24 november 2015

Scrappy Stars Mini Quilt (het vervolg)...


De sterren uit een van mijn vorige berichtjes heb ik aan elkaar genaaid tot een mini quilt, met sashings tussen de blokken. Maar om daar de juiste stof voor te vinden, dat bleek nog een hele opgave: blauw was te koud, groen te groen en rood? Rood was mooi, maar ook een heel moeilijke kleur. Want kies maar eens de juiste tint - die ene tint die het quiltje nog meer warmte en uitstraling geeft.

The stars from my previous post were to be sewn together to a mini quilt, with sashings between the blocks. But choosing the right fabric for that appeared to be quite a task: blue was too cold, green too green, and red? Red was beautiful, but it's also a very different color. I wanted to pick the right shade, so it would brighten up the quilt a little.


Mijn rode stoffen belandden allemaal op de 'nee-stapel', want ze waren ofwel te roze, te bleek of te bruin... maar gelukkig, daar was hij ineens: het perfecte rode stofje! Het heeft een lief klein printje, heel geschikt voor een mini quilt. Dus tekende ik sashings af en begon ik te naaien.
Maar na 2 rijen had ik toch wel heel weinig sashings over... ik had me misteld en kwam er 3 tekort en de stof was op... Je weet misschien nog wel dat ik dit lapje ook heb gebruikt voor mijn Warm Winter Wishes naaldenmapje en het stukje dat ik daarin had gebruikt zou precies groot genoeg zijn voor de ontbrekende sashings. Maar ja, daar had ik nu natuurlijk niet zo veel aan...
Wat nu?

I placed all my red fabrics onto the 'no pile', because they were too pink, too pale, too brown,... but finally there it was: the perfect red fabric! It has this cute little print, perfect for a mini quilt. So I started drawing the sashings, I cut them and I started sewing.
But after 2 rows, I discoverd I had miscounted the sashings and I was 3 short and I ran out of fabric...  You might remember I used this fabric in my Warm Winter Wishes needle case, and the piece I used there would have been just enough for my missing sashings, but that of course couldn't solve the problem...
What was I to do?


Ineens herinnerde ik me dat ik nog wat nieuwe stoffen had gewassen en dat die nog in de wasmand lagen te wachten om gestreken te worden. Er was één rode stof bij en die bleek perfect te passen!

All of a sudden I remembered I had some new fabrics that weren't ironed yet and therefore were not in my stash, but still in my laundry basket. There was just one red fabric among them, but it matched very well!


Omdat 3 andere sashings rechts onderaan in de hoek er misschien wat gek uit zou zien, heb ik de baantjes rond het middenblok losgemaakt en vervangen door de nieuwe. Ik moet zeggen, ondanks dat het niet echt de bedoeling was zo, ben ik wel heel blij met hoe het eruit ziet. Het is een beetje eigenwijs, grappig en niet zo 'standaard' (en als ik je niet had verteld dat ik te weinig sashings had, dan had je vast gedacht dat dit zo de bedoeling was, LOL!)

Because 3 different sashings in the lower right corner would look a bit funny, I unpicked the ones around the centre block and replaced them by the new ones. And I must say, eventhough it wasn't planned this way, I'm very happy with the result. It's a bit quirky and surprising and it gives the quilt something special (and if I hadn't told you this story, you probably would have thought I did this intentionally, LOL!).


Hetzelfde probleem had ik met de achterkantstof. Te snel gemeten en ook een paar cm te klein. Gelukkig heb ik met mijn Naumann er snel een extra stukje roze (een schattig lapje met kleine bloempjes) aan gezet en was ook dit probleem zo weer van de baan.

The same problem occured with the backing fabric. Measured to quickly I was some centimeters short. Thanks to my Naumann and an additional piece of pink fabric (a really cute one with small flowers), this problem was solved quickly.


Tijdens de tentoonstelling van antieke log cabin quilts in Ste Marie afgelopen september was mij opgevallen dat veel van de antieke quilts geknoopt waren in plaats van doorgequilt. Het ziet er leuk uit en aangezien de patroondelen voor mijn mini quilt maar klein waren en er dus veel naadjes dicht op elkaar zaten zou quilten niet zo gemakkelijk zijn. En dus dacht ik: 'waarom probeer ik dit niet eens?'

While visiting the exhibition of log cabin quilts in Ste Marie last September, I noticed many of the antique quilts were tied instead of quilted. It looks lovely and since the pieces in my mini quilt are quite small and the many seams would make quilting more difficult, I thought 'why don't I try this myself?'


