30 september 2013

Hoe gaat het met...


Hoe gaat het met het nieuwe engelenquiltje vraag je je wellicht af. Het gaat prima, en het is - op het label na - helemaal klaar! Ik heb nog geen foto's gemaakt, maar ik heb wel deze, van het opspannen.

How are things going with the new Angel quilt, you might ask. Well, things are perfectly fine, and it's - apart from the label - completely finished! I have made no pictures yet, but I have made these, while basting.


Opspannen is niet mijn favoriete werkje... maar het moet gebeuren en gelukkig is dit maar een kleintje. Ik heb verschillende methodes geprobeerd, maar voor een klein quiltje, zoals deze, vind ik het het gemakkelijkst om de achterkant op de grond vast te tapen en het daar te rijgen. Omdat het maar een mini is, ben ik klaar met rijgen voordat mijn knieën zeer kunnen gaan doen ;o)

Basting isn't my favorite part of the proces... but it has to be done, and luckily this one is only a small one. I tried several methods, but for a small quilt like this one, I prefer to tape the backing fabric to the floor and baste it there. Because it's only a mini quilt, I can finish basting before getting sour knees ;o)


Ik werk met de halfronde naald (die kan ik niet missen!) en ik begin met rijgen vanuit het midden. Ik maak eerst een kruis (horizontaal en verticaal, zoals het '+ teken') en dan werk ik verder naar buiten toe door telkens een nieuwe draad te rijgen op ongeveer een handbreedte (ca 10 cm) afstand van de vorige. Door vanuit het midden naar buiten te werken voorkom je dat de lagen gaan bobbelen. De ronde naald komt gemakkelijk door de 3 lagen terug naar boven en werkt veel gemakkelijker en sneller dan een gewone naald.

I work with the curved needle (can't miss it!) and start basting from the center. I make a cross (horizontal and vertical, like a '+ sign') first, and then work my way outwards, always keeping the threads about one hand-with (appr 10 cm) apart. Working from the center outwards avoids the layers from puckering. The curved needle comes back up easily through the 3 layers and it works much easier and faster then a regular needle.


Aan de zijkanten hecht ik de draad af door 2 steken te maken op dezelfde plaats. Zo laat de draad niet los terwijl ik quilt, maar kan hij er daarna ook weer makkelijk uitgetrokken worden. Ik probeer zo min mogelijk mijn schaar te gebruiken om de rijgdraden te verwijderen, want stel je voor dat je per ongeluk in je quilt knipt!

At the sides, I secure the thread by making a double stitch. This way the thread won't loosen while quilting, but when finished, it can be pulled out easily. I try to avoid using my scissors while pulling out the threads. I wouldn't want to accidentally cut in my quilt!


Nu eerst het label maken en de quilt écht afmaken. De foto's van de quilt zal ik later laten zien.
Fijne dag!

Now it's time to make the label and really finish the quilt. I promise to show you pictures of the finished quilt later.
Have a nice day!

29 september 2013

Over 'n gezellige ontmoeting en een mooi cadeau...

Het zal intussen al meer dan een jaar geleden zijn dat ik via e-mail contact heb met Anjo. We mailen geregeld en een paar weken geleden vertelde ze me dat zij en haar man naar de quilttentoonstelling gingen in St-Marie-aux-Mines. Of Mams en ik daar toevallig ook waren, want dan konden we elkaar ontmoeten.

It must have been over a year now that I've been in contact with Anjo. We e-mailed regularly and a few weeks ago, she told us she and her husband we're going to visit the Quilt Exposition at St-Marie-aux-Mines. If Mams and I were coming too, then we could meet. 


Mams en ik konden helaas niet naar daar, maar van het een kwam het andere, en op de terugweg konden Anjo en haar man hier een tussenstop maken en mij een bezoekje brengen. Ik keek er enorm naar uit haar persoonlijk te ontmoeten, want via mail hadden we al zo'n leuk contact gehad.

Mams and I weren't able to go there, but from one thing came the other, and on their way back home, Anjo and her husband were able to visit me. I was really excited, because we have had such a nice contact via e-mail and I was wondering how she would be 'in real life'. 


