26 juni 2014

Er bovenop...


Thijsje zit graag bovenop mijn quilts. Zeker wanneer ik een foto wil nemen: ik hou de quilt kat-vrij, maar in die paar seconden die ik nodig heb om mijn camera te pakken, heeft meneer zich er al weer op gelegd.

Thijsje prefers to sit on top of my quilts. Especially when I want to take a picture, he manages to lay himself on top of the quilt in just the few seconds I need to take my camera.


"Thijs, wil je even opzij gaan? Ik wil de quilt aan de lezers van mijn blog laten zien". Maar hij beweegt geen milimeter, hij kijkt me zelfs een beetje boos aan, niet begrijpend waarom ik hem moet storen als hij probeert een dutje te doen. Dus voor nu zullen we het met een voorproefje moeten doen van de quilt. En, wordt het wat?

"Thijs, please move aside a bit. I want to show the quilt to the readers of my blog". But he won't move, he even seems a bit agitated, not understanding why I have to disturb him when he's trying to sleep. So for now, only a little sneak peek. Hope you like it!


Trouwens, er is een foutje geslopen in de openingsuren voor de 'Seizoensafsluitig' bij The Log Cabin. De juiste uren zijn: vrijdag 11 - 18 u en zaterdag 11 - 17 u. Tot dan!

By the way, there's a small error in my last posting: opening hours for the 'closing of the season' at The Log Cabin are Friday 11 - 18 h and Saturday 11 - 17 h. See you there!

22 juni 2014

Nog 'n paar nachtjes...


Nog een paar nachtjes slapen en dan is het zover: de 'Seizoensafsluiting' bij The Log Cabin. Jacqueline organiseert 2 gezellige dagen vol inspiratie, lapjes en quiltplezier voor iedereen die zin heeft om te komen. Het is een mooie kans om voor de 'stille zomer' nog wat ideeën op te doen en je lapjesvoorraad aan te vullen (trouwens, ik hoorde dat ze de pre-cuts in de aanbieding heeft!).

Just a couple of days before the 'Closing of the Season' at The Log Cabin. Jacqueline is organising 2 days full of inspiration, fabrics and quilting fun for everyone who wants to come. A great opportunity to get some new inspiration before the 'quiet Summer' starts and to complete your stash with some new fabrics (by the way, I heard the pre-cuts will be available with a discount!).


Vergeet bij je bezoekje ook niet even naar de zolder te gaan, want daar laat ik mijn quilts zien! Ik ben al druk bezig met de voorbereidingen: alle quilts zitten in manden - klaar voor een reisje naar Hillensberg - samen met de top van de piramidequilt, mijn Dear Jane-in-wording en wie weet (als ik hem op tijd af krijg) zelfs de top van de Vin du Jour quilt! Vragen over mijn quilts, technieken die ik gebruik of ik-weet-niet-wat-anders beantwoord ik met veel plezier!

Don't forget to visit the attic, because that's where I'll be showing my quilts! I'm busy making preparations: all quilts are in baskets - ready for a trip to Hillensberg - along with the top of the pyramid quilt, my Dear Jane-in-progress, and who knows, maybe (if I finish it in time) even the top of my new Vin du Jour quilt! If you have questions about my quilts, techniques, or anything else, I'll be happy to answer them!


Oh, ik zou het bijna vergeten: zaterdag ben ik jarig en... wie jarig is trakteert! Op beide dagen ligt er voor elke bezoeker een GRATIS verrassing klaar. Hier een klein voorproefje - ik kan natuurlijk niet alles laten zien, want dan zou het geen verrassing meer zijn ;o)
Tot vrijdag (10 - 17 uur) en zaterdag (11 - 17 uur) bij The Log Cabin, Bergstrasse 2, Hillensberg (net over de Duitse grens bij Sittard).

Fijne dag!

Oh, I almost forgot: Saturday is my birthday, and therefore, on both days, there's a FREE present for each visitor! Here's a little sneak peek - I can't show you all, because then it would not longer be a surprise ;o)
See you Friday (10 - 17 h) and Saturday (11 - 17 h) at The Log Cabin, Bergstrasse 2, Hillensberg (Germany).

Have a nice day!

21 juni 2014

Over 'n nieuw seizoen en 'n heleboel bijen...


Vandaag is officieel de eerste dag van de zomer! We hebben al heerlijk weer gehad en ik hoop dat er nog veel zonneschijn komt (en wat regen, zodat mijn gras goed groeit!).