Ik heb bijpassende kleuren borduurgaren gekozen voor de blokken en ecru voor de hoekblokjes. Ik heb telkens met 4 draadjes tegelijk gewerkt, omdat ik dacht dat 2 draadjes niet zo'n pluizig effect zouden geven. Dit is eigenlijk een heel makkelijke en super snelle manier om de 3 lagen van je quilt aan elkaar te maken en hoewel ik het niet voor een sprei zou doen (quilten is toch iets steviger, zeker als je je quilt vaak wast), is het perfect voor mijn sterrenquiltje!


I choose matching embroidery threads to all blocks and ecru for the corner stones. I used 4 threads of embroidery floss, I thought maybe 2 wouldn't make this nice, fuzzy tie, and got started. This method is really easy and really fast and eventhough I wouldn't use it for a bed quilt (quilting is more firm, especially when you plan to launder the quilt regularly), it's perfect for my star quilt!


Ik heb het quiltje afgewerkt met een mooie blauwe bies. Een lapje dat al een aantal jaren in mijn voorraad zat en wat heel mooi bij deze mini past.

I finished the quilt with a beautiful blue binding. A fabric I had in my stash for quite some time, which came in perfect for this mini. 


Het quiltje het Scrappy Stars (dat hoef ik vast niet verder toe te lichten :o)), is 42 x 42 cm en maakt deel uit van onze Mini Quilt Club.

The quilt is called Scrappy Stars (no need to explain that!), measures 42 cm x 42 cm and is part of our Mini Quilt Club.


Het volgende Club patroon komt in januari uit en hoewel ik natuurlijk nog niet te veel mag verklappen omdat het een verrassing is, kan ik wel al vertellen dat ik iets nieuws aan het uitproberen ben, iets dat ik nog nooit eerder in mijn quilts heb gedaan. Hopelijk lukt het en wordt het zoals ik hoop, maar de eerste poging ziet er al veelbelovend uit!

Fijne dag!

The next Club pattern will be released in January and eventhough I have to keep it a surprise, I can tell you I'm trying something new, which I have never done before in any of my quilts. Hope it works out fine, but my first attempt looks really nice!

Have a nice day!

21 november 2015

Waar haal je zoveel quilt-tijd vandaan? - 8 tips om lekker aan de slag te gaan!


Geregeld vragen mensen mij waar ik zoveel quilt-tijd vandaan haal als ik ook nog fulltime werk én mijn eigen bedrijf, Ellie's Quiltplace, run.
Eigenlijk is het vooral een kwestie van een goede voorbereiding. Dit is heel gemakkelijk en met een beetje zelfdiscipline moet het iedereen lukken.

I'm often asked how I manage to get so much quilting done, besides having a fulltime job and having my own business, Ellie's Quiltplace.
Actually, it's all a matter of a proper preperation. It's very easy and, with some self-discipline, I think everyone can do it.


Voor we beginnen, mag je niet vergeten dat quilten altijd aangenaam en ontspannend moet zijn. Het gaat vaak al zo belachelijk snel in het leven en voor mij is quilten even de klok stilzetten en genieten van wat Ellen-tijd. Het is geen wedstrijd om zo snel mogelijk te werken of zoveel mogelijk quilts te maken. De volgende tips helpen mij om mijn quilttijd beter in te delen en er zo nog meer van te kunnen genieten.

Before we start, don't forget that at all times, quilting needs to be fun and relaxing. We hurry through our lives and for me, quilting is like stopping the rush for a moment and enjoy some Ellen time. It's not a competition to get as much done as possible. The following tips proved to help me plan my quilting time more efficiently, so I can enjoy it even more.

(Met dank aan ZusJe en haar 'gekke gezichten App', LOL)
(Thanks to ZusJe and her 'funny faces App', LOL!)

1. Een goed humeur.
Het klinkt misschien gek, maar ik begin nooit aan een quilt als het 'weer een van die dagen' is of als ik niet genoeg tijd heb en dingen snel snel moet doen. Ik weet dat ik dan niet de 'perfecte' stoffen zal vinden of dingen verknip...
Op een goede dag en met de goede motivatie gaan dingen als vanzelf veel makkelijker en sneller. Ik bereid mijn quilts voor in het weekend en ik patch en quilt door de week.

1. Make sure you're in a good mood.
It might sound silly, but I never start a quilt when it's 'one of those days' or when I don't have enough time to do things properly. I know I will not find the 'perfect' fabrics, cut several parts wrong,... Instead, on a feel good day and with the right motivation, things will go smooth and twice as fast.
I prepare my quilts during the weekend, when I have enough time to prepare and I sew during the week.