Het was een erg gezellige avond. Anjo en haar man zijn hele lieve mensen en ik was blij hen te mogen verwelkomen. Ze bracht voor mij ook een klein cadeautje mee uit St-Marie, van bij mijn favoriete quiltwinkel :o) Het is een snoepje en het zal een mooie mini worden voor op mijn salontafel of voor aan de muur. De kleuren zijn helder, perfect geschikt voor de lente of zomer. Ik heb dus nog genoeg tijd om er een mooi ontwerp voor te bedenken.

Fijne zondag!

We had a lovely evening. Anjo and her husband are such nice people. I was very happy to welcome them. She brought me a little gift from St-Marie, from my favourite quilt shop ;o). It's lovely and I'm sure it will make a nice mini for my coffee table or on the wall. The colors are bright, for Spring and Summer, so I have plenty of time to think of a nice new design for it.

Have a nice Sunday!

24 september 2013

En toen was het alweer herfst...


En toen was het alweer herfst. Je zult me niet horen klagen hoor, want de herfst is nu eenmaal mijn favoriete seizoen, met alle mooie kleuren, pompoenen, regen die gezellig tegen de ruiten tikt, dwarrelende blaadjes, de geur van appeltaart - net uit de oven, en grote koppen kaneelthee.

And then, all of a sudden, it's Autumn. You won't hear me complaining because Autumn is my favorite season, with the beautiful colors, pumpkins, raindrops trickling against the windows, whirling leaves, the smell of freshly baked apple pie and large cups of cinnamon tea.


Met het nieuwe seizoen komt ook een nieuwe stitchery voor mijn lange-termijn-tussendoortje. Je vraagt je misschien af of je deze vorig jaar gemist hebt, maar met de hele huizenzoektocht heb ik er niets aan kunnen doen. Dus moet ik er maar snel mee aan de slag en het werk wat inhalen! Naast het nieuwe engelenquiltje heb ik de laatste tijd niet veel stitchery gedaan, dus die afwisseling vind ik wel leuk.

Together with the new season comes a new stitchery for my long-term-in-between-project. You might be wondering if you missed it last year, but with the whole house-hunting thing, I haven't been able to work on it. Therefore I have some catching up to do! Besides the new Angel quilt I haven't been doing much stitchery lately, so I'm ready for some change.


Ik zou haast zeggen dat er op deze stitchery 'natuurlijk' weer pompoenen te vinden zijn. Maar daar ben ik nu eenmaal gek op en ik kan dan ook niet genoeg pompoenenquiltjes hebben. Dit jaar zul je echter jaar geen echte exemplaren rond ons huis vinden, want de tuin is nog een te grote rommel en wat willekeurig geplaatste pompoenen gaan dat echt niet verbeteren. Dus dat is voor volgend jaar. In de tussentijd geniet ik van deze gestitchte versies, samen met de merel die aan is komen vliegen. Als die gestitcht is, zal hij niet zwart, maar 'DMC 3721 - rood' zijn, maar dat steken we dan maar op 'artistieke vrijheid' ;o)

Fijne dag!

I would almost say that this stitchery 'of course' contains pumpkins. I LOVE pumpkins and I can't have enough pumpkin quilts. You won't find any real ones around our house this year, because the garden is still a big mess and I don't think it would improve with some randomly placed pumpkins, so I'll keep that for next year. In the meantime I'll enjoy these stitched ones, together with the little blackbird that came flying in. When stitched, the blackbird will actually be 'DMC 3721 - red', but we'll just call that 'artistic freedom' ;o)

Have a nice day!

22 september 2013

Kleiner wonen en een nieuwe mini...


Terwijl ik dit verhaaltje schrijf, ligt er een feestbeest (letterlijk) op mijn schoot te slapen. Vandaag is het Thijsjes 6e verjaardag. Ik denk niet dat hij er veel van merkt, maar hij krijgt zeker een extra dikke knuffel vandaag, want we zijn heel blij dat we al zo lang van zijn gezelschap mogen genieten!

While writing this post, there's a 'party animal' (literally) sleeping on my lap. Today is Thijsje's 6th birthday. I don't think he notices, but he will get an extra cuddle today, because were so happy with his company for such a long time already!


