30 januari 2013

'n Afwerkbiesje...


'n Afwerkbiesje aannaaien... de laatste stap in het hele quiltproces...

Adding the binding... the final step in the process of making a quilt...


Nog 3 kanten te gaan voordat dit kleine poppenquiltje klaar is.

Veel quiltplezier!

Just 3 more sides to go before this little doll quilt is finished.

Happy quilting!

27 januari 2013

Sneeuw...


Gisteren hebben we heerlijk gewandeld, en genoten van de laatste sneeuw.

Yesterday we went for a walk, to enjoy the last snow.


We trokken onze wandelschoenen aan en kozen een korte wandeling in en rond ons 'nieuwe' dorp.

We put on our walking shoes and choose a small tour in and near our 'new' village.


Middenin het dorp vind je niet alleen de mooie kerk, maar ook een prachtige oude schuur, het voormalige gemeentehuis en een jeneverstokerij. Omringd door oude bomen is het een prachtig zicht.

In the centre of the village you will find not only a lovely church, but also an old barn, the former town hall and a gin distillery. Surrounded by old trees, it's such a lovely sight.


En natuurlijk mag ook een borstbeeld van de beroemdste inwoner niet ontbreken. Herken je hem?

Of course a bust of the most famous inhabitant can't miss. Do you recognize him?


Juist voor we gingen wandelen was er nog wat verse sneeuw gevallen. De witte poedersneeuw ziet er prachtig uit op de oude, knoestige leilindes.

Some fresh snow had fallen just before we started walking. The white powder snow looks beautiful on the old knotty linden-trees.


Vandaag regent het dat het giet en ik denk dat de meeste sneeuw snel verdwenen zal zijn. Jammer, maar ik kijk ook uit naar al het moois dat de natuur ons in de lente weer te bieden heeft. Vandaag profiteer ik van de weersomstandigheden en blijf ik lekker binnen om eindelijk weer eens wat steekjes te maken.

Fijne dag!

Today, it's rainy, and I think most of the snow will dissappear. I think it a pity, but I'm also looking forward to natures beauty in Spring. For today I think I will benefit from the weather conditions and finally do some quilting again.

Have a nice day!

19 januari 2013

Update...

Even een snelle update, want ik heb het gevoel dat ik jullie de afgelopen week een beetje verwaarloosd heb...

Just a quick update, because I feel like I've been neglecting you this past week...


- allereerst liet onze manager ons vorige week weten dat ons kantoor in juli zal sluiten. We weten nog niet wat er precies gaat gebeuren. Misschien kunnen we werken vanuit een andere locatie in het zelfde dorp, of misschien wordt onze afdeling geïntegreerd in een groter kantoor in de buurt. Hij verzekerde ons dat onze functie niet zal verdwijnen en dat we dus niet ongerust moeten zijn over onze baan, maar toch voel ik me er niet helemaal zeker bij. Helaas kunnen we niets anders doen dan afwachten en zien hoe het verder zal verlopen...

- first of all, last week, our manager told us our office is going to close in July. We don't know what's going to happen next. Maybe we can work from a different location in the same town, or we'll be integrated in a larger office nearby. He made sure our jobs will remain and we will not get fired. I do trust him on that, but somehow I do feel a bit uneasy about the whole situation. I guess all I can do is wait and see...


- voor ons nieuwe huis hebben we een keuken gekozen. Nu is het aan de opmeet-man van de keukenwinkel om alles opnieuw op te meten Ik denk dat hij dat veel beter kan dan dat ik dat heb gedaan, dus om maar zeker te zijn dat alles past... ;o)

- as for our new house, we've chosen a kitchen. Now it's up to the 'measure-man' from the kitchen company to re-measure everything. I think his measuring skills are way better then mine, so just to be sure everything fits... ;o)

- we hebben nog geen badkamer gekozen. De badkamer heeft deels een schuin dak, dus de plaatsen waar de douche kan komen te staan zijn zeer beperkt en omwille van technische redenen moet het toilet aan de lage kant blijven en kan het niet komen waar we het gepland hadden. Grrr... Vandaag gaan we naar een tweede 'badkamerwinkel' om te zien of zij misschien interessantere ideeën hebben voor de indeling.

- we haven't decided on a bathroom yet. The room has a pitched roof, so space to place the shower is limited and due to technical reasons the toilet has to stay on the lower part of the room, not where we placed it at first. Grrr... We're going to consult a second bathroom shop today, to see if they have any better ideas.

- de plannen voor de elektriciteit zijn bijna klaar!

- plans for electricity are almost completed!

