27 september 2011

Bezoek in ons nieuwe huisje...


Ondanks dat ik hier bij blogspot een fijn nieuw thuis heb gevonden, voel ik me soms nog een beetje onwennig. Ik was namelijk niet zeker dat mijn vriendin Sjaan mijn nieuwe thuis wel zou vinden...

Despite that I found a lovely new home here on blogspot, I felt a bit strange sometimes. I wasn't sure my dear friend Jane would find her way to my new home...


Maar laat me eerst even uitleggen, voor iedereen die onze blog nog maar pas volgt, en omdat de oudere verhaaltjes op web-log nog steeds kwijt zijn: Sjaan is de naam van mijn Dear Jane quilt, waar ik in 2007 aan begon. De bedoeling was dat ik 2 blokken per week zou maken, maar dat plan liet ik jaren geleden al varen. Ik maak de blokken wanneer ik er zin in heb, en inmiddels zijn er zo al 93 blokken gemaakt, waarvan er al 63 aan elkaar zitten.

But first of all, let me explain, for those of you who are new to following our blog and since older stories on web-log still are missing: Jane is the name I gave to my Dear Jane quilt, which I started working on back in 2007. I planned to make 2 blocks each week, but I abandoned that plan years ago. I make a block whenever I feel like it, and I've reached a total of 93 finished blocks now, of which 63 blocks are sewn to the top.


De reden waarom ik me nog wat onwennig voel, is enerzijds omdat ik wil blijven doorschrijven waar ik was gebleven op web-log.nl, anderzijds heb ik het gevoel dat heel de voorgeschiedenis van mijn verhaaltjes kwijt is, omdat ik niet naar oudere berichtjes kan verwijzen. Deze verhaaltjes en foto's zweven nog ergens in cyberspace rond...

The reason why I feel a little strange, is because on the one hand, I want to continue writing where I stopped at web-log.nl, on the other hand, I feel like the background of all of my stories is missing, since I can't refer to older posts. These stories and pictures are still floating, somewhere in cyberspace...


Hoe dan ook, ik ben blij dat Sjaan de weg naar mijn nieuwe huisje heeft gevonden. We werkten aan blok B-6 Wild Goose Chase (wilde ganzen jacht), dat uit Heel Veel Kleine Stukjes bestaat! Ik heb maar een klein beginnetje gemaakt, maar ik ben tevreden met het resultaat tot nu toe. Omdat ik bij mijn andere quiltprojecten met grotere stukken stof werk, is dit een leuke afwisseling.

However, I'm happy Jane has found her way to my new home. We worked on a new block, B-6 Wild Goose Chase, which contains Many Small Pieces! I made just a beginning, but I do like the result so far. Working with larger pieces of fabric in my other quilts, this is a lovely change.


Ondanks dat ik me een beetje ontheemd voel, ben ik blij dat ik toch weer een stukje van de voortgang van mijn Sjaantje met jullie kan delen!
Veel quiltplezier!

Despite feeling a bit strange, I'm happy to share the progress on my Dear Jane with you again!
Happy stitching!

25 september 2011

Over Mummetjes en hoe ik met quilten begon...


Onderlaatst was ik op bezoek bij Mams en ze gaf me een stapel restjes mee voor mijn piramidequilt. Toen ik juist begon met quilten, had ik zelf nog niet veel stoffen en mocht ik die van haar gebruiken. Het was halverwege de jaren 1990, toen vooral de patronen en stoffen van Debbie Mumm heel erg populair waren. Ik vond haar stoffen vaak mooier dan andere stoffen, vanwege de prachtige warme kleuren en de leuke, gezellige prints. Ondanks dat deze stoffen al meer dan 15 jaar oud zijn, gebruik ik ze nog altijd graag in mijn quilts. Ze gaan me nooit vervelen!