2. Wees voorbereid!
Begin met een plan. In mijn geval is dit een eigen ontwerp, maar het kan natuurlijk even goed een bestaand patroon van een blok of quilt zijn. Lees voor je begint het patroon goed door, beslis hoe groot je de quilt gaat maken, hoeveel blokken erin komen,... en bepaal hoeveel stof en welke andere materialen je nodig hebt voor je effectief aan de slag gaat.
Heb je iets niet in huis, koop het dan. Het is niet fijn als je er halverwege achter komt dat je niet genoeg stof hebt of dat je klosje leeg is en je geen nieuw meer op voorraad hebt...

2. Be prepared!
Always start with a plan. In my case, this is a design I made, but it can of course also be an existing pattern for a block or quilt. Make sure to read the complete pattern, decide on the size of the quilt, number of blocks,... and define the required fabrics and tools before you start.
If you miss anything, make sure to buy it. You wouldn't want to have to stop halfway, because you're missing some fabric or you ran out of thread...


3. Zoek een mandje...
... liefst zonder Kapitein Kat erin ;o)
Ik bewaar mijn werkjes in mandjes, één voor elk project, zodat alles mooi gesorteerd is en niet door elkaar ligt. Natuurlijk kun je ook koekblikken, plastic opbergboxen, tassen,... gebruiken - wat voor jou het beste werkt.
Probeer niet om de blokken voor een tweepersoonssprei in een klein koekblik te proppen, dat werkt niet... Kies een mandje waar al je materialen ruim in passen.

3. Find yourself a basket...
... preferably without Captain Cat in it ;o)
I keep my patchwork in baskets, one for each project, so things won't get mixed up. Of course, you can use cookie tins, plastic containers, bags,... as well - whatever you prefer.
Don't try to stuff blocks for a king sized quilt into a small cookie tin, it won't work... Instead choose a basket which is the right size for all your materials.4. Stoffen verzamelen.
Dit is het leukste deel! In je patroon lees je precies hoeveel je van alles nodig hebt, of - als je bijvoorbeeld een restjesquilt wil maken - verzamel je stoffen per blok of ineens voor heel de quilt en bewaar ze in de mand, samen met je patroon.
Mensen vragen me wel eens of er dan nog wel ruimte is voor spontaniteit in mijn quilts. Natuurlijk, want of je nu de stoffen in het weekend ineens kiest of je kiest er elke avond een aantal, het is en blijft een ingeving en een keuze van dat moment.

4. Collect your fabrics.
This is the fun part! Consult the requirement list of your pattern, or - if you're making a scrap quilt - collect all fabrics you want to use per block or for the whole quilt at once, and keep them in your basket, along with the pattern.
People sometimes ask me if there's still room for spontaneity. Of course, because whether you choose your fabrics all at once, or every night just some, it's always the choice and the inspiration of that moment.


5. Stoffen knippen.
Afhankelijk van de grootte van de quilt en het aantal blokken knip ik alle stoffen ineens (voor een mini quilt) of per (aantal) blokken (voor grote quilts). Ik knip altijd voldoende blokken om heel de week mee door te komen. Ik vind het verschrikkelijk als ik op donderdag ineens niks meer te doen heb, want na een lange werkdag heb ik vaak geen energie meer om nog iets nieuws voor te bereiden. Meestal eindig ik dan in mijn stoel, zonder werkje, en voel ik me een beetje ontevreden omdat ik niks heb kunnen maken.
Overigens, gooi nooit je mallen weg, maar bewaar ze in de mand, in een insteekhoesje of een enveloppe, voor het geval je iets vergeten bent te knippen of je je verknipt tijdens het naaien.

5. Cut your fabric.
Depending on the size of the quilt and the number of blocks, I cut all fabrics at once (mini quilts) or per couple of blocks (large quilts). I always make sure I will prepare enough blocks to get me through the week. I hate to discover on a Thursday that I have no more blocks left to make, because I know after a long day I won't have the energy to prepare new ones. Instead I will do nothing and feel a bit dissatisfied. 
By the way, don't throw away your templates but keep them in your basket, in a plastic sheet protector or envelope in case you forgot something or cut waste and need them again.


