21 november 2015

Waar haal je zoveel quilt-tijd vandaan? - 8 tips om lekker aan de slag te gaan!


Geregeld vragen mensen mij waar ik zoveel quilt-tijd vandaan haal als ik ook nog fulltime werk én mijn eigen bedrijf, Ellie's Quiltplace, run.
Eigenlijk is het vooral een kwestie van een goede voorbereiding. Dit is heel gemakkelijk en met een beetje zelfdiscipline moet het iedereen lukken.

I'm often asked how I manage to get so much quilting done, besides having a fulltime job and having my own business, Ellie's Quiltplace.
Actually, it's all a matter of a proper preperation. It's very easy and, with some self-discipline, I think everyone can do it.


Voor we beginnen, mag je niet vergeten dat quilten altijd aangenaam en ontspannend moet zijn. Het gaat vaak al zo belachelijk snel in het leven en voor mij is quilten even de klok stilzetten en genieten van wat Ellen-tijd. Het is geen wedstrijd om zo snel mogelijk te werken of zoveel mogelijk quilts te maken. De volgende tips helpen mij om mijn quilttijd beter in te delen en er zo nog meer van te kunnen genieten.

Before we start, don't forget that at all times, quilting needs to be fun and relaxing. We hurry through our lives and for me, quilting is like stopping the rush for a moment and enjoy some Ellen time. It's not a competition to get as much done as possible. The following tips proved to help me plan my quilting time more efficiently, so I can enjoy it even more.

(Met dank aan ZusJe en haar 'gekke gezichten App', LOL)
(Thanks to ZusJe and her 'funny faces App', LOL!)

1. Een goed humeur.
Het klinkt misschien gek, maar ik begin nooit aan een quilt als het 'weer een van die dagen' is of als ik niet genoeg tijd heb en dingen snel snel moet doen. Ik weet dat ik dan niet de 'perfecte' stoffen zal vinden of dingen verknip...
Op een goede dag en met de goede motivatie gaan dingen als vanzelf veel makkelijker en sneller. Ik bereid mijn quilts voor in het weekend en ik patch en quilt door de week.

1. Make sure you're in a good mood.
It might sound silly, but I never start a quilt when it's 'one of those days' or when I don't have enough time to do things properly. I know I will not find the 'perfect' fabrics, cut several parts wrong,... Instead, on a feel good day and with the right motivation, things will go smooth and twice as fast.
I prepare my quilts during the weekend, when I have enough time to prepare and I sew during the week.


2. Wees voorbereid!
Begin met een plan. In mijn geval is dit een eigen ontwerp, maar het kan natuurlijk even goed een bestaand patroon van een blok of quilt zijn. Lees voor je begint het patroon goed door, beslis hoe groot je de quilt gaat maken, hoeveel blokken erin komen,... en bepaal hoeveel stof en welke andere materialen je nodig hebt voor je effectief aan de slag gaat.
Heb je iets niet in huis, koop het dan. Het is niet fijn als je er halverwege achter komt dat je niet genoeg stof hebt of dat je klosje leeg is en je geen nieuw meer op voorraad hebt...

2. Be prepared!
Always start with a plan. In my case, this is a design I made, but it can of course also be an existing pattern for a block or quilt. Make sure to read the complete pattern, decide on the size of the quilt, number of blocks,... and define the required fabrics and tools before you start.
If you miss anything, make sure to buy it. You wouldn't want to have to stop halfway, because you're missing some fabric or you ran out of thread...


3. Zoek een mandje...
... liefst zonder Kapitein Kat erin ;o)
Ik bewaar mijn werkjes in mandjes, één voor elk project, zodat alles mooi gesorteerd is en niet door elkaar ligt. Natuurlijk kun je ook koekblikken, plastic opbergboxen, tassen,... gebruiken - wat voor jou het beste werkt.
Probeer niet om de blokken voor een tweepersoonssprei in een klein koekblik te proppen, dat werkt niet... Kies een mandje waar al je materialen ruim in passen.

3. Find yourself a basket...
... preferably without Captain Cat in it ;o)
I keep my patchwork in baskets, one for each project, so things won't get mixed up. Of course, you can use cookie tins, plastic containers, bags,... as well - whatever you prefer.
Don't try to stuff blocks for a king sized quilt into a small cookie tin, it won't work... Instead choose a basket which is the right size for all your materials.4. Stoffen verzamelen.
Dit is het leukste deel! In je patroon lees je precies hoeveel je van alles nodig hebt, of - als je bijvoorbeeld een restjesquilt wil maken - verzamel je stoffen per blok of ineens voor heel de quilt en bewaar ze in de mand, samen met je patroon.
Mensen vragen me wel eens of er dan nog wel ruimte is voor spontaniteit in mijn quilts. Natuurlijk, want of je nu de stoffen in het weekend ineens kiest of je kiest er elke avond een aantal, het is en blijft een ingeving en een keuze van dat moment.