Today is the official start of the Summer! We've had some lovely weather already and I hope this season gives us some more (and a bit of rain, for the grass in my lawn to grow!).


Met het nieuwe seizoen is het natuurlijk ook tijd om verder te werken aan het zomer mini quiltje van mijn lange-termijn-tussendoortje. Wat zeg je? Heb je die van de lente nog niet gezien? Hier is hij. Is het niet leuk geworden, met het konijn, de bloemen en de bij?

Along with the new season comes, of course, the Summer mini quilt from my long-term-in-between-project. What? Haven't I showed you the finished Spring quilt yet? Well, here you are. Isn't is lovely, with the rabbit, the flowers and the bee on it?


Bijen staan er ook op het zomerquiltje, evenals een bijenkorf. Net zo een als we eerder deze week in onze tuin hadden. Onze buurman is namelijk imker en hij houdt elk jaar zo'n 5 of 6 bijenkolonies. In juni verlaat de oude koningin de korf, samen met de helft van de bijen van de kolonie, om plaats te maken voor een nieuwe koningin. Dit heet 'zwermen' en net zoals vorig jaar, landde er een zwerm in de wilgen, achterin onze tuin.

Bees are also in the Summer quilt, along with a bee hive. Just like we had in our garden this week. Our neighbour is a beekeeper and he keeps about 5 or 6 colonies each year. In June, the old queen leaves, accompanied by half of the colony, to find a new place to live and to make place for a new queen. This is called 'swarming' and just like last year, a swarm landed in the willows in the back of our garden.


Onze buurman vangt dan heel voorzichtig de koningin en zet haar in een korf. De rest van de bijen zal vanzelf volgen en aan het einde van de dag zitten alle 30.000 (!) bijen in de bijenkorf, klaar om naar hun nieuwe thuis te verhuizen.

Our neighbour then carefully catches the queen and puts her in a beehive. The rest of the bees will follow and at the end of the evening, all 30.000 (!) bees are in the hive, ready to move to their new home.


Het is eigenlijk prachtig om te zien en ik liet me door de buurman vertellen dat zwermende bijen helemaal niet gevaarlijk zijn, in tegenstelling tot het gevoel dat zo'n grote bijenwolk vaak oproept. Maar omdat ze geen huis hebben, en daardoor geen honing of bijenbaby's die beschermd moeten worden, zullen ze niet steken, ook al kom je dichtbij.

It's really a wonderful thing to see and I was explained that swarming bees aren't dangerous at all, in contradiction to what most people think. I must say, a 'cloud' of bees looks scary, but since they have no home, and therefore no honey or baby bees to protect, they won't sting.


Het zal nog niet voor deze zomer zijn, maar we hopen toch zeker volgend jaar wat bloemen in de tuin te planten - bloemen die bij- en vlindervriendelijk zijn. Deze kleine diertjes hebben het al zo moeilijk om te overleven, vanwege het gebruik van pesticiden in de landbouw, maar ook vanwege de vele 'perfecte' tuinen, met veel gras, beukenhagen, een occasionele buxus en veel bestrating. Dus zou het niet fijn zijn om van een prachtige bloementuin te genieten, gevuld met lavendel, geraniums en hortensia's en om zo tegelijk een bijen- en vlinderparadijs te maken?

Fijne dag!

I guess it won't be for this Summer, but we're hoping to plant some flowers in our garden next year, which are bee and butterfly friendly. Nowadays these little creatures have less changes to survive, because of pesticides and 'perfect gardens' with not much more than grass, beech hedges, an occasional boxwood and lots of decking. So what would be better then to enjoy a lovely flower garden, filled with lavender, geraniums and hydrangea, and create a good environment for bees and butterflies and much other creatures at the same time?

Have a nice day!

17 juni 2014

Voetbal en engelengeduld...


Met al die voetbal op tv (Philippe heeft nog geen enkele wedstrijd gemist!), is er voor mij meer dan genoeg quilttijd.

With all that football on tv (Philippe hasn't missed a match yet!), there's plenty of time to quilt.


Maar voor ik naald en draad kan oppakken, moeten eerst de quiltlijnen op de engelenquilt getekend worden. Het kommetje dat ik een paar jaar geleden kocht, voor maar een paar euro, is zijn geld al meer dan waard geweest. Want ook deze keer weer mocht het als 'quiltmal' dienen.

But before I could pick up needle and thread, I had to draw the quilting pattern on my angel quilt. The little bowl I bought some years ago, for only a couple of euros, has really proven it's worth so far, since again it served as a 'quilting stencil'.