6. Bepaal de plaatsing van de stoffen.
Als je eenvoudige blokken maakt, waar de plaatsing van de mallen en kleuren direct duidelijk is, kun je deze stap overslaan.
Wanneer ik blokken met veel verschillende stoffen en een specifieke plaatsing van de mallen maak, dan heb ik geen zin om, voor ik ga naaien, nog te moeten puzzelen wat waar moet komen.
Voor ingewikkelde blokken en samplers gebruik ik mijn blokkenboek (klik). Voor eenvoudiger quilts (1 blok, maar met verschillende kleuren) leg ik de blokken op tafel en maak ik er foto's van met mijn gsm. Omdat ik mijn gsm altijd bij me heb, kan ik als ik ga naaien gemakkelijk en snel terugvinden welke stof waar komt. Je kunt ook een kleurindicatie aangeven op je patroon. Kijk wat voor jou het beste werkt.

6. Figure out your fabric placement.
For easier blocks, where templates and fabric placement can't get mixed up, you can skip this tip. 
In case of multicolored blocks with a specific fabric placement, I don't like to have to puzzle before I can get started. I use a block book (click) for complicated blocks and sampler quilts. For easier quilts (1 block, different colors), I lay out the blocks on the table and take pictures of the fabric placement with my cell phone. Since I always keep my phone close, I can easily look up which piece of fabric to put where. You can also mark the colors in the diagrams of your pattern. Find out what works best for you. 


7. Sorteer je lapjes per blok of rij.
Ik bewaar al mijn geknipte malletjes netjes gesorteerd per blok, zodat ik meteen aan de slag kan. Hetzelfde geldt voor tussenbanen, hoekblokken, randen,...
Ik speld een klein stukje papier met het nummer van het blok of de baan op elk stapeltje stoffen, zodat het keurig bij elkaar zit.

7. Sort fabrics by block or row.
I keep all fabric pieces sorted by block, so I can just grab it and start sewing. The same goes for sashings, corner stones, patchwork borders,... 
I pin small pieces of paper with a block or row indication on each pile, so nothing can get mixed up. 


8. Aan de slag!
Nu alles netjes voorbereid is, kan ik aan de slag! Als ik na het werk thuis kom (en eten heb gekookt, de keuken heb opgeruimd en alle bestellingen, e-mails en andere Ellie's Quiltplace-dingen heb gedaan), pak ik mijn mandje, pak ik blok nummer 1 en kan ik beginnen.
Vergeet niet om, als je stopt, alles weer netjes op te bergen, zodat je morgen niet moet zoeken waar je bent gebleven, maar meteen weer kunt verder gaan.

Hopelijk werkt dit voor jou even fijn als voor mij!
Succes en vooral veel quiltplezier!

8. Get started!
Now that everything is well prepared, I'm ready to start sewing! When I come home after work (cooked dinner, cleaned the kitchen and have handled all orders, e-mails and other Ellie's Quiltplace-things), I grab my basket, pick block #1 and get started. 
Don't forget to put everything back in place when you finish, so next time you know exactly where to continue.

Hope this works as great for you as it does for me!
Good luck, but most of all: happy sewing!

20 november 2015

Lapjes + sterren = Mini Quilt !


Doorheen de jaren heb ik al flink wat quilts gemaakt en vele daarvan zijn mini quilts. Ik heb er intussen zoveel dat ik ze zelfs niet allemaal tegelijk kan ophangen of neerleggen en niet-quilters zullen zich ongetwijfeld afvragen waarom ik dan toch nog nieuwe blijf maken.

I've made quite a number of quilts already and quite a lot of them are mini quilts. I have so many, I can't even display them all and if one doesn't quilt, one might wonder why I keep making them.


Het antwoord is simpel: het is het maken dat ik het leukste vind van het quilten. Ik hou ervan om ontwerpjes te maken voor die kleine quilts...

Well, it's the making that I find most fun. I really enjoy designing these small quilts...


... om lapjes te zoeken in mijn voorraad...

... collecting fabrics from my stash...


... en om die kleine blokjes te naaien.

... and sew those small blocks.


Voor deze mini quilt - het Mini Quilt Club patroon van november - koos ik voor een sterblok. Ik heb al verschillende sterrenquilts gemaakt, maar dit is weer een andere variatie op het bekende klassieke blok en ik ben er helemaal weg van.

For this mini quilt - the Mini Quilt Club pattern of November - I choose a star pattern. I have made several star quilts over the years, but this is yet again another variation to the well known traditional block and I'm quite fond of it.


Het eindresultaat is voor een volgende keer, want voor ik dat laat zien, wil ik nog vertellen over iets nieuws dat ik heb uitgeprobeerd...