Al schrijvende, geniet ik ook van het uitzicht. De veranda is gisteren afgebroken en ondanks dat er nog veel werk gedaan moet worden om onze tuin tijdelijk op orde te brengen en om te proberen het zand buiten het huis te houden, ben ik echt heel erg blij met het resultaat! Binnen 3 uur was het hele ding weg en bleven we achter met een grote zandbak en een prachtig uitzicht! Ik moet ook het licht niet meer aandoen als ik in de keuken moet zijn, want het daglicht kan nu eindelijk binnen! We wonen nu 33 m2 kleiner, maar dat vind ik helemaal niet erg ;o)

While writing, I'm also enjoying the view from our house. The veranda was demolished yesterday and even though there's lots of work to be done to temporarily restore our garden and try to keep the sand out of the house, I'm really very, very happy with the result! Within 3 hours the whole thing was gone and we were left with a huge sandpit and a lovely view! I also don't need to turn on the light anymore when I enter the kitchen, now that the daylight comes in! We do live 33 m2 smaller now, but I really don't mind ;o) 


De gedachte aan de afbraak was zenuwslopend, maar toen de mannen bezig waren zag ik hoe precies ze werkten en hoe goed ze met die grote machine konden omgaan. De zenuwen waran dan ook al snel weg.

The thought of demolishing the veranda was very nerve-racking, but once the men were there, I saw how precise they worked and how well they could handle the large machine, so all worries were gone.


Ondanks dat ik zelf helemaal niks heb afgebroken, was het aan het einde van de middag toch wel een vermoeiende dag geweest dus besloot ik om lapjes uit te zoeken voor het nieuwe November mini quiltje en begon ik aan de eerste blokken. Rood, groen, blauw, donkerbruin en een klein beetje roze zijn de perfecte combinatie voor dit winterse quiltje.

Fijne zondag!

Despite that I didn't demolish anything at all, at the end of the afternoon it had been a very tiring day, so I choose fabrics for the November mini quilt and started making the first blocks. Red, green, blue, dark brown and a little bit of pink will make the perfect combination for this wintery quilt.

Have a nice Sunday!

21 september 2013

'n Week later...


Ik kan haast niet geloven dat er al bijna een week voorbij is sinds mijn laatste berichtje! Ik ben zo druk geweest met vanalles en nog wat dat ik helemaal niet doorhad dat het alweer weekend was, tot deze ochtend. De bezetter (stukadoor) heeft de muur in onze woonkamer afgemaakt, dus daar kunnen we nu eindelijk gaan schilderen, de keukenman heeft het laatste werk in de keuken gedaan dus daar kunnen we ook verder en we hebben een houtkachel gekocht voor het salon. Die is nog niet geleverd, maar we kijken er wel naar uit. Vandaag is normaal ook de dag dat onze veranda afgebroken gaat worden. Het weer ziet er prima uit, en ik ben er klaar voor ;o)

I can't believe it has almost been a week since I've written my last post! I've been so busy with all kinds of things that I just didn't realize it was weekend again untill this morning. The plasterer finished our living room, so we can finally start painting, the kitchen man finished the kitchen so we can continue our work there too, and we've bought a wood-burning stove for our sitting room, which is not yet installed, but which we really look forward too. Today should be the day that our veranda is demolished. The weather looks fine, so I'm ready for it ;o)


Naast al die dingen heb ik ook nog een beetje gequilt. Niet veel hoor, maar er zijn toch weer wat nieuwe piramides bijgekomen voor mijn restjesquilt. Het is zo'n fijn en makkelijk werkje om te doen en na een paar van die blokjes gemaakt te hebben, ben ik alle drukte van de dag vergeten.

Besides all that, I've been quilting a bit too. It's not much, but I've made some new pyramids for my scrap quilt. It's such a pleasant, easy quilt to work on and making a few blocks really helps me to forget the fuss of the day.


Voordat ik met mijn zaterdag-klusjes aan de slag ga (het huis poetsen en in de tuin werken - ze beloven voor vandaag een prachtige herfstdag), wil ik nog even reageren op Kymber's reactie op mijn blog, omdat ik denk dat misschien meer lezers zich die vraag stellen.
Kymber vroeg me of ze de verhaaltjes van mijn oude blog nog ergens kon vinden, omdat ze graag ook over mijn oudere quilts wilde lezen. Ik voel me zeer vereerd en ik zou graag een link geven naar de verhaaltjes, maar door de migratie van web-log.nl zijn alle verhaaltjes van het internet verdwenen... Ik kan ze niet terughalen of opnieuw publiceren, maar ik beloof wel om zo nu en dan over mijn oude quilts te schrijven, in nieuwe verhaaltjes op mijn nieuwe blog. Hopelijk is dat ook goed!

Fijn herfstweekend!