Ik vind het altijd leuk om de patronen te zien groeien, van 'kerkramen' tot 'vliegende ganzen' en uiteindelijk tot iets dat midden houdt tussen een cirkel en een ruit. Het vroeg wel wat engelengeduld - ook al is het maar een klein quiltje - om alle lijnen netjes en perfect op z'n plaats op de stof te tekenen, maar ik weet zeker dat het straks, eenmaal dat het gequilt is, de moeite waard is geweest!

Happy stitching!

I like to see patterns evolve, from 'cathedral windows' or 'flying geese' to eventually something that's in between a circle and a diamond. It was a lot of work for only a small quilt, to draw each line correctly and precisely on the fabric, but when quilted, I'm sure it was worth the time!

Happy stitching!

15 juni 2014

"Het leven zoals het is: op den buiten..."


De log van vandaag staat helemaal in het teken van beestjes. Ik hou van beestjes, groot en klein, en ik was dan ook blij dat onze 'buren' weer in hun wei stonden. Eén van de dames is nu een trotse moeder en haar zoon is al even nieuwsgierig en knuffelig als zij is. Is hij niet schattig? Hij is nog maar een paar maanden oud en zo te zien is het een gezonde jonge hengst. Toen ze juist in de wei stonden bleef hij veilig dicht bij zijn mama, maar nu wandelt hij vrolijk rond en gaat hij op ontdekkingstocht. De oma, die vorig jaar ook in de wei achter ons huis stond, staat nu in de aangrenzende wei, dus ook in de buurt.

Today's post is all about creatures. I love creatures, great and small, and I was happy to see one of our neighbors moving back into her meadow again. She's a proud mother now and her son is just as curious and cuddly as she is. Isn't he cute? He's only a few months old and he's quite a happy fellow. When they had just moved into their meadow, he stayed close to his mom, but now, he likes to wander around and discover everything. The grandmother, who was in the meadow last year too, is in the adjoining field, so still close by.


Nu wat andere beestjes, in de garage deze keer, niet in de wei (hoewel ik ze in de wei leuker had gevonden!). Dit is namelijk wat ik tussen mijn vuile handdoeken vond... Ik had de handdoeken vorige week op de grond naast de wasmachine gegooid, net voor het noodweer uitbrak en ik wilde ze gisteren wassen (tsja, ik ben een slechte huisvrouw ;o) ) toen ik, verstopt in de handdoeken, een hele muizenfamilie vond. Ik denk dat ze met de regen en storm naar binnen zijn gekomen en hadden besloten te blijven. Dat hoort erbij zeker, als je 'op den buiten' woont...

Now, some other creatures, this time not in the field but in my garage (although I do prefer them in the field!). This is what I found, hidden in my dirty towels... I had thrown the towels on the ground next to the washing machine last week, just before the storm and rain and I wanted to wash them yesterday (oops, I'm a terrible housewife ;o) ) when I found a whole family of mice hidden inside them. I think they came in, hiding from the bad weather, and decided to stay. I guess that's not unusual when you live in the country...


Na de eerste schrik besloot ik de kleintjes op een oude handdoek te leggen, vlakbij waar ik ze had gevonden. Ze beefden van angst en piepten om hun mama, en ik kon het niet over m'n hart verkrijgen ze zomaar buiten te zetten, waar de mamamuis ze niet zou vinden en ze dood zouden gaan van honger, kou of een voorbijwandelende kat.
Een kleine zoektocht op internet bevestigde overigens mijn vermoeden dat het spitsmuizen zijn - maar de naam is verwarrend, want het zijn geen knaagdieren en ze zijn eerder verwant aan de mol dan aan muizen.

After the first shock, I decided to put the little ones on an old towel, close to where I found them. They were trembling with fear and calling for their mother, and I couldn't bear to put them outside, where the mother would not find them, and where the baby mice would just die of hunger, cold, or a cat passing by.
I looked them up on the internet and found they're shrew mice - but the name is confusing, since they're no rodents, and more related to moles then to mice.