4. Collect your fabrics.
This is the fun part! Consult the requirement list of your pattern, or - if you're making a scrap quilt - collect all fabrics you want to use per block or for the whole quilt at once, and keep them in your basket, along with the pattern.
People sometimes ask me if there's still room for spontaneity. Of course, because whether you choose your fabrics all at once, or every night just some, it's always the choice and the inspiration of that moment.


5. Stoffen knippen.
Afhankelijk van de grootte van de quilt en het aantal blokken knip ik alle stoffen ineens (voor een mini quilt) of per (aantal) blokken (voor grote quilts). Ik knip altijd voldoende blokken om heel de week mee door te komen. Ik vind het verschrikkelijk als ik op donderdag ineens niks meer te doen heb, want na een lange werkdag heb ik vaak geen energie meer om nog iets nieuws voor te bereiden. Meestal eindig ik dan in mijn stoel, zonder werkje, en voel ik me een beetje ontevreden omdat ik niks heb kunnen maken.
Overigens, gooi nooit je mallen weg, maar bewaar ze in de mand, in een insteekhoesje of een enveloppe, voor het geval je iets vergeten bent te knippen of je je verknipt tijdens het naaien.

5. Cut your fabric.
Depending on the size of the quilt and the number of blocks, I cut all fabrics at once (mini quilts) or per couple of blocks (large quilts). I always make sure I will prepare enough blocks to get me through the week. I hate to discover on a Thursday that I have no more blocks left to make, because I know after a long day I won't have the energy to prepare new ones. Instead I will do nothing and feel a bit dissatisfied. 
By the way, don't throw away your templates but keep them in your basket, in a plastic sheet protector or envelope in case you forgot something or cut waste and need them again.


6. Bepaal de plaatsing van de stoffen.
Als je eenvoudige blokken maakt, waar de plaatsing van de mallen en kleuren direct duidelijk is, kun je deze stap overslaan.
Wanneer ik blokken met veel verschillende stoffen en een specifieke plaatsing van de mallen maak, dan heb ik geen zin om, voor ik ga naaien, nog te moeten puzzelen wat waar moet komen.
Voor ingewikkelde blokken en samplers gebruik ik mijn blokkenboek (klik). Voor eenvoudiger quilts (1 blok, maar met verschillende kleuren) leg ik de blokken op tafel en maak ik er foto's van met mijn gsm. Omdat ik mijn gsm altijd bij me heb, kan ik als ik ga naaien gemakkelijk en snel terugvinden welke stof waar komt. Je kunt ook een kleurindicatie aangeven op je patroon. Kijk wat voor jou het beste werkt.

6. Figure out your fabric placement.
For easier blocks, where templates and fabric placement can't get mixed up, you can skip this tip. 
In case of multicolored blocks with a specific fabric placement, I don't like to have to puzzle before I can get started. I use a block book (click) for complicated blocks and sampler quilts. For easier quilts (1 block, different colors), I lay out the blocks on the table and take pictures of the fabric placement with my cell phone. Since I always keep my phone close, I can easily look up which piece of fabric to put where. You can also mark the colors in the diagrams of your pattern. Find out what works best for you. 


7. Sorteer je lapjes per blok of rij.
Ik bewaar al mijn geknipte malletjes netjes gesorteerd per blok, zodat ik meteen aan de slag kan. Hetzelfde geldt voor tussenbanen, hoekblokken, randen,...
Ik speld een klein stukje papier met het nummer van het blok of de baan op elk stapeltje stoffen, zodat het keurig bij elkaar zit.

7. Sort fabrics by block or row.
I keep all fabric pieces sorted by block, so I can just grab it and start sewing. The same goes for sashings, corner stones, patchwork borders,... 
I pin small pieces of paper with a block or row indication on each pile, so nothing can get mixed up. 


8. Aan de slag!
Nu alles netjes voorbereid is, kan ik aan de slag! Als ik na het werk thuis kom (en eten heb gekookt, de keuken heb opgeruimd en alle bestellingen, e-mails en andere Ellie's Quiltplace-dingen heb gedaan), pak ik mijn mandje, pak ik blok nummer 1 en kan ik beginnen.
Vergeet niet om, als je stopt, alles weer netjes op te bergen, zodat je morgen niet moet zoeken waar je bent gebleven, maar meteen weer kunt verder gaan.