Fijn weekend!

The final result is for a next blog post, because before I come to that, I have to tell you about something new I tried...

Have a  nice weekend!

18 november 2015

Het laatste Barn Dance blok en Winterweekend bij De Potterije...


Terwijl ik de laatste stukjes aan het 20e blok van mijn Barn Dance quilt naai...

While I'm sewing the final parts to the 20th block of my Barn Dance quilt...


... is er een grote tas vol met quilts en een stapel patronen op weg naar De Potterije in Lokeren, voor het winterweekend!

... a large bag filled with quilts and a pile of patterns are on their way to De Potterije in Lokeren, for the Winter weekend!Langsgaan is zeker de moeite, want na de zomer hebben Marleen en Dirk de winkel in een nieuw jasje gestoken en er is zoveel moois te zien...

Make sure to stop by, because after the Summer, Marleen and Dirk gave the shop a whole new look and there are so many beautiful things to see...


... en er zijn heel veel stoffen om uit te kiezen!

... and a lot of fabrics to choose from!Meer info over het winterweekend vind je op de Facebookpagina van De Potterije (klik)!

Fijne dag!

PS. De quilt hieronder is Gerda's prachtige versie van onze Shades of Summer, die tot voorkort te zien was bij De Potterije!

More info on the Winter weekend can be found on the Potterije FB page (click)!

Have a nice day!

PS. Below is Gerda's version of our Shades of Summer pattern on display at De Potterije. It's absolutely stunning!


16 november 2015

'n Dagje Sluis met ZusJe...


Voor de herfststorm arriveerde en alle prachtig gekleurde blaadjes van de bomen blies, ging ik een dagje naar ZusJe in Zeeland. We spraken af om naar Sluis te gaan, een leuk vestingstadje.

Before the Autumn storm set in and blew away many of the beautifully colored leaves from the trees, I met with ZusJe in Zeeland. We planned a trip to Sluis, a lovely, fortified town.


Toen we de auto geparkeerd hadden besloten we eerst een wandeling te doen en wat meer te ontdekken over de geschiedenis van Sluis. Een bordje bij de poort toonde ons een plattegrond van de stervormige versterking en de omliggende gracht.

After we parked our car, we went for a walk to discover Sluis' history. A sign at one of the gates showed us a plan of the star shaped fortifications and the surrounding moat. 


ZusJe heeft niet zoveel met geschiedenis, dus toen ik haar vroeg waarom de omwalling in een stervorm was gemaakt, mompelde ze zoiets als 'tegen het water' en sjokte weg, overtuigd dat ze het juiste antwoord had gegeven :o)

ZusJe is not that much into history, so when I asked her what she thought was the purpose of this star shape, she mumbled 'it's to keep the water out', and walked away, convinced she had given me the right answer :o)


Maar toen ik haar grinnekend vertelde dat dat eigenlijk helemaal niet zo was, moest ze lachen en zei ze dat ik het tijdens de wandeling maar eens uit moest leggen.

But when I told her it was actually not against the water at all, she laughed and asked me to explain it during our walk.


Dus vertelde ik haar over de veranderende oorlogsvoering tijdens de middeleeuwen en, natuurlijk, de versterkingen die daarop moesten worden aangepast: over aanvallen op kasteelmuren met pijl en boog, kanonskogels die die stenen muren doorboorden maar niet door de aarden omwallingen raakten en over Spanjaarden met grappige hoeden, in bootjes, beschoten vanaf de sterpunten van de omwalling.

So I told her about the changing types of warfare during medival times and, of course, the different needs for fortifacation: about attacks with bows and arrows on castle walls, canon fire, that could not be stopped by a brick wall but by an earth one, and of Spaniards with funny hats in boats, shot at by village people from the points of the 'star'.


Het was een heerlijke dag en we waren zeker niet de enigen die een wandeling maakten... Veel mensen genoten van de laatste 'zomerdagen'.

It was a lovely day and we were not the only ones who went for a walk... Many people enjoyed the last 'Summer' days.


Bij de volgende poort zag ZusJe op het middeleeuwse stadsplan op het informatiebord dat er aan het einde van de omwalling een kasteel getekend was en ze vroeg of we daar naartoe wilden wandelen.

At the next gate, ZusJe read the tourist sign and asked if we could continue our walk towards the old castle she saw on the medieval map. 


Ik zei haar dat dat kasteel er hoogstwaarschijnlijk niet meer zou staan, maar ze wilde toch eens kijken.