Before I start my Saturday routine (cleaning the house and working in the garden - they promised today will be a lovely Autumn day), I want to react on Kymber's comment, since I thought maybe more readers of my blog might be wondering about this too.
Kymber asked me whether the stories of my old blog can still be found somewhere on the internet, since she would love to read about my older quilts. I'm really flattered and I would love to give you a direct link, but because of the migration of web-log.nl, all the stories have disappeared from the internet... I can't make the stories come back or publish them again, but I do promise to write about my older quilts every now and then, in new stories on my new blog. Hope that's OK too!

Have a lovely Autumn weekend!

15 september 2013

Oud en nieuw...


Bedankt allemaal voor jullie lieve reacties op mijn verhaal van gisteren!
Vanwege de regen, die hier 's morgens met bakken uit de lucht kwam vallen, kon de vrachtwagen niet tot achter ons huis geraken zonder heel onze tuin te vernielen, dus het werk is uitgesteld naar volgende week... :o(

Thank you for all your lovely comments on yesterday's post!
Because of the heavy rainfall, the truck couldn't get to the back of our house without destroying half of our garden, so the work has been posponed untill next week... :o(


Maar het goede nieuws is dat we een bank en fauteuil hebben gekocht voor in onze zitkamer. Ik wilde deze al sinds ik op kot (kamers) ging, maar wegens plaatsgebrek hadden we nog geen kans gehad ze te kopen. Maar onze nieuwe zitkamer is groot genoeg en eindelijk zijn we de trotse eigenaars van een mooie Zweedse zithoek :o)

But the good news is, that we have bought a new sofa and armchair for our sitting room. I've been wanting these since I moved to my student room but hadn't had a chance to buy them because of a lack of space. But our new sitting room is large enough and finally we're the proud owners of some lovely Swedish furniture :o) 


Thijsje hielp me met het uitpakken en in elkaar zetten. De hoezen waren speciaal besteld in Duitsland, want de kleur die wij graag wilden was in Nederland en België niet leverbaar. Maar gelukkig is het precies wat we ervan verwachtten en we zijn er heel blij mee.

Thijs helped me unpack and install everything. The covers were specially ordered in Germany, since apperantly the covers we wanted were not available in Holland or Belgium. But they turn out just the way we expected and we're very happy.


En zoals je kunt zien heb ik de fauteuil al ingepalmd. Mijn dienblaadje staat er op en het is een perfecte nieuwe quiltstoel! Ik denk dat ik hem vanavond eens ga uitproberen, met wat piramideblokjes.

Fijne dag!

And as you can see, I already claimed the armchair. I put my tray on it and it's a perfect new quilting chair! I think I'll give it a try tonight, with some more pyramid blocks.

Have a great day!

14 september 2013

Afbreken...


Toen we voor het eerst naar ons huis gingen kijken, ontdekten we aan de achterkant een gigantische veranda. De afmetingen zijn ongeveer 3 x 11 meter, dus het is echt enorm! Hij stond niet op de foto's op internet en we kwamen er al snel achter waarom... Want buiten dat het al het licht uit de woonkamer en keuken weghoudt, is het echt heel lelijk en slecht gebouwd. De enige oplossing is dan ook: afbreken!

When we first went to see our house, we discovered a gigantic veranda at the back. It measures about 3 m x 11 m, so it's really huge! It wasn't on the pictures on the Internet, and we soon discovered why... Because, besides that it's keeping all the light from our kitchen and living room, it looks really, really ugly and it has not been build well. Therefore the only solution is to demolish it.

Vandaag is het eindelijk zover: de veranda wordt afgebroken en ik vind het doodeng! We laten het door een professionele firma doen, dus ik moet me eigenlijk helemaal geen zorgen maken, maar eerlijk, ik zal pas gerust zijn als de veranda weg is en de rest van het huis er nog staat :o)

Fijne dag!

So today, finally, the veranda will be demolished, and the thought scares me to death! It will be done by a professional firm, so I don't actually need to be worried, but I will only be calm again once the veranda is gone and the rest of the house is still standing :o)

Have a great day!

10 september 2013

'n Rustige avond en een grote kop thee...


Het ontwerp is klaar, de stofjes zijn gewassen en gestreken en ik heb een mooie, bijpassende kleur DMC gekozen voor de stitchery. Het enige dat ik nog nodig heb is een rustige avond en een grote kop thee en dan weet ik zeker dat dit kleine engeltje net zo'n schatje wordt als haar zusjes.