When I visited Mams a while ago, she gave me a pile of scraps for my pyramid quilt. When I first started quilting, I didn't have any fabrics of my own, and she let me use hers. It was back in the '90's, when Debbie Mumm fabrics and patterns where very, very popular. Often I preferred her fabrics over others, because of their warm colors and pretty prints. Eventhough these fabrics are over 15 years old, I still like to use them in my quilts. Somehow they never seem to bore me.


Mijn eerste (echte) quilt was een mini quilt met 4 zeilbootjes, gebaseerd op een patroon van Debbie Mumm. Ik heb het patroon een beetje aangepast, het kriebelde toen vast al om zelf patronen te ontwerpen ;o)

My first (real) quilt, was a mini quilt with four sailboats, based on a Debbie Mumm pattern. I changed the pattern a bit, I guess designing was already in my blood ;o)


Niet alle stoffen komen in mijn quilts voor. Sommige stoffen komen enkel in de van Mams voor. Je vraagt je wellicht af waarom ik ze dan in mijn quilt gebruik. Voor ik quiltte hielp ik Mams met haar quilts. Ik kon nog niet zelf naaien (ik was nog maar 8 jaar), maar ik mocht wel de lapjes aan elkaar spelden en de mallen voorzichtig op de stof overnemen. Veel van deze stoffen doen me dus denken aan hoe mijn liefde voor het quilten is gegroeid.

Not all fabrics actually appear in my quilts. Some fabrics are only used by Mams. You might wonder why I use them in my quilt. Before I started quilting I helped Mams while making her quilts. I couldn't sew yet (I was only 8 years old), but I loved pinning the fabrics for her and tracing templates. Many of these fabrics remind me of how my love for quilting grew.


Ik heb de stoffen bij de andere restjes gedaan, zodat ze later in mijn piramidequilt kunnen terugkomen, samen met de andere stoffen. Het is leuk om al deze stoffen weer eens te gebruiken, want ze brengen vele herinneringen boven...

Fijne dag!

I mingled the fabrics among my other scraps, so they will reappear in my scrap quilt later, combined with the other scraps. It's nice to use alle these fabrics again, it brings back memories...

Have a nice day!

23 september 2011

Daar is 'ie weer...

Daar is 'ie weer... mijn piramidequilt. Hij groeit en groeit. Er zijn al veel herinneringen verwerkt in deze kleine blokjes, en straks komen ze allemaal samen in één quilt.

Here it is again... my piramid quilt. Growing and growing. Many memories are sewn into these tiny blocks, to be united in one quilt.


Vorige week schreef ik in een van mijn reacties dat ik had besloten hoe ik de blokken in de quilt ging verwerken, en zo gaat het worden. Eenvoudig, maar mooi!

Last week, I wrote in one of my comments that I'd decided how to organise the blocks in the quilt, and this is how it's going to be. Simple, but beautiful!


Jytte uit Denemarken vroeg me hoe ze best de piramideblokken met de hand kon maken. Hier is een kleine uitleg, om je op weg te helpen (als je linkshandig bent, geldt voor alles het spiegelbeeld). Als je op de afbeeldingen klikt worden ze groter.

Jytte from Denmark asked me about hand piecing the pyramid blocks. Here's a little tutorial, to get you started (if you're left handed, please work the other way around). Click on the images to enlarge.


1. Neem de mallen over op de achterkant van de stof. Knip ze uit, zodat er 0,5 cm naadtoeslag overblijft.

1. Trace the templates onto the wrong side of the fabric. Cut, leaving 0,5 cm seam allowance.


2. Speld de stoffen. Ik begin het liefst bovenaan de piramide en dan werk ik naar beneden. Zo kan ik de kleine stukjes stof goed vasthouden. Ik gebruik 2 verticale spelden, precies in de hoekjes van de naailijnen. Voor grotere stukken gebruik ik een horizontale speld, die ook weer exact op de naailijnen van beide stoffen is gespeld. Hoe preciezer je speldt, hoe preciezer je kan naaien!