I told her the castle was most likely to be distroyed, but she wanted to give it a go.


We hebben het gevonden hoor, al was er niet veel meer van over, behalve dit bultje. Een kleine teleurstelling voor ZusJe, maar we hebben er samen toch ook hard om gelachen ;o)

We found it, but indeed, this tiny hill was all that was left from the castle. A bit of a disappointment to ZusJe, but we had a good laugh about it ;o)


Ondanks dat Sluis bekend staat als gezellige winkelstad, hebben we maar 1 Sinterklaascadeautje gekocht. Misschien omdat we allebei geen verstokte shoppers zijn ;o)

Eventhough Sluis is a populair shopping town, we didn't buy anything but one Sinterklaas present. Maybe it's because we're both not really into shopping ;o)


We hebben nog iets gedronken op een terrasje en gekeken naar de oude gebouwen, zoals het Belfort (met het beeldje van Jantje van Sluis (klik, of klik hier als je je aan de Zeeuws-Vlaamse versie wil wagen ;o) ) en gingen na een gezellige middag weer op huis aan.

We had a drink on a terrace, enjoyed the old buildings, like the Belfort (with the small statue of Jantje van Sluis, next to the bells), and headed home again, after a lovely afternoon.


13 november 2015

Over 't OEQC, de Lapjesruil en een nieuwe quilt...


Twee weken geleden bezochten Mams en ik het OEQC in Maastricht. Het is ons jaarlijkse uitstapje zo samen. Natuurlijk hebben we alle tentoonstellingen bezocht, al moet ik eerlijk zeggen dat we de meeste tijd toch wel bij de winkeltjes hebben doorgebracht ;o)

Two weeks ago, Mams and I went to the OEQC in Maastricht. It's our yearly outing together. Of course, we visited all the exhibitions, but I have to be honoust, most time was spend in the commercial area ;o)


Voor meer foto's van de quilts en kraampjes kun je doorklikken naar Mams haar blog (deel 1 en deel 2). We hebben dezelfde smaak en we hebben dan eigenlijk ook allemaal dezelfde foto's gemaakt. Meestal van traditionele quilts, omdat dat nu eenmaal onze voorkeur heeft, al waren er ook hele mooie art quilts.

For more pictures of the quilts and booths, please visit Mams' blog (part 1 and part 2). We have the same taste so we photographed the same quilts. Mostly traditional, because that relates more to our style, though there were some very beautiful artquilts als well.


Bij de kraampjes vond ik nog verschillende lapjes die niet in mijn collectie mochten ontbreken en bij The Log Cabin kocht ik een aantal meter ecru (al wel gewassen maar nog niet gestreken op de foto) voor een nieuwe quilt die ik wil maken.

At the booths I found several fabrics which couldn't miss in my collection and at The Log Cabin I bought several meters of ecru (washed but not yet ironed) for a new quilt I'm planning to make.


Voor die quilt kreeg ik overigens vorige week hele leuke post. Ik had me opnieuw aangemeld voor de Lapjesruil en deze keer kreeg ik van Annemiek deze mooie reproductiestoffen. Perfect voor mijn nieuwe quilt!

For this quilt, I received some nice mail last week. I joined the Lapjesruil and Annemiek suprised me with these lovely reproduction fabrics. Perfect for my new quilt!


En zie je het hartjeslapje? Ik zag het in Ste Marie in een antiek blok en vond het zo leuk dat ik overwoog het blok mee naar huis te nemen. Kennelijk is er een reproductie van en  dat koos Annemiek mee voor mij uit :o)
Omdat ze weet dat ik van Frankrijk hou, deed ze er ook nog een heel mooi magazine bij, om in bij weg te dromen tijdens de lange winteravonden.

Do you see the heart fabric? I saw it in Ste Marie, used in an antique block and I loved it so much I considered buying the block. Apparently there's a reproduction print of it and Annemiek choose that one for me :o)
She included a magazine because she knows I love France, so I have some new reading material for the long evenings as well.


Zoals ik al eerder schreef wil ik eerst de top van mijn Barn Dance quilt afmaken voor ik aan een nieuwe quilt begin, dus de lapjes leg ik nog even opzij. Maar verzamelen is eigenlijk al de eerste stap van het quiltproces en o zo leuk om te doen. Vind je ook niet?

Fijne dag!

As I wrote before, I'm planning on finishing the top of my Barn Dance quilt before I will start something new. Therefore, these fabrics will be put aside for a while. But collecting is the first step of the progress and so much fun. Don't you agree?

Have a nice day!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...