Fijne dag!

The design is ready, the fabrics are washed and ironed and I chose a lovely color of DMC for the stitchery. Now all I need is a quiet evening and a large cup of tea and I'm sure this small angel will become just as cute as it's sisters.

Have a nice day!

8 september 2013

Nog meer restjes?

(De foto's zijn gemaakt met de lieve hulp van Thijs, die altijd paraat staat als de camera tevoorschijn komt :o) )

(All pictures are made with the loving help of Thijs, who's always present when I take my camera :o) )


De Holliedollie quilt top heeft een leuke, scrappy uitstraling, die straks ook in de rand terugkomt. Ik ben namelijk strookjes aan het knippen die straks willekeurig rond het midden van de quilt komen.

The Holliedollie quilt top has this lovely, scrappy look, which will be continued in the border. I've been cutting small strips which will be joined randomly around the center of the quilt later.


Maar deze scrappy quilt is eigenlijk helemaal niet zo scrappy, want de quilt is gemaakt van Fat Quarters en een nieuw gekochte ecru achtergrondstof. Weet je, toen ik aan deze quilt begon had ik nog bijna geen restjes, alleen een paar friemeltjes voor een sneeuwmannenneus of een sjaal,... En dus heb ik deze (nieuwe en ongebruikte) lapjes zorgvuldig uit mijn voorraad gekozen om ze voor de honden- en kattenblokken te gebruiken.

But this scrappy look is actually not scrappy at all, since the quilt is made from Fat Quarters and a newly bought ecru fabric for the background. You see, when I started this quilt, I didn't have so much scraps, just a few tiny pieces saved for a snowman's nose or a scarf,... And so I carefully selected (new and unused) Fat Quarters from my stash to make the cats and dogs.


Nu, ongeveer 9 jaar later, heb ik veel, heel veel restjes en maak ik er met deze quilt zelfs alleen nog maar meer. Het is een grappige tegenstrijdigheid, maar het voegt weer een leuk verhaal toe aan de Holliedollie quilt.

Fijne dag!

Now, about 9 years later, I have many, many scraps and I'm creating even more by finishing this quilt. It's a funny contradiction, but it adds another nice story to the Holliedollie quilt.

Happy, scrappy day!

6 september 2013

'n Perfect weertje...


Iedere ochtend zijn de weilanden rond ons huis bedekt onder een dikke laag ochtendmist en het is al voorbij half 7 voordat de nacht wordt verdreven door het eerste zonlicht. De ochtenden kondigen de herfst al aan, maar de dagen voelen nog echt zomers. Met 32 graden op de thermometer is het een perfect weertje om mijn favoriete wasje leker buiten te laten drogen.

Each morning the fields around our house are covered in mist and it's way past half past 7 before the dark night is driven away by the sunshine. The mornings announce Autumn, but the days still feel like Summer. With 32 degrees Celsius on the thermometer, it's the perfect weather to dry my favourite wash outside!


Maar in het avondlicht lijken de bomen wel goudgeel in plaats van groen en is de herfst toch echt alweer aanwezig. Heb je trouwens gezien dat de bomen dezelfde kleur hebben als mijn nieuwe lapjes? ;o)

Fijne, warme, dag!

But in the evening light, the trees look golden instead of green and Autumn is present again. Did you notice they have the same colors as my new fabrics? ;o)

Have a great, warm, day!

5 september 2013

'n Stapeltje...


Gewoon 'n stapeltje piramides... Herken je de stofjes?

Veel quiltplezier!

Just a pile of pyramids... Do you recognize the fabrics?

Happy quilting!

3 september 2013

Rose Garden...


Het rozen-alfabet-borduurwerk is al een tijdje klaar. Ik was op zoek naar een mooi kader, maar ik vond er geen, tot we bij ons favoriete Zweedse woonwarenhuis op zoek waren naar spullen voor de badkamer en ik er zomaar een tegenkwam.