2. Pin the fabrics in place. I like to start with the top and work my way down to the bottom of the pyramid, making sure I have a grip on the tiny pieces I work with. I use 2 vertical pins, exactly in the corners of the sewing lines. For larger pieces, I place a horizontal pin, also exactly on the sewing lines of both fabrics. The more precise you pin, the more precise the sewing will be!


3. Ik hecht mijn draad aan door 2 steekjes op dezelfde plaats te maken. Bij het 3e steekje (opnieuw op dezelfde plaats) laat ik mijn naald in de stof steken, neem de draad vast, daar waar hij uit de stof komt, en draai hem 3 keer rond de naald. Trek de naald en draad helemaal aan en de draad zit keurig vast!

3. I fix my thread by making 2 stitches in the same place. When I make the third stitch (again in the same place) I leave my needle in the fabric, take the thread right where it comes out of the fabric and turn it around the needle 3 times. Then pull the needle and the thread is fixed!


4. Ik gebruik een rijgsteek om de lapjes aan elkaar te naaien. Ik maak 3 tot 5 steekjes en dan maak ik een stiksteek (een stevigheidssteekje) om mijn naad extra stevig te maken. Dan maak ik weer 3 tot 5 rijgsteekjes,...

4. I always use a running stitch for piecing the fabrics. I make 3 - 5 stitches and then I make a back stitch, to make my seam more firm. I continue with 3 - 5 running stitches, ...


5. Aan het einde van de naailijn hecht ik mijn draad af op precies dezelfde manier als ik heb aangehecht.

5. At the end of the sewing line, I fix my thread exactly the same way as I fixed it at the start.


6. Knip de naadtoeslag af tot ongeveer 0,3 cm.

6. Trim the seam to approximately 0,3 cm.


En zo zijn er ineens weer een paar blokken klaar. De piramideteller staat nu op 49 piramides, hoeveel heb jij er al 'gebouwd'?

And by explaining all that, again some blocks are finished. I have 49 pyramids in total, how many pyramids have you 'build' already?

22 september 2011

Show & Tell...

We hebben een paar ontzettend leuke foto's toegestuurd gekregen en die willen we graag met jullie delen:

We have had some lovely pictures emailed to us and love to share them:


Dag ellen
Zoals beloofd stuur ik je een foto van het afgewerkte naaldmapje.
Het is iets kleiner uitgevallen dan dat van jou.
Ik heb er al veel succes mee gehad.
Nu begin ik aan mijn blokkenboek.
Groetjes
Gratienne
Hi there,
Well I finally finished the cat quilt! It's on the line drying now. Iv'e
attached a pic for you though you'd like to see it done!! I had a real
nice time making thins one thank you so much. Hope you do another
soon.


Jennifer from Texas


Beste Ellie,

Vandaag is de laatste dag van mijn zomervakantie. Morgen weer aan het werk!
In mijn vakantie heb ik met veel plezier de quilt "Although my house..." afgemaakt. Ik ben blij met het resultaat!

Met hartelijke groet,
Mariken


Hoi Ellen,

de top van mijn Cat Quilt is al een poosje klaar, maar ik liet het jou nog niet weten!
Nu nog de afwerking...

Groetjes,
Natascha

Bedankt dames, voor de foto's! Meer ingezonden foto's vind je in het fotoalbum op onze website.

Thanks for sharing, ladies! For more pictures, please visit the photo gallery on our website.

20 september 2011

Nine patches...


Naast de piramideblokken ben ik nog aan een andere quilt bezig (eigenlijk aan meer quilts, maar ik zou graag deze eerst afmaken ;o) ). Ik werkte dit voorjaar lekker in de zon aan de blokken, want het is een heerlijk project om buiten aan te werken. Maar de laatste weken leek het soms eerder winter dan zomer en we hebben niet veel zonneschijn gezien. Ik denk dat het buiten-quilten-seizoen over is en dat we weer moeten wennen aan de naderende herfst en winter: lekker wegkruipen onder een deken, wat kaarsen aan en een grote kop thee erbij terwijl je wat steekjes maakt.