- de plannen voor de loodgieterij en verwarming zijn drastisch veranderd omdat - volgens de installateur - de nieuwe ketel het warme water niet snel genoeg van de kelder naar de keuken krijgt gepompt. Dus ofwel moeten we met een aparte elektrische boiler in de keuken werken, ofwel moeten we alles in de garage installeren in plaats van in de kelder.

- plans for plumbing and heating have changed radically since - according to the plumber - current equipment can't quickly bring the hot water up from our basement where we had planned the new water heater. So either we'll have to work with a seperate electric water heater in the kitchen, or we'll have to install everything in the garage.


- gisteren ben ik geslaagd voor mijn theoretisch rijbewijs. Ik heb me meteen ingeschreven bij de rijschool, want vanuit ons nieuwe huis geraak ik niet meer met de fiets op het werk. Wie weet leer ik op mijn 27e dan toch EINDELIJK autorijden ;o)

- yesterday I passed the test for the driver's licence (theory). I immediately subscribed at the local 'school' to take driving lessons, since from our new house, I can't go to work by bike anymore. Maybe, at the age of 27, I will FINALLY learn to drive a car ;o)


- en last but not least heb ik toch nog 2 Dear Jane blokjes kunnen afmaken. Blok L-12 'Sally's Pride' (Sally's Trots) en L-11 'Caitlin's Rose' (Caitlins Roos). Zie je de kleine geappliceerde driehoekjes op blok L-12? Brrr... Jane vond ze volgens mij leuk, want ze komen in meerdere blokken terug. Maar nu ik er weer mee heb zitten worstelen, moet ik toch eerlijk toegeven dat ik er helemaal niks aan vind. Ik ben blij dat het blok klaar is en de driehoekjes er min of meer netjes op zitten ;o)

Fijn weekend!

- last but not least, I did manage to finish 2 Dear Jane blocks. Block L-12 'Sally's Pride' and L-11 'Caitlin's Rose'. See the tiny appliqued triangles on L-12? Brrr... Jane seemed to like them, since she used them in several blocks. But after struggling with those tiny pieces again, I have to admit I don't like them at all. I'm always glad they're finished and somewhat neat ;o)

Have a nice weekend!

13 januari 2013

'n Beetje lente...


Gewoonlijk vind ik januari en februari de minst leuke maanden van het jaar. Gisteren was het koud en zonnig - en ik hoop dat het vandaag ook weer zulk heerlijk weer wordt - maar meestal is het grijs en regenachtig. En nu de meeste kerstdecoraties en lichtjes alweer opgeborgen zijn, verval ik gemakkelijk in een soort winterdepressie.

Usually I find January and February the most depressing months of the year. Yesterday was cold and sunny - and I hope today will be just as lovely - but most of the time it's rainy and grey. With most of the Christmas decorations and lights cleared away again, I tend to get in some kind of Winter depression.


Een tijdje geleden schreef Carin me dat ze daar helemaal geen last van heeft, zo'n winterdepressie. Zij ziet de grijze maanden juist als een perfecte periode om al werkjes te maken voor de lente. En ze heeft gelijk, want er is zoveel moois in de natuur waarnaar we kunnen uitkijken!

A while ago Carin wrote to me that she doesn't suffer from any Winter depression at all. She thinks of these grey months as the perfect time to prepare for Spring. And she's right, because there's so much of nature's beauty to look forward too!


Om de naderende lente alvast te vieren, kun je een nieuw patroon in onze webwinkel vinden, gewoon om al lekker in de stemming te komen. Is het niet heerlijk om de lichtere, vrolijke lapjes weer boven te halen en bloemen te appliceren!

To celebrate the upcoming Spring season, we placed a lovely new pattern in our web shop, just to get in the mood. It's nice to dig up bright colored fabrics again and appliqué some flowers!


'Vintage Flowers' is maar 37 x 42 cm groot, een perfect quiltje om van lapjes uit je voorraad te maken. De mijne is gemaakt van een beetje Moda, samen met wat Andover stoffen en nog veel meer. Veel van de stoffen kun je terugvinden in andere quilts die ik maakte. Het is leuk om te zien hoe al die verschillende stofjes toch zo mooi samen gaan.

'Vintage Flowers' measures only 37 cm x 42 cm, a perfect quilt to use up some fabrics from your stash. Mine is made from some Moda, combined with Andover and much more. Many fabrics can be lead back to other quilts I made. It's so nice to see how these different fabrics go so well together.


Dit mini quiltje heeft al een plaatsje aan de muur gekregen, om me te helpen herinneren dat hoewel de meeste dagen saai en grijs zijn, de lente al onderweg is!

This mini quilt already found a nice place on the wall, to help me remind that eventhough most days may look dull and grey, Spring is already on it's way!

12 januari 2013

Over 'vergeten' projecten en tijd die vliegt...