Hopelijk werkt dit voor jou even fijn als voor mij!
Succes en vooral veel quiltplezier!

8. Get started!
Now that everything is well prepared, I'm ready to start sewing! When I come home after work (cooked dinner, cleaned the kitchen and have handled all orders, e-mails and other Ellie's Quiltplace-things), I grab my basket, pick block #1 and get started. 
Don't forget to put everything back in place when you finish, so next time you know exactly where to continue.

Hope this works as great for you as it does for me!
Good luck, but most of all: happy sewing!

21 opmerkingen:

Afke zei

Goeie tips!
Wat ik doe als ik een paar blokken voorbereid heb is ze op de gewenste manier op een velletje keukenpapier spelden. Werkt voor mij.

Corina zei

Leuk om te lezen! Veel doe ik inderdaad al, maar af en toe overkomt het me dat ik inderdaad op de bank zit en niets kan doen, zo zonde.

Ellie's Quiltplace zei

@ Afke: dat is ook een goede tip! Al is mijn blok hiervoor 'ietsje' te groot ;o)

@ Corina: het is natuurlijk geen verplichting om altijd bezig te zijn, ook niet naar jezelf toe, maar ook ik heb dan zo'n wat vervelend gevoel. Ik had liever toch wat lapjes aan elkaar gezet!

Vlijtige Handjes zei

Sinds ik ook op deze manier werk heb ik veel meer rust. 'S-Avonds moet ik ook iets te doen hebben. Het is zo jammer van de tijd en ik word er rusteloos van. Daarom ligt er op dit moment een breiwerk in de buurt voor als het quilten even niet kan.
Maar het blijft genieten!
Fijn weekend groetjes Anita

Margreet zei

Dankjewel voor je tips ! Superhandig, ik krijg meteen zin om ze van 't weekend toe te passen. Fijn weekend ! Groetjes, Margreet

Dientje zei

Ik heb ook altijd wat voorbereid liggen. 'S avonds heb je dan wat voor het grijpen, of tijdens het koken als je moet wachten. Waar ik wel nerveus van kan worden is de langere termijn. Bijv. Ik ga in jan op vakantie. Ben met de Switch bezig, maar heb ik daar in jan nog genoeg werk aan. Zo nee, wat wil ik dan. Meestal loopt het wel los en ga ik met veel te veel klusjes op pad. Maar beter teveel dan te weinig. En alles zit in aparte doosjes, blikjes, kratjes, haha. Patch en quilt ze. Fijn weekend. Dientje

Ellie's Quiltplace zei

@ Anita: dat is ook handig, dat kun je ook snel oppakken!

@ Margreet: veel succes! Hopelijk werken de tips bij jou even goed als bij mij!

@ Dini: dat vakantieprobleem ken ik! Vaak ben je inderdaad te ongerust en gaat er dus veel te veel mee! Ik begin vaak een nieuwe quilt op vakantie. Meestal niet te groot (genoeg werk TIJDENS, maar niet te veel werk meer NA de vakantie), maar dat lukt niet altijd... Zo liggen er hier nog piramides om af te maken en de Switch! is ook zo begonnen. Die vlot gelukkig beter dan mijn piramides :o)

Truus zei

Het is altijd leuk om tips van anderen te lezen want er staat soms wat in waar je zelf niet aan gedacht hebt.
Dank voor je tips en hier ook een bakje voor elk werkje waar ik mee bezig ben. Dat zijn op het ogenblik weinig quilts maar meer borduren en nu eerst mijn kerstkaarten. De spullen die ik nodig heb daarvoor blijven wel steeds op tafel liggen. En ja vaak met Josie als schatbewaarder er bovenop.
Goed weekend
groetjes, Truus uit Drenthe

Mieke van Minnen-Kanis zei

Klopt helemaal.
Bovendie heb ik gemerkt, dat je wanneer je druk bent op de een of andere manier veel productiever bent. Je maakt dan tijd, voor je hobby.
Wanneer je niet werkt, denk je, oja dat kan straks wel.
En dan is eeneens de dag om.....
Heb me ook voorgenomen om weer planmatiger te gaan hobbyen.....
Dankjewel....voor jouw blog als aanleiding....

10 zei

Bedankt voor al de leuke tips! Ik stop mijn spullen eerder in een blikjes koekendoos en kom dan soms ook tot de ontdekking dat ik toch beter naar een veel grotere doos overschakel:) Het is inderdaad gemakkelijker als je alles in één keer bij de hand hebt.
Alleen zo'n schattige hulp/ stofjes- en quilttester op vier pootjes heb ik nog niet! Fijn weekend, Martine

Ellie's Quiltplace zei

@ Truus: heerlijk he, die hulpjes! En het maakt niet uit of je nu met quilten bezig bent of iets anders, een beetje structuur kan nooit kwaad. Al is dat bij jou zo te horen ook dik in orde!