Besides the pyramid blocks, I'm working on another quilt as well (well, actually many more, but I'm focussing on this to finish first :o) ). I started working on the blocks in the sunshine, because it's a lovely project to work on outside the house. But the past few weeks the weather looked like Winter instead of Summer and we hadn't had much sunshine. I think the outside-quilting-season is over and we have to adjust ourselves to the upcoming Autumn and Winter seasons: grab a blanket, some candles and a large cup of tea and enjoy making some stitches.


Maar terug naar de nine patches: er zijn 36 blokken klaar. Ik ga ze nog veranderen voor ik ze aan elkaar zet in de top. Ondanks dat ik de eenvoud van een nine patch quilt prachtig vindt, wil ik de mijne toch anders maken, een eigen draai eraan geven. Een grote draai eigenlijk, want het gaat er heel anders uitzien, maar wel heel mooi!

Back to the nine patches: 36 blocks are finished. I'm going to change the blocks before I sew them to a top. Although I love the simplicity of a beautiful nine patch quilt, I do want to make my quilt different, I want to give it a twist of my own. A huge twist actually, because the blocks are going to look a lot different, but very beautiful!


De stoffen voor deze quilt komen uit de serie 'Wild Rose' van Blackbird Designs. De warme kleuren en motieven zijn prachtig en ik weet zeker dat ze samen een mooie quilt zullen vormen. Voor de randen koos ik een effen donkerbruine stof en een rode met bloemen, maar het zal nog wel even duren voor die aan de top zitten. De geruite stof is voor de achterkant.

The fabrics for this quilt are from the 'Wild Rose' series by Blackbird Designs. I love the warm colors and the beautiful motives and I'm sure they will make a beautiful quilt. For the borders I chose a solid dark brown and a red floral print, but it will take some more time before they will be added to the quilt. The chequered fabric is for the backing.


En nu verder met de blokken! Nu ik al die nine patches af heb, geeft het een goed gevoel om de top te zien groeien.
Happy stitching!

Now, on with the blocks! After making all these nine patches, it's good to see the top grow.
Happy stitching!

18 september 2011

Het blok...

Ondanks mijn waarschuwing voor deze ontzettend besmettelijke piramideblokjes, kwamen er de laatste dagen veel vragen over binnen. Elk blok heeft een basis van 10 cm breed en het is ook 10 cm hoog. Voor het patroon teken je eerst een vierkant van 10 x 10 cm en vervolgens teken je vanuit de onderste hoeken 2 lijnen, precies naar het midden van de bovenste lijn.

Despite the fact that I warned you for the contagiousness of these pyramid blocks, I received many questions about the blocks these last few days. Each block has a 10 cm wide base and measures also 10 cm in height. To draw the pattern, start with a 10 cm x 10 cm square and draw 2 lines, 1 from each of the bottom corners, right up to the exact middle of the top line.


Mijn piramides hebben elk 5 lagen herinneringen, elk 2 cm hoog, maar je kunt ook voor meer of minder lagen kiezen, afhankelijk van de afmeting van je restjes stof.

My pyramids contain 5 layers of memories, each 2 cm high, but you can also opt for more or less layers, depending on the size of your scraps.


Ik maak mijn mallen van schuurpapier, maar natuurlijk kun je ook paterno of iets anders gebruiken. Ik geef de voorkeur aan schuurpapier, omdat de mal zo een goede grip heeft op de stof en niet wegglibbert als je hem omtrekt. Elk van de blokken is, net als al mijn quilts, volledig met de hand gemaakt. Als je liever met de naaimachine werkt, is het misschien een goed idee om de blokken te paperpiecen.

I use sandpaper to make my templates, but of course you can also use paterno,... I prefer the sandpaper, because it stays firmly on the fabric while drawing. Each of the blocks is, like all of my quilts, entirely made by hand. If you prefer to machine piece, paper piecing the blocks would be a great option.