De 4e baby had zich verstopt onder de wasmachine. Het deed me denken aan kleine kinderen, die verstoppertje spelen. Ze steken hun hoofd onder een deken of kussen, waarbij de rest van hun lichaam zichtbaar blijft, en veronderstellen dan dat ze heel goed verstopt zijn :o)

The 4th of the babies was hiding away under the washing machine. It reminded me of little children, playing hide and seek. They tend to stick their heads under a blanket or pillow, still showing the rest of their bodies, and assume they can't be found :o)


Nadat ik broer (of zus) nummer 4 ook op de handdoek had gezet verscheen ineens de moeder. De kleintjes grepen haar achterste vast en trippel trippel, daar gingen ze, als een kleine karavaan, naar een veiliger plaats. Ik heb meestal het reactievermogen van een kiwi (om het in Philippe zijn woorden te zeggen), maar deze keer had ik snel mijn gsm gegrepen en een foto gemaakt. Hier rennen ze achterlangs de wasmachine. Ik weet niet precies waar ze naartoe zijn gegaan. Ik denk naar buiten, want dat is beter voor hen (en voor mij!), aangezien ze daar meer voedsel vinden. Op de foto zie je trouwens maar 4 baby's, maar ik vond later nog een 5e. Ik heb hem op dezelfde plaats gezet en een half uurtje later kwam moedermuis op het gepiep af en werd ook de verloren zoon in veiligheid gebracht.

After I had put the 4th brother (or sister) on the towel as well, all of a sudden the mother appeared. The little ones grabbed on to her back and off they ran, like a small caravan, to a safer place. I usually have the reflexes of a kiwi fruit (to put it in Philippe's words), but this time I was fast enough to grab my cell phone and take a picture. Here they are, behind my washing machine. I'm not sure where they went. I think outside, which would be much better for them (and for me!), since they will find more food there. There are only 4 babies in the picture, but I found a 5th one later. I put it in the same place and about half an hour later, I saw the mother again when she picked up her lost child.


En dan hebben we natuurlijk nog het pluizige grijze 'ding', dat mij altijd gezelschap houdt. Hij heeft weer nieuwe medicatie. De struviet was teruggekomen en hij heeft een aangepast dieet. Daarbij heeft hij ook nog altijd last van zijn neusje. Hij heeft nu sinds een tijdje Vicks Vaporub voor katten. Ik moet het in zijn oren wrijven (de enige plaats waar een kat geen haar heeft!) en het helpt hem om vrijer te ademen. Gevolg is wel dat hij ruikt naar een mega Mentos :o) Buiten dat is hij nog even lui als altijd. Je moet niet denken dat hij moeite doet om de vlieg te vangen, hij wacht gewoon af tot de vlieg binnen poot-bereik komt ;o)

Fijne dag!

Now for the fluffy grey creature, that's always keeping me company. He has some new medication again. He suffered from struvite again and has a adjusted diet. Along with that, he's still suffering from his nose. He has had Vicks Vaporub for cats for quite some time now. I have to rub it in his ears (the only hair free spot!) and it helpes to clear his airways. He does smell like a huge Mentos sweet, which is quite funny :o) Besides all that, he's still as lazy as always. Don't think he's making any attempt to catch the fly, I think he's waiting untill it will come into reach ;o)

Have a nice day!

13 juni 2014

Het 'piekerblok'...


Ik had op voorhand goed nagedacht over welke stof waar zou komen in de Vin du Jour quilt, maar er was één blok waar ik al weken over piekerde. Maar pas toen ik het blok nog eens helemaal had uitgelegd op tafel en ik begon te naaien had ik door wat er aan scheelde. De stoffen zijn allemaal prachtig, maar in dit blok zaten er gewoon te veel stoffen met drukke motieven bij elkaar, waardoor het niet die mooie, serene uitstraling kreeg die ik wilde, maar juist heel overweldigend werd.

I had thought the placement of my fabrics for the Vin du Jour quilt through, but there was one block that kept me thinking for a couple of weeks now. I wasn't sure what it was, until I placed it on the table again and started sewing. There were just too many prints in the fabric, which didn't give the block that beautiful, serene look I like, but rather an overwhelming one, which I didn't think was right.


Dus belandden de ecru driehoeken bij mijn restjes (ja, zelfs het kleinste stukje stof blijft bewaard, want het kan altijd van pas komen in een mini of een scrap quilt!) en werden er nieuwe driehoeken geknipt. Opnieuw ecru, maar met een veel minder aanwezig motiefje. Ja, dat is veel beter!

Happy stitching!

So the ecru triangles ended up in my scrap basket (yes, even the tiniest piece of fabric can come in handy in a mini or scrap quilt!) and I cut some new ones, again ecru, but with a less prominent print. Yes, much better!

Happy stitching!

9 juni 2014

Uitrusten...


