net zo lang achter de vos aan tot die afdroop en terug in het bos verdween. Ik zag hem later nog in het maïsveld, veilig en ver van Buurpoes ;o)

Last week Philippe send me this picture, quickly made with his Iphone. See the brown spot in the meadow behind our garden? It's a huge fox! But instead of him chasing the chickens, who run around there freely, he got chased himself, by Neighbour Cat, who is 14 years old and has no teeth! Neighbour Cat chased him untill the fox went back into the woods again. I saw him again in the corn field later, far and safe from Neighbour Cat ;o)


Oh, en aan het einde van de dag mag ik niet vergeten om even naar de lucht te kijken. Soms is die helemaal goud gekleurd, soms roze en felblauw. Laatst las ik bij Jeannet over het genieten van kleine dingen. Nou, ik denk dat dit daar zeker aan toegevoegd mag worden!

Fijne dag!

Oh, and at the end of the day, I might not forget to take a look at the sky. Sometimes it's golden, sometimes pink and bright blue. I read about enjoying the little things in life on Jeannet's blog and I think I might add this to the list!

Have a great day!

16 december 2013

Holliedollie-nieuws...


Het is alweer een tijdje geleden, maar vandaag weer wat 'Holliedollie-nieuws'.

It's been a while, but today, a 'Holliedollie update'.


Ik was begonnen aan de 'restjes-randen', maar dat ging niet zoals ik verwachtte. Het leek maar niet vooruit te gaan en ik was helemaal niet zeker dat al die kleurrijke lapjes wel mooi uit zouden komen als ze zo tegen elkaar zouden zitten...

Making the scrappy borders didn't go the way I wanted. It felt like I didn't make any progress and I wasn't sure these colorful fabrics would match well once placed right next to each other...


Dus legde ik de quilt even opzij, want soms is het beter om het even weg te leggen dan er telkens maar weer over te piekeren. Maar gisteren bedacht ik me ineens dat mijn piramidequilt vol onlogische lapjescombinaties zit en dat dat er ook heel leuk uitziet, dus kwam de Holliedolliequilt weer boven.

So I put the project aside, because sometimes it's better to just lay it aside for a while then to keep on doubting about it. But yesterday I reminded myself that my scrappy pyramid quilt is full of illogic fabric combinations and that turns out well too, so I picked up the Holliedollie quilt again.


En voor ik het wist had ik 3 restjesranden genaaid en aan de top gezet. Hier is een klein voorproefje. Vind je ook niet dat het ontzettend leuk wordt? Ik in elk geval wel!
Fijne dag!

And so it came that 3 scrappy borders were sewn and attached to the top. Here's a little sneak peek. Don't you just love how it turns out? I definitely do!
Have a nice day!

13 december 2013

Oh, denneboom...


Heb jij ook al een Kerstboom staan? Wij hebben er afgelopen weekend een gekocht en versierd met zelfgemaakte sneeuwmannen, sterren, vogels en harten en ook een aantal gekochte decoraties. Ik geniet van de lichtjes die de donkere avonden zoveel sfeervoller en gezelliger maken.

Have you set up your Christmas tree yet? We've bought one last weekend and decorated it with self handmade decorations, such as snowmen, stars, birds and hearts and some bought items. I love the lights, which make the dark evenings so much more cosy and pleasant.


Thijs vind de boom, en vooral de decoraties, heel interessant. We hebben al verschillende 'slachtoffers' op de grond gevonden, maar omdat de decoraties niet breekbaar zijn vinden we het niet erg dat hij er mee speelt.

Thijs loves the tree and decorations as well. We've found several 'victims' on the floor already, but since none of the decorations is breakable, we don't mind him playing with them.


Vandaag maar een kort berichtje want deze 'keukenprinses' gaat proberen kerstkoekjes te bakken!
Fijne dag!

Well, that's it for now, just a short post. This 'chef' is going to try to bake some Christmas cookies today!
Have a great day!

11 december 2013

Even terug in de tijd...


We gaan even terug in de tijd, naar 5 december, precies 5 jaar geleden. Toen kreeg ik namelijk van Sinterklaas mijn allereerste Charm Pack. Ik was meteen verliefd op de kleuren en ik wilde er eigenlijk meteen mee aan de slag.

Lets go back in time, back to December 5th, exactly 5 years ago. It was then that Sinterklaas gave me my very first Charm Pack. I loved the colors, and I wanted to get started with them right away.


Een week later zette ik de schaar in de lapjes en werden de eerste blokjes genaaid: eenvoudige maar prachtige blokken die precies uit die kleine vierkante lapjes gingen!

A week later I cut the fabrics and sewed the first blocks, simple but lovely and perfect for these square fabrics!


Als je al enkele jaren volger bent van mijn blog, dan weet je misschien nog wel dat ik deze quilt op mijn vorige blog (weblog) ook heb laten zien, voordat het blog verdween... Veel verhalen en foto's zijn verloren gegaan, maar sommige, waaronder deze, vond ik terug op mijn computer en het is leuk ze terug te zien. Mijn oude bank, mijn oude appartement,... het lijkt zo lang geleden!