@ Mieke: als je het druk hebt moet je je tijd beter benutten en ga je sowieso efficiënter werken. Ik heb eigenlijk het liefst een beetje gezonde drukte. Ik hou niet van die 'nutteloze' dagen! Succes met 'plannen'! ;o)

@ Martine: wat niet is kan wellicht nog komen? ;o)
Overschakelen van bakje kan natuurlijk ook, maar ikzelf ben daar dan heel slecht in. Dan denk ik 'ik doe dat later wel' en blijf ik met zo'n volgepropt bakje zitten tot ik mijn quilt klaar heb, LOL!

Anoniem zei

Dit is een heel goed strak plan Ellen. Ik zal het eens gaan proberen. Zelf maak ik de fout dat ik ding voor ding doe en dus soms geen zin heb om weer stofjes te zoeken en dus niets doe. Slechte voorbereiding van mezelf dus. Maar ik vind dit plan van jou HEEL goed. Bedankt. Groetjes Wilma

Ineke zei

Je hebt alles goed voorbereid op deze manier, heel erg handig. Ga het wel een beetje nadoen, misschien komt er dan wat meer schot in het patchen en quilten.
Je foto is erg leuk ;-)
Liefs, Ineke

Ellie's Quiltplace zei

@ Wilma: zoals jij het doet, deed ik het vroeger ook. Met inderdaad 'werkloze' avonden terwijl ik best zin had om steekjes te doen. Dit werkt voor mij prima zo en ik heb altijd een werkje klaarliggen. Succes!

@ Ineke: haha, erg flatteus he ;o) Ik hoopte dat het bij iedereen meteen een goed humeur, of toch op z'n minst een glimlach zou doen verschijnen ;o)
De tips gaan er niet zozeer om om sneller te werken, maar wel om goed voorbereid te zijn zodat je, als je wil quilten, altijd iets kan doen. Automatisch gaat het hierdoor sneller vooruit, dat is natuurlijk mooi meegenomen ;o)

Sis Voorn zei

Fijn om te lezen dat ik niet de enigste ben die ervan houd alles *onder controle* te hebben
Volgens mij kan ook jij balen als je dan het s'avonds toch nog eens wegmoet.... 😀

Ellie's Quiltplace zei

@ Sis: Soms wel ja, haha! Ik vind het heerlijk om te weten dat ik 's avonds lekker in mijn stoel kan ploffen en wat kan naaien :o)

10ekequilt zei

Goede en duidelijke tips, ga vandaag mn mandje voor komende week in orde maken.
Groetjes 10eke

Marjolein Ztm zei

Hoi Ellen,
Hier nog een tip. Flanellen luiers. Hier te koop bij de HEMA. Ook een dunne molton werkt goed. Beide o de baby-afdeling.
Leg deze op de tafel (punt 6) en dan de onderdelen erop. De stofdelen blijven erop plakken en je kunt het heel eenvoudig verplaatsen. En als je het goed vind en eventueel een foto hebt gemaakt, kun je het zo oprollen. Echt heel handig. Ik heb ze ook in mijn blokkenboek genaaid ipv dunne fiberfill. Werkt super en is veel dunner dan fiberfill.

Groetjes Marjolein uit Zoetermeer.

maria zei

Ellen de glimlach was er....leuk toch.
Zoals jij het doet is wel heel goed hé.
Dank u om het met ons te delen....we kunnen er veel van leren.
Ik probeer het ook zo ongeveer maar helaas lukt niet altijd.
Groetjes
Maria

Ellie's Quiltplace zei

@ 10eke: succes!

@ Marjolein: dat is ook een goede tip! Bedankt!

@ Maria: het vraagt een beetje discipline en ik doe ook niet altijd hetgeen ik voor ogen had en er is ook wel eens een week dat ik niet toekom. Maar ik probeer het altijd zo te doen, omdat ik weet dat dat (voor mij) heel fijn werkt.

Cora Hoekstra zei

Wat een heerlijke blogpost, ik heb het met plezier en herkenning gelezen, heelrlijk met de bijbehorende foto's . Kan ik zo van genieten. Ik werk ipv met een blokkenboek met schuimplastic en daar prik ik de lapjes op zodat ik alleen nog maar naald en draad en tijd nodig heb.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...