Ik heb verschillende mandjes met quiltprojecten. Elk mandje bevat een quilt-in wording, waar ik regelmatig aan probeer te werken.

I have several baskets with quilting projects. Each one of them contains a project-in-progress, which I try to work on regularly.


Maar soms blijft een van die projecten een tijdje onaangeroerd staan. Het lijkt misschien of ik het project ben vergeten, maar het tegenovergestelde is waar. Ik ben het niet vergeten, maar als ik terugdenk aan wanneer ik er voor het laatst aan heb gewerkt, blijkt dat de tijd gewoon voorbijgevlogen is. Wat voelt als een week was eigenlijk een maand, en wat een maand geleden lijkt, blijkt al 4 maanden terug te zijn geweest...

But sometimes, one of the projects remains untouched for quite some time. Eventhough it might appear as if I forgot about it, the opposite is true. I don't feel like I forgot about it at all, but when I think back of when I worked on it last time, time seemed to have flew by like crazy. What feels like last week actually was last month, and what feels like last month appears to be 4 months ago...


Herken je dat gevoel? Of heeft jouw dag altijd 24 uur en een week 7 dagen? Mijn week lijkt soms maar 3 of 4 dagen lang, en zal maar zwijgen over die verschrikkelijk korte dagen...

Do you recognize this feeling? Or does your day always have 24 hours, and a week 7 days? I feel like mine sometimes has only 3 or 4 days, and then I don't even mentions those really short days...


Eén van de quilts-in-wording-die-ik-niet-vergeten-ben is mijn Charm Pack quilt, waaraan ik voor het laatst werkte in... september! Oeps! Dit werkje heeft absoluut wat meer aandacht nodig, dus in plaats van netjes in de kast heeft het mandje nu een plekje gevonden naast de bank. Want deze mooie blokjes verdienen een mooie rand en prachtige quiltsteekjes, vind je ook niet?

Fijne dag!

One of those projects-in-progress-which-I-haven't-forgot-about is my Charm Pack quilt, which I last worked on in... September! Oops! This project definately needs some more attention, so instead of the closet, this basket will find a temporary new place right next to my couch. Because these cute blocks deserve a nice border and some nice quilting, don't you think?

Have a nice day!

6 januari 2013

Opmeten...


Een van de belangrijkste dingen bij het renoveren van een huis is dat je een idee hebt van de afmetingen van de kamers, muren, ramen,...

One of the essential things of renovating a house, is having an idea of the measurements of each room, each wall, each window,...


Daarom begonnen we gisteren met het opmeten van het huis. De eigenaars waren zo vriendelijk ons de sleutel te geven. Het is toch nog een beetje een vreemd idee dat het er over een paar maanden helemaal anders uit zal zien en dat we er dan ook echt zullen wonen!

Therefore, yesterday, we made a start in measuring up the whole house. The current owners kindly gave us the key. It's strange to imagine that in a couple of months the house will look completely different and that we will actually live there!


We begonnen met de belangrijkste ruimtes (de badkamer en keuken), gevolgd door de woonkamer en het de zitkamer, die hier zo mooi 'het salon' wordt genoemd. Er moet nog veel opgemeten worden, maar het is een begin... Nu kunnen we eindelijk concrete plannen maken voor de kamers, en onder meer zien waar ik dit poppenquiltje kan hangen. Nee hoor, grapje! Al ben ik zeker dat ik daar ter zijner tijd wel een mooi plekje voor vind ;o)

Fijne zondag!

We started with the two most important rooms (bathroom and kitchen), followed by the living room and the salon. There's still much measuring to be done, but it's a start... Now we can finally make some concrete plans for these rooms, like where I can display this little doll quilt. No, just kidding! But I'm sure that I will find a nice place for it in time ;o)

Have a nice Sunday!

4 januari 2013

Jane's Pride...


Het nieuwe jaar wordt ingezet met mijn Dear Jane quilt, meer specifiek met blok L-12 Sally's Pride (Sally's trots). Ik vind het een mooie naam voor het blok, vooral omdat het met eraan doet denken dat de hele quilt zeker Jane's trots moet zijn geweest. Kun je je haar voorstellen, zittend op een wolkje, stralend van trots, kijkend naar hoe wij worstelen met alweer zo'n ienie mini blokje?

Voor alle Dear Jane quiltsters: veel quiltplezier!

The new year is set in with my Dear Jane quilt, more specific with block L-12 Sally's Pride. I like the name of this block, since it makes me think that this whole quilt must be Jane's Pride. Can you imagine her, sitting on a cloud, watching us struggling on yet another teeny tiny block and smiling with pride?

To all of you Dear Jane quilters: happy stitching!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...