Nu ben ik heel benieuwd: heb jij het piramidevirus al te pakken?
Veel plezier!

Now I'm curious: are you already addicted by the 'pyramid virus'?
Happy stitching!

16 september 2011

Piramides...

Allereerst wil ik iedereen bedanken voor alle reacties op mijn nieuwe blog en de Île aux Fleurs Collection. Ik wordt er een beetje verlegen van! Ik heb trouwens ontdekt dat ik via blogspot weer gewoon online op jullie reacties kan reageren (bij web-log lukt dit de laatste tijd niet meer, ik kon zelf geen reacties meer plaatsen), en ik vind het fijn dat we dus weer gezellig op mijn blog met elkaar kunnen babbelen.

First of all, I want to thank you all for your comments on my new blog and the Île aux Fleurs Collection. I'm a bit shy because of the compliments! By the way, I discovered I can comment on my own blog again (for some reason at web-log this option didn't work on my own blog). I'm happy we can 'talk' again, here on my blog.Ondertussen is mijn stapeltje piramides met 12 nieuwe blokken gegroeid. De stoffen voor elk blok worden willekeurig gekozen: ik kijk niet naar de kleur of print, ik zorg er enkel voor dat er geen 2 dezelfde stoffen tegen elkaar komen te zitten. Het is leuk om deze stoffen, allemaal restje van quilts die ik heb gemaakt, samen te voegen tot nieuwe blokken en, uiteindelijk, tot een nieuwe quilt.

In the meanwhile, my pile of pyramids grew with 12 new blocks. The fabrics for each block are randomly picked: I don't look at color or print, I only make sure I don't sew 2 strips of the same fabric right next to each other. It's nice to combine these fabrics, which all remind me of the quilts I made, into new blocks and, eventually, a new quilt.


Gewoonlijk kies ik elk stofje voor een quilt zeer zorgvuldig uit. Deze manier van werken is dus nieuw voor mij, maar het scrappy effect is heel leuk. Soms lijkt de combinatie van stoffen wat vreemd, soms zelfs lelijk, maar als je nog eens kijkt, zie je een heleboel combinaties en mogelijkheden waar je in eerste instantie niet aan had gedacht.

Normally, I always choose each fabric with great care, so this is a new way of working for me, but I love the scrappy look. Sometimes the combination of fabrics might look a bit strange, or even ugly at first, but when I look at it again, I discover many combinations and possibilities of which I hadn't thought of before.


Elk stukje stof wordt bewaard in een zakje, keurig gesorteerd op grootte. Er is een voorraadje geknipt, dus als ik ga zitten om te quilten, moet ik enkel uit elk zakje 1 stukje nemen en kan ik meteen aan de slag met een nieuw blok.

Every piece of fabric is kept in a plastic bag, sorted by size. I have cut quite a supply, so when I sit down to quilt, alle I need to do is grab 1 piece of fabric from each bag to start working on a new block.
Je vraagt je misschien af wat voor quilt ik met deze blokken ga maken. Eigenlijk ben ik daar nog niet helemaal over uit. Ik maak gewoon een aantal blokken en ik zie wel hoe en wat. Ik denk niet dat het bij een mini quilt zal blijven, want ik heb veel te veel scraps en het werken aan deze kleine piramides is veel te leuk.

You might be wondering what quilt I will make with these blocks. Well, I'm not sure yet. I'll just make some blocks and I'll see where it will lead to. I don't think it will end up as a mini quilt, since I have way too many scraps and I love working on these small pyramid blocks.

13 september 2011

île aux Fleurs...

Deze maand presenteren we met trots onze Île aux Fleurs Collection. Een prachtige collectie van 7 verschillende patronen, allemaal gemaakt met 1 Jelly Roll en 1 Layer Cake (en aanvullende stoffen). Maar laat me bij het begin beginnen...

This month, we proudly present our Île aux Fleurs Collection. A lovely collection of 7 different patterns, all made with one Jelly Roll and Layer Cake (and additional fabrics). But, let me start at the beginning...