The rose-alphabet-embroidery is finished for a while now. I have been looking for a frame, but I wasn't lucky untill we went to our favorite Swedish store to buy some things for our bathroom and I just ran into it.Ik heb het 'Rose Garden' genoemd, want dat vond ik een mooie naam en het klinkt wat chiquer. Rozen-alfabet-borduurwerk was een 'working title', net als bij de films ;o)

I called it 'Rose Garden' because I really like that name and it sounds more elegant. Rose-alphabet-embroidery was a working title, just like the movies ;o)


Ik kreeg verschillende vragen over het patroon en omdat ik het een hele eer vond dat jullie het zo mooi vinden, heb ik een poging gewaagd. En zo komt het dat je in onze webwinkel nu ook ons eerste borduurpatroon kunt vinden! Wij zijn er echt heel trots op, want het was voor ons de eerste keer dat we een borduurpatroon maakten, en het resultaat ziet er prachtig uit. Je vindt alle info over het Rose Garden patroon op onze website onder de knop 'Borduren'. Ik weet niet of er meer borduurpatronen zullen volgen, want ik vind quilten leuker om te doen (ik vind de kleuren van de borduurdraden prachtig, maar ik zie toch liever quiltlapjes!). Maar wie weet... de toekomst zal het uitwijzen.

Fijne dag!

I've been asked about the pattern and because I was really flattered you liked it so much, I gave it a try. And so it came that our first embroidery pattern is available in our web shop! We're so excited! I must say we're really proud, because we've never designed an embroidery pattern before and the result is just perfect. You'll find all info on the Rose Garden pattern on our website, just click the 'Embroidery' button. I don't know if more embroidery patterns will follow, since I do prefer quilting over embroidery (I love the colors of the threads, but they can't beat the beauty of fabrics!). But who knows... I guess time will tell.

Have a nice day!

1 september 2013

Over een rommelige week en nieuwe stofjes...

Je kent het gevoel waarschijnlijk wel: je hebt veel plannen, maar op de een of andere manier komt er niets van in huis.
Zo had ik deze week aan het nieuwe engelenquiltje willen beginnen, maar Thijsje werd weer ziek. Hij had opnieuw blaasontsteking (ik denk dat de vorige nooit helemaal weg is geweest) en hij deed pipi door heel het huis... Nu vind ik schoonmaken helemaal niet erg om te doen, maar mijn hele huis elke dag onder handen nemen en pipi-vrij houden, dat is toch niet mijn favoriete tijdverdrijf!

You probably know the feeling: you have many plans, but somehow you can't find time to put them into practice.
This week, I planned on making a start on my new angel quilt. But Thijsje got ill again. Again he suffered from a bladder infection (I guess he never really cured from the first one) and did pee-pee all around the house... I don't mind cleaning, but cleaning my whole house every single day to keep it pee-pee-free really isn't my favourite pastime!


Na een tweede bezoek aan de dierenarts voelt Thijs zich alweer wat beter. Hij heeft nu een speciaal dieet gekregen en we hopen dat dit helpt de blaasontsteking blijvend tegen te gaan. Hij is nu in elk geval weer heel knuffelig en hij geeft me niet de kans om naald en draad op te pakken. Hij vindt dat hij zeker nóg meer aandacht verdient nu hij zich wat zielig voelt ;o)

After a second visit to the vet, Thijs is feeling a bit better again. He has a special diet now, and we hope that will help him stay better. He's all cuddly again and he won't let me touch needle and thread. He thinks he definately deserves even more attention now that he's feeling piteous ;o)


Dus in plaats van aan mijn engelenquilt gewerkt te hebben, ben ik druk aan het nadenken geweest over een ontwerp voor de nieuwe stoffen die ik vorige week bij The Log Cabin kocht. Het is een Moda Charm Pack van de serie Field Notes van Blackbird Designs. De Blackbird stoffen vind ik elke keer weer mooi en ik gebruikte al twee eerdere series voor de Shades of Summer en de Tuscan Mosaic. Die zijn allebei prachtig geworden, dus ik ben ervan overtuigd dat het met deze lapjes ook wel goed zal komen.

So instead of working on my angel quilt, I've been thinking of a design for the new fabrics I bought at The Log Cabin last week. It's a Moda Charm Pack, from the Field Notes series by Blackbird Designs. I love the Blackbird fabrics and I used 2 of their former series for the Shades of Summer and the Tuscan Mosaic. They both turned out very lovely, so I'm sure this Charm Pack will too.


En als je je afvraagt wat ik vandaag ga doen: ik ga vandaag heel veel knuffelen (en proberen de nieuwsbrief van september te versturen) ;o)
Fijne dag!

If you wonder what I'm doing today: I'll be cuddling (and trying to send our September newsletter) ;o)
Have a great day!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...