Er is toch niets zo heerlijk om, na hard werken in de tuin, lekker uit te rusten en te stitchten aan het nieuwe Angel quiltje?

Fijne dag!

What's better then, after finishing the work in the garden, to sit down and work on the new Angel project?

Have a nice day!

5 juni 2014

Modderboel...


Je herinnert je wellicht nog wel dat we van plan waren onze tuin te laten egaliseren. Het was namelijk heel hobbelig en het gras maaien was hierdoor onmogelijk. We hadden een afspraak met onze grondman om de hele achtertuin en ook het deel aan de zijkant te laten omspitten. Maar omwille van verschillende redenen werd het werk een paar weken uitgesteld en doordat het weer afwisselend regenachtig en zonnig was, en de temperaturen heel aangenaam, was het onkruid flink aan het groeien. We hadden enkel nog maar een klein 'plat' deeltje waar onze tuintafel stond, de rest van de tuin leek op een oerwoud. Maandag vond ik zelfs een spriet die even lang was als ik!

You might remember we were planning on flattening our garden. It was all bumpy before and mowing the grass was impossible. We made an appointment with our groundworker to flatten the whole backyard as well as the part of the garden to the side of our house. But due to several circumstances, his work got delayed for a couple of weeks and with the rain, sun and comfortable temperatures, the weeds were growing like crazy. We only had a small 'flat' spot for our garden table, but the rest of the garden looked more like a jungle. Last Monday I even found a weed that was about as tall as I am!

(foto gemaakt door het raam, sorry voor de weerspiegeling van mijn lens!)
(picture taken through the window, so sorry for the reflection of my lens!)

Maar dinsdag was het dan eindelijk zover: de grondman ging aan de slag. Voor we het wisten lag alle onkruid samen met alle ongewenste struiken en andere rommel op een hoop. Er waren ook twee grote composthopen, nou ja, dat dachten we, maar daar bleek allemaal afval in te zitten: lampen, botervlootjes en zelfs een wiel van een auto, met de band er nog rond... Archeologen zouden zich hier vermaakt hebben denk ik ;o)

But on Tuesday, he finally got started. Within no time all weeds, unwanted shrubs and everything else was thrown on a big pile. We had two large compost piles, at least we thought they were, because it turned out there was much garbage put in the ground, like old lamps, butter cups and even a wheel (with tire!) from and old car... Archeologists would probably have loved our garden as a digging site ;o)


Buurpoes, die altijd in het hoge gras onder de grote eik sliep, wist niet wat hij er allemaal van moest denken. De merels vinden het prachtig. Ma, pa en kindjes merel hoppen vrolijk rond, want er zitten allerlei wurmen en ander lekkers aan de oppervlakte.

Neighbour cat, who always slept in the high grass under the tall oak tree, didn't know what to think of it all. The blackbirds sure like it. Mom, Dad and the little ones are hopping around happily, because there are many worms and other tasty things to be found!


Gistermiddag was de grondman klaar en nu ziet onze tuin eruit als een grote modderpoel, zeker vanwege de regen die sinds gisterenmiddag vrijwel onafgebroken uit de lucht kwam vallen. Deze ochtend, toen ik wakker werd, was het gelukkig droog. Bewolkt, dat wel, maar hopelijk wordt het vandaag een zonnige dag, want die modder ziet er anders maar triestig uit. Zaterdag gaan we verder met egaliseren, met de roller, en dan kunnen we het gras zaaien. Ik weet zeker dat het er met kleine groene sprietjes straks heel mooi gaat uitzien. Ik kan haast niet wachten!

Yesterday afternoon the groundworker finished his work and our garden now looks like one big mudpool, since it has been raining ever since. This morning, I woke up to a cloudy sky and I hope it will be a sunny day today, because this mud looks so depressing. Saturday, we will flatten the garden with a garden roller so we can start sawing grass seeds. I'm sure it will look so much prettier when the first grass starts growing. I can't wait!


O, en niet te vergeten, hier nog een bewijs dat onkruid er ook best mooi kan uitzien, al blijf ik erbij dat ik dat toch liever niet in mijn gazon zie ;o)

Fijne dag!

Oh, last but not least, some proof that weeds can also look very lovely, although I still not prefer it in my lawn ;o)

Have a nice day!

2 juni 2014

Het stapeltje blokken...


Het stapeltje blokken groeit en groeit en er worden nog altijd nieuwe blokken gemaakt.

Veel quiltplezier!

The pile of blocks keeps growing and growing, while new blocks are still being made. 

Happy stitching!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...