Het begon allemaal met 1 Jelly Roll en 1 Layer Cake, beide van de Patisserie serie van Fig Tree. Je vraagt je wellicht af waarom ik zowel de Jelly Roll als de Layer Cake had gekocht: gewoon, omdat ik niet kon kiezen tussen de twee! Nu had ik nog nooit eerder met deze stofpakketjes gewerkt en ik wist niet goed waarvoor ik ze zou gebruiken. Ik besloot dat het het beste was om een quilt met vierkanten en stroken te maken, zodat ik de stoffen zo optimaal mogelijk kon gebruiken, maar goede ideeën bleven uit...

It all started with 1 Jelly Roll and 1 Layer Cake, both from the Patisserie series by Fig Tree. You might wonder why I bought both the Jelly Roll and Layer Cake: well, I just couldn't decide which one I liked most! Now, I had never worked with those pre-cuts before and I didn't know what to use them for. I thought it was best to make a quilt with squares and strips, to use as much of the fabric as possible, but no ideas came...

Maar ineens had ik een mooie quilt geschetst, met flying geese blokken en geappliceerde bloemen en na wat rekenwerk zag ik dat de Jelly Roll perfect was voor de patchworkblokken: door de stroken was het gemakkelijk om de mallen te knippen. Voor de bloemen kon ik de Layer Cake gebruiken, in stukjes geknipt in plaats van als geheel gebruikt, zoals ik eerst dacht dat het beste was, maar knippen we eigenlijk niet al onze stoffen in stukjes?

But then I sketched a lovely quilt, with flying geese blocks and appliquéd flowers and after some math, I figured the Jelly Roll would be perfect for the patchwork blocks: the strips made it easy to cut out the templates. For the flowers I could use the Layer Cake, cut in pieces instead of used as a whole, but don't we cut all our fabrics in pieces?


Met hulp van Thijs, die altijd goed toekijkt bij wat ik doe, ging ik aan de slag. Bloemen werden op een schattige ecru-met-oranje-stippel-stof geappliceerd en driehoeken in alle kleuren werden aan elkaar genaaid. Prachtig om te zien dat elke bloem anders werd.

With a little help from Thijs, who's always keeping a close eye on what I'm doing, I got started. Flowers were appliquéd onto the lovely ecru-with-orange-dotted background fabric and triangles in all different colors were sewn together. I loved how each flower turned out differently.

Maar toen de top van de quilt klaar was, was er nog veel, heel veel, stof over. Ik kon het natuurlijk bij mijn restjes opbergen, maar omdat ik echt graag met deze stoffen aan de slag was, ontwierp ik een nieuwe quilt en ging ik weer aan de slag. Opnieuw werden er mallen gemaakt, stoffen geknipt en genaaid en een prachtige muurquilt was het resultaat. Maar nog steeds was er veel stof over, wat ik besloot te gebruiken in nog enkele bijpassende projecten. En zo was niet alleen de Île aux Fleurs Quilt, maar heel de Île aux Fleurs Collection geboren.

But when the top of the quilt was finished, there was still much, very much, fabric left. I could have just put it with my scraps, but since I really loved working with these fabrics, I designed a new quilt and got started. Again, templates were cut, fabrics were sewn and a lovely wall quilt was the result. Now, again, there was still much fabric left, which I used in some lovely additional projects. And so not only the Île aux Fleurs Quilt, but the whole Île aux Fleurs Collection was born.

Ik ben trots op mijn Île aux Fleurs Quilt. Het is mijn eerste quilt met zoveel applicatiewerk en ik vond het ontzettend leuk om te doen! Ik heb met de ontzichtbare methode geappliceerd. In het begin, met nog maar 1 bloemenbaan en 1 flying geese baan was het moeilijk om in te beelden hoe heel de quilt eruit zou gaan zien, maar nu hij klaar is, is hij schitterend. De bloemen vormen een mooi contrast met de meer traditionele blokken en de heldere kleuren maken van deze quilt echt een blikvanger.