If you're a long time follower of my blog, you might remember I wrote about this quilt on my former blog, before it dissappeared... A lot of the stories and pictures are lost, but some of them were still on my computer and it's nice to see them back. My old couch, my old apartment,... it seems like ages ago!


Kijk, hier is een foto van het quiltwerk. Ik heb een herfstblad gequilt in elk van de blokken. Zie je de achterkantstof? Nu gebruik ik mooie gekleurde stoffen met motiefjes voor de achterkanten, maar omdat ik toen nog studeerde was dat veel te duur en koos ik voor de veel goedkopere ongebleekte katoenen stof.

Look, here's a picture on how I've done the quilting. I quilted an Autumn leave in each of the blocks. See the backing fabric? Today, I use printed fabrics for the back of my quilts, but since I was a student back then, I couldn't afford the more expensive printed fabrics for the backing, so I used a much cheaper unbleached cotton.


De quilt heet 'Legends' en het is nog altijd een van mijn favorieten. Ik ben bezig met het opknappen van de tweede slaapkamer en daar krijgt hij straks een mooi plekje. Er moet nog best wat werk gebeuren, maar onderwijl haal ik herinneringen op of maak ik plannen voor de toekomst en onbewust schiet het werk dan lekker op. Hopelijk vond je het leuk om even met me mee terug te gaan in de tijd ;o)
Fijne dag!

The quilt is called 'Legends' and it's still one of my favorites. I'm finishing the second bedroom, where this quilt will get a lovely place also. There's still quite some work to be done in the room, but while working, I like to take a walk down memory lane as well as to make plans for the future. Hope you liked this little walk ;o)
Have a nice day!

8 december 2013

Herfst...


Een van de redenen waarom ik zo van de herfst hou is vanwege de mooie kleuren. Gisteren maakten we een wandeling in een loofbos vlakbij. Het bos is, zolang ze weten, altijd al bos geweest, waardoor het voor het grootste deel een echt authentiek karakter heeft behouden. Vroeger vermaakten koningen en edelmannen zich door hier te komen jagen, maar nu is het een beschermd gebied waar je kunt genieten van een heerlijke wandeling en de schoonheid van de natuur.

One of the reasons I like Autumn so much is because of the beautiful colors. Yesterday we took a walk in the woods nearby, a broad leaf forest. It has always been a forest and for era's it has been a favorite hunting place for kings and nobleman, but today, it's a protected area where you can walk and enjoy natures beauty.


Je ziet dat de mens door de eeuwen heen het bos gedeeltelijk heeft aangepast en naar zijn hand gezet, zoals met de aanleg van deze brede lanen, die waarschijnlijk zijn aangelegd voor de edelen die hier zo gemakkelijk konden wandelen en paardrijden. Maar ondanks dat die lanen niet 'natuurlijk' zijn, vind ik ze, geflankeerd door hoge beuken, wel impressionant.

You can see over the years people have manipulated nature, like these broad alleys, which were probably made for noblemen to enjoy a walk or to go horseback riding. But despite the fact it's not 'natural', flanked by large beech trees and covered in golden brown leafs, they look quite impressive.


We wandelden voorbij een ven, die in de regio veel voorkomen. Op een normale dag is het hier stil en vredig, maar gisteren was de boswachter druk bezig een aantal bomen te kappen. Dat heeft te maken met een speciaal project, dat ervoor moet zorgen dat het bos weer in oorspronkelijke staat hersteld wordt, een mooi initiatief!

We passed a small mere, which is not uncommon in this area. On a normal day it's quiet and peaceful, but yesterday the forester was busy chopping some trees. It has to do with the special program to bring the wood back to it's original state, a wonderful initiative!


Op internet en televisie zie je vaak de 'perfecte' plaatjes van huizen, natuur en andere dingen, maar ik hou juist zo van het imperfecte, want dat maakt het leven interessant. Zoals de bobbel op deze boom...

On internet and tv I see so many 'perfect' images of homes, nature and other things, but I do love the imperfect, because I think the unusual is what makes life so interesting. Like the lump on this tree...


... en deze rottende paddestoel die er, vanwege de weggerotte gladde bovenkant, nu ineens heel 'zacht' en harig uitziet.

... and this decaying mushroom which, because the 'smooth' top is rotten, looks quite 'soft' and hairy.


We wandelden verder over smallere paden...

We continued our walk through smaller paths...


... naar het huis van de boswachter

... to the forester's cottage...


... en terug naar waar we onze wandeling waren begonnen.

... and back to where we started our walk.


Op weg naar huis stond de zon alweer laag aan de hemel, wat ons eraan herinnerde dat het niet lang meer duurt voor het alweer de korste dag van het jaar is.
Fijne dag!

On our way home, the sun was already making it's way West, remembering us that the shortest day of the year is approaching.
Have a nice day!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...