I'm really proud of the Île aux Fleurs Quilt. It's my first project with this much appliqué and I sure loved making it! I appliquéd using the 'invisible' method. Starting with only one row of flowers and one row of flying geese blocks, it was hard to visualise the effect as a whole, but now it's finished, it looks amazing. The flowers are a nice contrast to the more traditional pieced blocks and the bright colors make this quilt a real eye catcher.

De tweede quilt is een mooie muurquilt, gemaakt van de restjes van de Jelly Roll. het is een leuke traditionele quilt. Ik heb 'golven' in de rand gequilt, om het prachtige, eenvoudige patroon, nog extra te versieren.

The second quilt is a lovely wall quilt, made from the Jelly Roll. It's a beautiful traditional quilt. I've quilted 'waves' in the border, to add some more beauty to this lovely, simple pattern.

Ik leg graag een paar kussens op de bank of in een mand. Dat ziet er zo gezellig uit! Het 'bloemenkussen' past mooi bij de Quilt, terwijl het 'knopenkussen' juist wat meer rust uitstraalt. Ik vind dat je nooit genoeg kussens in huis kan hebben!

I love a few soft pillows on the couch or in a wicker basket, since they make my home look cozy! The 'Flower Pillow' matches the Quilt so lovely, the 'Button Pillow' is a nice supplement to the 'Flower Pillow'. I think one can never have enough pillows!


Ik wilde allang graag eens boekomslagen maken. Ik had een aantal 'lege' boeken gekocht bij 'Boekenvoordeel' en ik wilde ze een mooie, zachte kaft geven. Perfect om mijn recepten en notities over quilts in te bewaren. Ik heb de lintjes van de Jelly Roll en Layer Cake 'gerecycled' en ze geven de omslagen net iets extra's.

I wanted to make book covers since long. I bought some blanck books at the 'Boekenvoordeel' book shop, and covered them with some nice, soft fabric. Perfect for collecting my favorite baking recipes and notes about my quilts. I've recycled the ribbons from the Jelly Roll and Layer Cake and it makes a lovely detail on both covers.

Tot slot maakte ik nog een boekenlegger. Ik hou er niet van om boeken 'opsekop' open te laten liggen als ik er niet in lees, want zo gaan ze gemakkelijk kapot. Met deze boekenlegger weet ik precies waar ik ben gebleven met lezen en het ziet er veel gezelliger uit dan het simpele witte papiertje dat ik daarvoor altijd gebruikte.

Last but not least I made a bookmark. I hate to leave books open when I'm not reading, because they'll get damaged easily. With this cute bookmark I now just where I have to continue reading and it looks much nicer then the plain white paper I used to use ;o)


De Île aux Fleurs Collection is een prachtige serie projecten, allemaal met maar 1 Jelly Roll, 1 Layer Cake en bijpassende stoffen voor de achtergrond, randen en afwerkbies gemaakt. De patronen van de Île aux Fleurs Collection vind je in onze webwinkel. Ze zijn zowel los alsook als compleet pakket te koop.

The Île aux Fleurs Collection is a lovely series of projects all made from just 1 Jelly Roll,1 Layer Cake and additional fabrics for background, borders and binding. Patterns can be found in our web shop. They're sold both seperately and as the complete collection.


Je vraagt je wellicht af of ik nu alle stoffen heb opgebruikt. Er zijn nog wat restjes over, dus wie weet... Misschien maak ik nog wel eens een Île aux Fleurs mini quilt ;o)

You might be wondering if I used all of the fabric now. Well, I still have scraps left, so who knows... Maybe I'll make an Île aux Fleurs mini quilt one day ;o)

11 september 2011

Welkom!


Web-log.nl is nog altijd aan het migreren en hoewel het web-log team er hard aan werkt, is er nog altijd veel onzekerheid of en wanneer ons blog weer online komt. We vinden het jammer om onze oude blog en alle verhaaltjes 'vaarwel' te zeggen, maar vanwege alle problemen bij web-log hebben we toch besloten een nieuwe blog te starten. We hopen dat we hier bij blogspot een fijne nieuwe 'thuis' vinden!

Web-log.nl is still migrating and although the web-log team is working very hard, there's still much uncertainty about when and if our blog will be online again. We're very sorry to say goodbye to our old blog and all the stories we shared, but because of all the problems at web-log, we decided it best to start a new blog. We hope to find a nice new 'home' here on blogspot!Tijdens de migratie ben ik aan een nieuw project bezig geweest: mijn 'piramidequilt'. Als je mijn oude blog bezocht, weet je wellicht nog dat ik tijdens onze vakantie in Frankrijk een aantal patchworkblokken heb gemaakt. Het was eigenlijk niets meer dan een werkje om mezelf bezig te houden. Ik heb behoorlijk wat restjes stof en ik wilde ze graag in een scrapquilt gebruiken. Maar de meeste van mijn restjes zijn stroken, niet breder dan 3 à 5 cm, restjes van achterkanten en afwerkbiezen van quilts. Ze waren te klein voor hexagonnen en ik ben voor mijn 'Summer's End' quilt al met nine patches bezig, dus welk patroon kon ik dan kiezen?

While waiting for our blog to be online again, I worked on a new project, which I call my 'pyramid quilt'. If you visited my old blog, you know I made some patchwork blocks while on vacation in France. It wasn't more then a project to keep myself busy. I have lots of scraps and I decided to use them in a scrap quilt. But most of my scraps are strips, not more then 3 to 5 cm wide, leftovers from bindings or backings from my quilts. They were too small for hexagons and I'm already working on nine patches for my 'Summer's End' quilt, so what pattern should I use?


Na wat denkwerk stond het piramideblok op papier en ik maakte er 7 in Frankrijk. Ik had maar een paar restjes 'verknipt', want ik wist nog niet waarvoor ik deze blokken zou gebruiken.

After some thinking, I came up with the pyramid block, of which I made 7 in France. I cut only a few fabrics, not yet knowing what I would use these blocks for.


Maar dit 'werkje om mezelf bezig te houden' bleek een heel erg verslavend werkje te zijn. Het is niet alleen een leuk en makkelijk blok, maar elk van deze piramides heeft 5 lagen (stroken) herinneringen. Herinneringen aan de quilts die ik al maakte, maar ook herinneringen aan de dingen die ik tijdens het maken van die quilts heb meegemaakt. Er kon geen betere bestemming zijn voor mijn restjes dan dit blok!

But instead of 'something to keep myself busy', these small pyramids turned out to be a very, very addictive project. It's not only a fun and easy block, but these pyramids each contain 5 layers (strips) of memories. Memories not only of my quilts, but of all the things that happened in my life while I was making those quilts. There couldn't be a better destination for these scraps!


Omdat mijn blog niet beschikbaar was, had ik wat extra quilttijd, dus ik heb dan ook meteen mijn restjes erbij gepakt, de kreukels eruit gestreken en nieuwe lapjes geknipt. Zelfs het kleinste stukje stof is bruikbaar. Ik heb de smaak al flink te pakken en eht is fijn om nieuwe blokken voor te bereiden en ondertussen terug te denken aan de quilt(s) waarin ik deze stoffen eerder al gebruikte.

Because my blog was unaivalable, I had some extra time to quilt, so I took my scraps, ironed out the flaws and cut some more pieces. Even the tiniest scrap can be used. I've really acquired a taste for this project and I'm enjoying preparing new blocks and remembering in which project(s) I used these fabrics before.Maar pas op! Deze piramides zijn érg verslavend en voor je het weet 'bouw' je zelf ook piramides vol herinneringen...

Happy stitching!

Now, beware! These pyramids are very addictive, and before you know it, you'll find yourself 'building' pyramids of memories as well...


Happy stitching!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...